Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για τη Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: ΑΔΜΗΕ
Έργα Πόντισης Καλωδίου-Πηγή: ΑΔΜΗΕ

Το πράσινο φως όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες για τη Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς προχώρησε στην έγκριση της απόφασης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

Πρόκειται για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Υποσταθμού Υ/Σ) του Λαυρίου με τον αδειοδοτημένο Υ/Σ Νάξου μέσω των Νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολέγανδρου και Θήρας. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει υποβρύχια και υπόγεια καλώδια. Τα πρώτα είναι μήκους 353 και τα δεύτερα 19,5 χιλιομέτρων με την τάση να ανέρχεται στα 150 kV. Να υπενθυμίσουμε πως το έργο βρίσκεται ήδη στη διαγωνιστική διαδικασία με αναθέτουσα αρχή τον ΑΔΜΗΕ, καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί έχουν προκηρυχθεί από τα τέλη του 2020 και η ανάδειξη του μειοδότη αναμένεται εντός του τρέχοντος μήνα.

Ηλεκτρική διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου

Το πρώτο έργο αφορά στη σύνδεση της Σαντορίνης με τη Νάξο και κατ’επέκταση με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων κυκλώματος 150kV AC, για τη διασύνδεση της Σαντορίνης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) στη νήσο Νάξο. Μαζί θα ενταχθούν και τα νησιά Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Το κόστους του έργου έχει εκτιμηθεί στα 124 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 100 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ). Να υπενθυμίσουμε πως για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται πως θα χρειαστούν 16 μήνες. Αυτό σημαίνει πως αν το έργο συμβασιοποιηθεί εντός του καλοκαιριού, τότε το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2023, όπου και αναμένεται η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η οποία είναι υπό κατασκευή.

Υποσταθμός Σαντορίνης

Το δεύτερο έργο που δημοπρατείται από τον ΑΔΜΗΕ με τα ίδια χρονικά περιθώρια για την ανάδειξη του μειοδότη είναι η κατασκευή του Υ/Σ στη Σαντορίνη. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα 34,3 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ (27,7 εκ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ). Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται στους 20 μήνες από την υπογραφή της σύβασης με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται στις αρχές του 2023.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου υποσταθμού Υ/Σ Θήρας GIS 150 kV/ΜΤ, και ενός συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος 100 MVAr επαγωγικής/50 MVAr χωρητικής («SVC») στο γήπεδο του Υ/Σ Θήρας, στο πλαίσιο της Δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Χρηματοδότηση

Τα δύο αυτά έργα κρίνονται ως νευραλγικά για την ασφάλεια ηλεκτροδότησης στα νησιά, τα οποία προς το παρόν χρησιμοποιούν μονάδες πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, τα οποία αφορούν στην μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος, θα υπάρξουν και περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης των εκπομπών, ενώ θα δοθούν και κίνητρα για έργα ΑΠΕ στα εν λόγω νησιά.

Να σημειωθεί πως και τα δύο έργα είναι υπό ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται στα 195 εκατομμύρια ευρώ μαζί με την εναέρια γραμμή Κόρινθος–ΚΥΤ Κουμουνδούρου 400 KV και άλλα συνοδευτικά έργα.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Συνολικά το έργο αφορά:

Την εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS), για την τελικώς επιλεχθείσα όδευση του συστήματος

Την εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής στην τελική όδευση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων του έργου

Τη διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου με ενδεικτικές τομές (τουλάχιστον 10) των οδεύσεων των Υ/Γ καλωδίων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εμποδίων και την οριστικοποίηση των τελικών υπόγειων οδεύσεων

Την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας διεκπεραίωσης τού έργου, και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων

Την εκπόνηση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων μελετών, για τη χορήγηση όλων των αδειοδοτήσεων

Την εκπόνηση και την επακριβή εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου

Την εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών

Τον σχεδιασμό και την κατασκευή του απαραίτητου μήκος υποβρύχιου και υπόγειων καλωδίων, καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά

Τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των συνδέσμων (θαλάσσιοι, υπόγειοι, μετάβασης, επισκευής) και των τερματισμών, καθώς και την εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά

Την υποβολή των κατάλληλων πιστοποιητικών δοκιμών τύπου ή την πραγματοποίηση των κατάλληλων δοκιμών τύπου στο σύνολο τού προσφερόμενου καλωδιακού συστήματος και σε όλο τον αντίστοιχα προσφερόμενο εξοπλισμό

Τη μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του έργου, την εγκατάσταση των καλωδίων και την ολοκλήρωση τής πλήρους εγκατάστασης του καλωδιακού συστήματος

Την παράδοση και εγκατάσταση των κατάλληλων τερματισμών των καλωδίων (ακροκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και της θεμελίωσης, καθώς και του συστήματος γείωσης του μεταλλικού μανδύα του καλωδίου

Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών πολιτικού μηχανικού σε θαλάσσιο πυθμένα και ξηρά, για την εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων

Την προμήθεια και εγκατάσταση για το σύνολο του καλωδιακού συστήματος πλήρους συστήματος κατανεμημένης θερμοκρασιακής ανίχνευσης (DTS), πλήρους συστήματος δυναμικής αξιολόγησης καλωδίου (DCR) και πλήρους συστήματος κατανεμημένης ακουστικής ανίχνευσης (DAS)·

Την εκτέλεση για το σύνολο του εγκατεστημένου συστήματος όλων των απαιτούμενων δοκιμών μετά από την εγκατάσταση

Την πλήρη τεκμηρίωση του έργου με τις «ως εγκαταστάθηκε» και «ως προστατεύτηκε» θέσεις του υποβρύχιου και των υπόγειων καλωδίων, και τις «ως κατασκευάστηκε» λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, σε έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή

Την προμήθεια, τοποθέτηση στην αποθήκη και ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση τού συνόλου του εφεδρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την κατασκευή συνδέσμων επισκευής, και όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Την προμήθεια όλων των επιπρόσθετων υλικών, εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου κ.λπ., που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου
Κάθε απαραίτητη εργασία που απαιτείται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των καλωδίων, και όλων των εξαρτημάτων τους, πλήρως συμμορφωμένα με την ορθή 1.1 πρακτική, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Πίνακα υλικών και τιμών»

Την εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ετοιμότητας επισκευής
Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παροχή σε προσωπικό του Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, για τη σύνδεση καλωδίων 150kV σε τερματισμούς GIS και τη μετέπειτα προσαρμογή τους σε εξοπλισμό GIS

Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου

Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου

Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, για τα συστήματα DTSS, DCA και DAS.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα