Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Την Παρασκευή οι μνηστήρες για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων

Δημοσιεύθηκε

στις

Μπορεί το 2020 να ήταν η χρονιά των διασυνδέσεων για τον ΑΔΜΗΕ, αλλά και το 2021 δεν έχει τίποτα να ζηλέψει καθώς πραγματοποιείται ένα πλήθος έργων για τις διασυνδέσεις στις Κυκλάδες, την Εύβοια, τη Σκιάθο, την Κρήτη και την Αττική. Από αυτά ξεχωρίζει το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων, όπου και έχει δρομολογηθεί η δημοπράτηση για τη Δ’ Φάσης, καθώς τον Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η Β΄ και η Γ΄Φάση του εν λόγω έργου.

Πιο συγκεκριμένα η δημοπράτηση της Δ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων ανακοινώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και αφορά δύο έργα, το κόστος των οποίων ανέρχεται συνολικά στα 158 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) με τη δημοπράτησή τους να τοποθετείται σύμφωνα με πληροφορίες στις 5 Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή την Παρασκευή.

Η διασύνδεση Σαντορίνης – Νάξου

Το πρώτο εκ των δύο έργων που δημοπρατούνται με αναθέτουσα αρχή τον ΑΔΜΗΕ αφορά τη σύνδεση της Σαντορίνης με τη Νάξο και κατ’επέκταση με το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων κυκλώματος 150kV AC, για τη διασύνδεση της Σαντορίνης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) στη νήσο Νάξο. Μαζί θα ενταχθούν και τα νησιά Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Το κόστους του έργου έχει εκτιμηθεί στα 124 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 100 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ) και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ μέσω του συστήματος «sourceONE» ηλεκτρονικών διαγωνισμών της εταιρείας cosmoONE.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μειώθηκε η αρχική εκτίμηση για την ολοκλήρωση του έργου από τους 20 στους 16 μήνες. Αυτό σημαίνει πως, αν η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία έχει υπογραφεί έως το καλοκαίρι του 2021, τότε το έργο ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί ακόμα και πριν το 2023 τοποθετώντας το έτσι στο ίδιο χρονοδιάγραμμα με τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς έρχεται να λύσει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σαντορίνη ως προς την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών εισροών.

Υποσταθμός Σαντορίνης

Το δεύτερο έργο, που δημοπρατείται από τον ΑΔΜΗΕ και αφορά τη Δ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, είναι ο υποσταθμός της Σαντορίνης, ο οποίος εκτιμάται στα 34.3 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 27.7 εκατ. ευρώ). Και εδώ μειώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, καθώς από τους 22 μήνες το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών, τοποθετώντας έτσι την ολοκλήρωσή του, εφόσον έχει συμβασιοποιηθεί έως το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, στις αρχές του 2023.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου υποσταθμού Υ/Σ Θήρας GIS 150 kV/ΜΤ, και ενός συγκροτήματος αντιστάθμισης αέργου ισχύος 100 MVAr επαγωγικής/50 MVAr χωρητικής («SVC») στο γήπεδο του Υ/Σ Θήρας, στο πλαίσιο της Δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Και τα δύο έργα επιδιώκουν να χρηματοδοτηθούν από το “Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility)” και αποτελούν τα πρώτα έργα που είναι πιθανό να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ταυτότητα του Έργου

Συνολικά το έργο αφορά:

 1. Την εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας μελέτης και της αντίστοιχης μελέτης προστασίας (BAS), για την τελικώς επιλεχθείσα όδευση του συστήματος
 2. Την εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής στην τελική όδευση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων του έργου
 3. Τη διεξαγωγή λεπτομερούς ελέγχου με ενδεικτικές τομές (τουλάχιστον 10) των οδεύσεων των Υ/Γ καλωδίων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων εμποδίων και την οριστικοποίηση των τελικών υπόγειων οδεύσεω
 4. Την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών και επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, για την εξασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας διεκπεραίωσης τού έργου, και η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεω
 5. Την εκπόνηση όλων των κατά νόμο απαιτούμενων μελετών, για τη χορήγηση όλων των αδειοδοτήσεων
 6. Την εκπόνηση και την επακριβή εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
 7. Την εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. όλων των απαιτούμενων συνοδευτικών μελετών
 8. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή του απαραίτητου μήκος υποβρύχιου και υπόγειων καλωδίων, καθώς και η εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά
 9. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των συνδέσμων (θαλάσσιοι, υπόγειοι, μετάβασης, επισκευής) και των τερματισμών, καθώς και την εκτέλεση όλων των σχετικών εργοστασιακών δοκιμών (FAT) σε αυτά
 10. Την υποβολή των κατάλληλων πιστοποιητικών δοκιμών τύπου ή την πραγματοποίηση των κατάλληλων δοκιμών τύπου στο σύνολο τού προσφερόμενου καλωδιακού συστήματος και σε όλο τον αντίστοιχα προσφερόμενο εξοπλισμό
 11. Τη μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του έργου, την εγκατάσταση των καλωδίων και την ολοκλήρωση τής πλήρους εγκατάστασης του καλωδιακού συστήματος
 12. Την παράδοση και εγκατάσταση των κατάλληλων τερματισμών των καλωδίων (ακροκιβώτια), συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξης και της θεμελίωσης, καθώς και του συστήματος γείωσης του μεταλλικού μανδύα του καλωδίου
 13. Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών πολιτικού μηχανικού σε θαλάσσιο πυθμένα και ξηρά, για την εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων
 14. Την προμήθεια και εγκατάσταση για το σύνολο του καλωδιακού συστήματος πλήρους συστήματος κατανεμημένης θερμοκρασιακής ανίχνευσης (DTS), πλήρους συστήματος δυναμικής αξιολόγησης καλωδίου (DCR) και πλήρους συστήματος κατανεμημένης ακουστικής ανίχνευσης (DAS)·
 15. Την εκτέλεση για το σύνολο του εγκατεστημένου συστήματος όλων των απαιτούμενων δοκιμών μετά από την εγκατάσταση
 16. Την πλήρη τεκμηρίωση του έργου με τις «ως εγκαταστάθηκε» και «ως προστατεύτηκε» θέσεις του υποβρύχιου και των υπόγειων καλωδίων, και τις «ως κατασκευάστηκε» λεπτομέρειες των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, σε έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή
 17. Την προμήθεια, τοποθέτηση στην αποθήκη και ασφαλής μακροχρόνια αποθήκευση τού συνόλου του εφεδρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την κατασκευή συνδέσμων επισκευής, και όλης της απαραίτητης τεκμηρίωσης, σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.
 18. Την προμήθεια όλων των επιπρόσθετων υλικών, εξοπλισμού, οργάνων ελέγχου κ.λπ., που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του έργου
 19. Κάθε απαραίτητη εργασία που απαιτείται για την ασφαλή, πλήρη και ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των καλωδίων, και όλων των εξαρτημάτων τους, πλήρως συμμορφωμένα με την ορθή 1.1 πρακτική, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον «Πίνακα υλικών και τιμών»
 20. Την εκπόνηση και υποβολή στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ετοιμότητας επισκευής
 21. Τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παροχή σε προσωπικό του Α.Δ.Μ.Η.Ε. ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, για τη σύνδεση καλωδίων 150kV σε τερματισμούς GIS και τη μετέπειτα προσαρμογή τους σε εξοπλισμό GIS
 22. Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου
 23. Την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου
 24. Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, για τα συστήματα DTSS, DCA και DAS.

Advertisement
SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα