Newsroom

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ Εμμανουήλ Συντυχάκη, στη Βουλή, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του πτητικού έργου στα αεροδρόμια.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε ως εξής:

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας θέτετε ζητήματα απολαβών και στελέχωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ως προς τις απολαβές, επειδή αναφέρεστε – ανακριβώς – σε δήθεν σχέδια του Υπουργείου σε συνεργασία με τους αεροπορικούς ομίλους και τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων για τα μπόνους των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει γραπτή συμφωνία – εκ προοιμίου – με τους εργαζόμενους επί αυτών. Μάλιστα υπήρχε αποδοχή και σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσής τους.

Γι’ αυτό το λόγο και εισήχθη Διάταξη Νόμου, τη Δευτέρα, στη Βουλή, σε Νομοσχέδιο περί «κινήτρου εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας». Συνεπώς, κ. συνάδελφε, ανακριβής η αναφορά σας.

Σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των αεροδρομίων με προσωπικό της ΥΠΑ, όπου υφίσταται πεδίο αρμοδιότητος της Υπηρεσίας, ιδίως με υπαλλήλους του κλάδου Τηλεπικοινωνιακών και ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής εξετάσεων προκήρυξης από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, της 8ης Απριλίου 2024, σχετικός πίνακας διοριστέων, που αφορά στον διορισμό 51 υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού 30 ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, 9 ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, 7 ΤΕ Ηλεκτρονικών, 3 ΠE Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, 1 ΤΕ Μηχανικών και 1 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών.

Παράλληλα, η ΥΠΑ έχει προωθήσει αιτήματα διαγωνιστικών διαδικασιών για περαιτέρω προσλήψεις.

Σε ό,τι αφορά στον κλάδο των Αερολιμενικών, δεν γίνονται πλέον διορισμοί, καθώς, σύμφωνα με Π.Δ. του 2018, με την αποχώρηση του συνόλου των υπαλλήλων, ο κλάδος ΠΕ Αερολιμενικών καταργείται.

Εν τω μεταξύ, για την αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών κατόπιν των συνταξιοδοτήσεων προσωπικού της ΥΠΑ, διενεργήθηκαν – κατά παρέκκλιση – μετατάξεις από άλλους φορείς στον κλάδο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι Περιφερειακοί Αερολιμένες Σύρου, Κάσου, Μήλου, Αστυπάλαιας και Λέρου.

Η ίδια διαδικασία, βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να στελεχωθούν με πληρότητα οι Κρατικοί Αερολιμένες Καρπάθου, Σύρου, Ικαρίας και Καστελόριζου.

Περαιτέρω, εξελίσσεται διαδικασία διενέργειας εσωτερικών μετατάξεων από άλλους κλάδους στον κλάδο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης με πυροσβέστες των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, η ΥΠΑ έχει εκπονήσει και υλοποιεί πρόγραμμα εσωτερικών μετακινήσεων υπαλλήλων του Κλάδου Οδηγών, με ειδικότητα πυροσβεστών, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους με αυξημένη επιβατική κίνηση.

Επίσης, έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για υλοποίηση μετατάξεων υπαλλήλων, στον Κλάδο Οδηγών, από εξωτερικούς φορείς.

Οι υπάλληλοι αυτοί πληρούν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους, θα ενταχθούν στο έργο της πυρόσβεσης των μη παραχωρηθέντων Αερολιμένων, αφού υποβληθούν στη σχετική εκπαίδευση.

Σχετικά με τα μέτρα εποπτείας επί των αερομεταφορών έχει συσταθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών της, διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους στους αερολιμένες, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης της χώρας, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ασφαλή λειτουργία τους.

Η συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών, αεροπορικών, διαχείρισης φορτίου και ταχυδρομείου, προμηθειών πτήσεων και προμηθειών αερολιμένα, παρακολουθείται συστηματικά από τους επιθεωρητές της Αρχής, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας και του Ετήσιου Πλάνου Επιθεωρήσεων.

Αντίστοιχο νομικό πλαίσιο ισχύει και για την εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τη συμμόρφωση του οποίου παρακολουθεί η Αρχή μέσω μιας σειράς επιθεωρήσεων που διενεργούνται από πιστοποιημένους επιθεωρητές, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων της Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της συνεχούς ενίσχυσης της ασφάλειας αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και αερολιμένων είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Στην κατεύθυνση αυτή:

  • Υλοποιούμε προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, των συστημάτων επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ.
  • Ολοκληρώνουμε, πριν από το τέλος του χρόνου, το πρόγραμμα πιστοποίησης των αεροδρομίων κατά EASA, με συστηματική αναβάθμιση των υποδομών, προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ.
  • Διαμορφώνουμε την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, σε ένα αποτελεσματικό και λιτό διοικητικό μοντέλο.
  • Προωθούμε τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Εγκρίναμε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΠΑ.

Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας αποτυπώθηκαν και στις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπου καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας από το 69,1% στο 74,9%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι στο 69,3%.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV