fbpx
Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θωμάς: Το Ιούνιο του 2020 θα λειτουργήσει το target model

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Γεράσιμος Θωμάς Γραμματέας Φυσικών Πόρων ΥΠΕΝ

Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου περιέγραψε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς στη σημερινή ομιλία του στην εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με θέμα «Οι εξελίξεις στον τομέα ενέργειας της Ελλάδας».

Η ομιλία του κου Γεράσιμου Θωμά

Όπως είπε ο κ. Θωμάς, «Δρομολογούμε την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, την ενεργειακή ασφάλεια και σε χαμηλότερο κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Η δέσμευση αυτή θα αποτυπώνεται στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, με έμφαση στις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, τον ρόλο του φυσικού αερίου ως καύσιμο που θα συμβάλει στην σταδιακή αλλά και επιταχυνόμενη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων, η οποία όπως έχει πει και η ΡΑΕ είναι απαραίτητη για τη χώρα και πρέπει να γίνει με συλλογικό σχεδιασμό και όχι με αποσπασματικές αποφάσεις και δράσεις.

Ο σχεδιασμός αυτός θα γίνει με βάση τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και όλης της Ελλάδας, ούτως ώστε να προχωρήσει γρήγορα με τις απαραίτητες επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας και η ενεργειακή στρατηγική της χώρας θα είναι συμβατή με το New Green Deal που έχει προετοιμάσει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το όραμα του μέλλοντος.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος ; Θα επικεντρωθώ σε δυο θέματα, στην λειτουργία της ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση των απαραίτητων υποδομών.

Οι δομικές αλλαγές που θα λάβουν χώρα τα επόμενα χρόνια στηρίζονται στη σωστή λειτουργία της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου όλα περνάνε από την αγορά του target model που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020.

Είναι απαραίτητο να έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε και γι’ αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, μαζί με τους φορείς που εμπλέκονται.

Θα υπάρξει στενότερη παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων του ΑΔΜΗΕ και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θα ενταθεί ο εποπτικός ρόλος της ΡΑΕ και αν υπάρχουν αποκλίσεις από τις προθεσμίες θα επιβληθούν κυρώσεις.

Πέρα από αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει η μεταβατική περίοδος. Για το μεταβατικό στάδιο, είναι σημαντικό να λειτουργήσει οργανωμένη αγορά προθεσμιακών συναλλαγών, με συμμετοχή παραγωγών, προμηθευτών και συμμετεχόντων.

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχει προβλέψει τις διαδικασίες αυτές που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά έως ότου τεθεί σε λειτουργία το target model ώστε να καλυφθεί και πιθανό κενό που τυχόν προκύψει μετά το τέλος των δημοπρασιών ΝΟΜΕ

Παράλληλα, πρέπει να επιταχύνουμε τα μέτρα και για τη λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου. Πανευρωπαϊκά βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για τον μετασχηματισμό της εν λόγω αγοράς, στη βάση του Gas Target Model που ανέπτυξε ο ACER (Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) και στην επικαιροποίησή του που περιλαμβάνεται στη μελέτη «Γέφυρα για το 2025» (Bridge to 2025) που εντόπισε νέες προοπτικές:

Σύζευξη μικρών αγορών σε μεγαλύτερες περιφερειακές, πιο ευέλικτος προσδιορισμός του κόστους μεταφοράς ώστε να ανταποκρίνεται στους ολοένα και μικρότερους βαθμούς χρησιμοποίησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής και η διαμόρφωση ομοιόμορφων όρων αδειοδότησης στην προμήθεια είναι μερικές από τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση και θα πρέπει να δρομολογηθούν.

Στον τομέα των υποδομών αερίου και του συνεπαγόμενου κόστους χρήσης ο ευρωπαϊκός κανονισμός τιμολόγησης προσέδωσε διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα καθώς προσδοκά να αποτελέσει πύλη αερίου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού αερίου αναδεικνύεται η περιφερειακή διάσταση του θέματος. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζονται πλέον τόσο οι μελέτες επιπτώσεων, όσο και προληπτικά σχέδια δράσης αλλά και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Η ΡΑΕ υπό το νέο της ρόλο ως αρμόδια αρχή για την ασφάλεια εφοδιασμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τη Διαβαλκανική Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας.

Η σημαντικότητα της όλης προσπάθειας έγκειται στο γεγονός ότι η περιοχή μας παραμένει εκτεθειμένη σε επιπλοκές που επηρεάζουν τη Ουκρανική οδό εφοδιασμού. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα μεγάλα έργα υποδομής με πρώτο τον αγωγό TAP και στη συνέχεια τον IGB, το FSRU της Αλεξανδρούπολης και την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της Καβάλας θα μεταβάλλουν άρδην το τοπίο αυτό και θα δημιουργήσουν νέο δυναμισμό στην αγορά.

Η ασφάλεια εφοδιασμού περνά από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου, στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η σχετική μελέτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι η δομή της νέας αγοράς -που θα επιτρέπει εν καιρώ και την παροχή προθεσμιακών προϊόντων- θα προσδώσει την απαιτούμενη ρευστότητα και θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ο ρόλος των οποίων είναι καίριος στη μεταλιγνιτική εποχή.

Οι αλλαγές αυτή στη χονδρεμπορική αγορά αερίου δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου αλλά και τροποποιήσεις της νομοθεσίας, στις οποίες το Υπουργείο θα προβεί έγκαιρα όπου χρειάζεται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την βαθμιαία, αλλά ταχεία αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Δίνουμε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα και στην εισαγωγή έξυπνων μετρητών στο Δίκτυο Διανομής, ώστε να δημιουργηθούν αποκεντρωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επενδύσεις στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής θα επιταχυνθούν με την εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων. Έχει ήδη εξαγγελθεί ότι θα προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων διανομής και στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό, όπως έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί και τα δίκτυα μεταφοράς, οι οποίες θα ενισχυθούν μέσω της πώλησης περαιτέρω ποσοστού του κράτους στον ΑΔΜΗΕ.

Έχοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, οι Διαχειριστές των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής βρίσκονται στην καρδιά των ενεργειακών συστημάτων και στην καρδιά των εξελίξεων. Χρειαζόμαστε Διαχειριστές που θα συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμμετέχοντες, θα είναι δυναμικοί και θα μπορούν να επιταχύνουν τα επενδυτικά τους προγράμματα.

Οι δομικές αυτές αλλαγές στην αγορά και στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής δημιουργούν απαιτήσεις για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία χρειάζεται νέες ρυθμιστικές πρακτικές για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ιδιωτικοποιημένης αγοράς.

Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, να δοθούν κίνητρα από τον Ρυθμιστή. Κατά την τρέχουσα ευρωπαϊκή πρακτική, αυτό γίνεται μέσω της μεθοδολογίας έγκρισης εσόδου βάσει κινήτρων απόδοσης (incentive regulation), μετακινούμενοι σταδιακά από το μοντέλο που στηρίζεται στο κόστος. (cost based).

Το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο παρέχει ήδη κάποιες αρχικές προβλέψεις εναρμονισμένες με τις ανωτέρω πρακτικές, κατά την κατάρτιση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Είναι ικανοποιητικό για εμάς που η ΡΑΕ έχει δρομολογήσει τις πρακτικές αυτές σε ορισμένα μεγάλα έργα ώστε να ενισχύσει το incentive regulation για την ανάπτυξη των δικτύων.

Αυτό είναι μια μεγάλη δομική αλλαγή που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των επενδύσεων και την καλύτερη λειτουργία των δικτύων που θα είναι βασισμένα στα ιδιωτικά κεφάλαια και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το καινούριο μείγμα ενέργειας αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας. Η Ελλάδα έχει τεράστιο δυναμικό που μπορεί να αναπτύξει, αλλά υπάρχουν παθογένειες σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για την αδειοδότηση των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να μειώσει αυτόν τον χρόνο ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (δυο χρόνια). Αποτελεί ζητούμενο από την κοινοτική οδηγία για τις ΑΠΕ, αλλά και βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε γρήγορα.

Το Υπουργείο και η ΡΑΕ –που έχει εμπλοκή στις καθυστερήσεις των αδειοδοτήσεων- θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να διαχειριστούμε τις αιτήσεις που έχουν συσσωρευθεί και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για τις νέες άδειες.

Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο προωθούμε τις ΑΠΕ, αλλά θα μπορέσουμε και α μειώσουμε το κόστος και να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και επενδυτές στον κλάδο.

Είμαστε αποφασισμένοι σε συνεργασία με όλους τους εποπτευόμενους φορείς και τους παράγοντες της αγοράς να λάβουμε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις σαν Πολιτεία για να δρομολογήσουμε την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος και να στηρίξουμε τη ΡΑΕ ώστε να διαχειριστεί με δυναμικό τρόπο τις επερχόμενες αλλαγές και να βρίσκεται στο προσκήνιο των κινήτρων που θα απαιτηθούν για την ενεργειακή μετάβαση».

image_pdfimage_print

Φυσικό Αέριο-LPG

Μάριος Τσάκας: «Το 2020 θα είναι ένα έτος ορόσημο για τη ΔΕΔΑ»

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Μάριος Τσάκας Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΑ

Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ κ. Μάριος Τσάκας κατά την ομιλία του χθες στο συνέδριο Athens Energy Dialogues.

«Η ΔΕΔΑ, μετά από μια μακρά περίοδο προετοιμασίας και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, βρίσκεται σήμερα στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος προκειμένου η ελληνική περιφέρεια να αποκτήσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρει το φυσικό αέριο», υπογράμμισε ο κ. Τσάκας.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προβλέπει μέχρι το τέλος του 2023:

– Τη δημιουργία δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 39 πόλεις, σε 7 περιφέρειες της χώρας

– Την κατασκευή συνολικά 1.800 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου

– Περισσότερες από 57.000 συνδέσεις βιομηχανικών, εμπορικών και οικιακών καταναλωτών

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της ΔΕΔΑ ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Η α΄ φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 18 πόλεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι εργασίες κατασκευής των μεγάλων έργων σε αυτές τις τρεις πρώτες περιφέρειες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020.

Θα ακολουθήσει, στη β΄ φάση του προγράμματος, η υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε 21 πόλεις στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου.

«Αναγνωρίζουμε ότι, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπήρξαν καθυστερήσεις που οφείλονται σε κάποιες αστοχίες τόσο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής εξουσίας όσο και σε επίπεδο εταιρείας, αλλά και στη «βαριά» γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων τα οποία έχουν ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, ΕΤΕπ και ίδιους πόρους», επεσήμανε ο κ. Τσάκας και πρόσθεσε: «Εμείς, ως νέα διοίκηση, έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε ένα «restart», υπογράφοντας μια «συμφωνία αλήθειας» τόσο με τους πολίτες και μελλοντικούς χρήστες όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το 2020 θα είναι ένα έτος ορόσημο για τη ΔΕΔΑ».

Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ είναι ο μοναδικός διαχειριστής διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί «έξυπνους» μετρητές σε όλους τους καταναλωτές, επενδύοντας στην καινοτομία.

Ταυτόχρονα, τα δίκτυά της έχουν σχεδιαστεί αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες εναλλακτικής τροφοδοσίας προκειμένου το φυσικό αέριο να φθάσει ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν:

– Τα δίκτυα του ΔΕΣΦΑ

– Η δημιουργία εξόδων του TAP

– Η χρήση Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG)

– Η χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ τόνισε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

«Τα έργα της ΔΕΔΑ, τα οποία θα υλοποιηθούν σε περιοχές που πλήττονται μακροχρόνια από την κρίση, θα συμβάλλουν στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας σε τεχνικές ειδικότητες, ενώ θα δώσουν κίνητρα για επιστροφή στη χώρα επιχειρήσεων που έχουν μεταφερθεί σε όμορες χώρες εξαιτίας και του ακριβού κόστους ενέργειας», σημείωσε ο κ. Τσάκας προσθέτοντας ότι ο τομέας της ενέργειας μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για μία δίκαιη και οικονομική ανάπτυξη, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στήριξη των Ευρωπαίων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια ζητά η Έλενα Κουντουρά

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Έλενα Κουντουρά Ευρωβουλευτής

Μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών της ΕΕ που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, όπως επίσης και τη χρηματοδοτική ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης για την ενεργειακή μετάβασή τους, ζήτησε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά από την Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson.

H Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, εκπροσώπησε την GUE/NGL στη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με την αρμόδια Επίτροπο, για τα ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η κυρία Κουντουρά ζήτησε συγκεκριμένα να δοθεί σαφής εικόνα όσον αφορά το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει τα νοικοκυριά στις χώρες της ΕΕ, καθώς και τις πολιτικές και ισχύοντα μέτρα που αξιολογούνται θετικά για την αντιμετώπισή της.

Επικαλέστηκε τον σχετικό κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη-μέλη όφειλαν να συμπεριλάβουν στοιχεία και εκτιμήσεις για το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας, στο πλαίσιο των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα που κατέθεσαν έως το τέλος του 2019.

Επίσης, ζήτησε ενημέρωση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή, όσον αφορά την καθοδήγηση και στήριξη των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που προβλέπεται τόσο στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και στο σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θίγοντας το μείζον θέμα της νησιωτικότητας, η κυρία Κουντουρά τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί μία μόνιμη ευρωπαϊκή δομή ή όργανο που θα στηρίξει την προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα των νησιών της ΕΕ .

«Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια μπορεί όχι μόνο να συντελέσει σε μεγαλύτερη αυτάρκεια και ευημερία των νησιών, αλλά και να προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις τοπικές κοινότητές τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ζήτησε να υπάρξει σχέδιο στήριξης των παραγωγικών τομέων των νησιών, όπως η γεωργία, η αλιεία, των τοπικών βιομηχανιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενεργειακή μετάβασή τους, προτείνοντας τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού χρηματοδότησης έργων στα νησιά ή Ταμείου χρηματοδότησης των νησιών.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση των πρατηρίων EKO με τη συμμετοχή της SIRECLED

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ενεργειακή αναβάθμιση στα πρατήρια βενζίνης EKO

Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με την έδρα Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδίασε και πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη τεχνική αξιολόγηση των προσφερόμενων εξειδικευμένων λύσεων φωτισμού πρατηρίων που παρέχονται στην αγορά. Βάσει ηλεκτρονικού μοντέλου προσομοίωσης πρότυπου πρατηρίου, κατέληξε στην επιλογή των βέλτιστων προτάσεων αναφορικά με την αρτιότητα φωτιστικού αποτελέσματος, αλλά και την μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση.

Μέσω αυτού του έργου, τα πρατήρια ΕΚΟ επιτυγχάνουν σημαντικά αναβαθμισμένο φωτισμό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και προσβλέπουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία η ΕΚΟ επέλεξε, μεταξύ άλλων, την Ελληνική εταιρεία παραγωγής φωτιστικών σωμάτων LED, SIRECLED, αναθέτοντάς της τον φωτισμό των στεγάστρων του δικτύου πρατηρίων της σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Κύπρο. Τα εξειδικευμένα φωτιστικά στεγάστρων και περιμετρικού φωτισμού τεχνολογίας LED της εταιρείας SIRECLED που επιλέχθηκαν, εξασφαλίζουν βέλτιστα ποιοτικά αποτελέσματα στον απαιτητικό χώρο ενός πρατηρίου.

Η SIRECLED, λειτουργώντας από τις σύγχρονες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής, σχεδιάζει, παράγει και εγκαθιστά φωτιστικά LED υψηλών προδιαγραφών για απαιτητικές εφαρμογές, όπως σε εργοστάσια, αποθήκες, αυτοκινητόδρομους, δημοτικό οδοφωτισμό και τούνελ. Τα φωτιστικά της SIRECLED έχουν αποδεδειγμένα επιτύχει εξοικονομήσεις ενέργειας άνω του 70% σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής της ελληνικής βιομηχανίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό, ειδικά στο νευραλγικό τομέα της ενεργειακής αειφορίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών επενδυτικών κινήσεων.

Η SIRECLED, με συνέπεια και επιμονή, επενδύει σε προϊόντα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των υψηλών στόχων ενεργειακής αειφορίας και αυτονομίας που έχει θεσπίσει η χώρα μας για τα αμέσως επόμενα χρόνια, στόχους οι οποίοι αποτελούν σήμερα ορόσημο σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα