Νίκος
Καραγιάννης

Στην βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φάρσαλα – Βόλου πρόκειται να προχωρήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός  έδωσε την έγκριση δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση–βελτίωση–συντήρηση–τεχνικά έργα–ασφαλτόστρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων–Βόλου» προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο δρόμος αυτός λόγω της πολύχρονης χρήσης, της φθοράς αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων χρίζει άμεσης συντήρησης. Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ πρόκειται να πραγματοποιήσουμε εργασίες αποκατάστασης σε 23 χλμ. οδού.

Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η επαναφορά του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και η προστασία της οδού, των πρανών και των παρακείμενων ιδιοκτησιών από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα (θεομηνία) στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες για να έρθει το έργο σε φάση υλοποίησης».

Το έργο αφορά στη συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων–Βόλου. Η ανάγκη για την εκτέλεση μεγαλύτερης συντήρησης για την Εθνική Οδό 30 προέκυψε από τα όλο και πιο συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή των Φαρσάλων τα τελευταία έτη. Αφορμή αποτέλεσε η θεομηνία της 21-05-2016 που έπληξε την περιοχή των Φαρσάλων και η μετέπειτα Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 363/27-5-2016) κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαρσάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών βλαβών και υποχωρήσεων στο οδόστρωμα της οδού καθώς και επικίνδυνη διάβρωση των πρανών της οδού μετά από υπερπήδηση του οδοστρώματος από όμβρια ύδατα που δεν μπορούσαν να διοχετευθούν από τα υφιστάμενα τεχνικά έργα απορροής υδάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδός παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφορικό φόρτο (φόρτο για τον οποίο δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής).

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 23 χιλιόμετρα. Η οδός διαθέτει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και η διατομή της μεταβάλλεται με το πλάτος του ασφαλτικού να κυμαίνεται από 6,50 έως 8,00 μέτρα. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί κατά τμήματα, εντός των υφισταμένων ορίων της οδού χωρίς καμία αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καθιζήσεις και υποχωρήσεις στην επιφάνεια της οδού που οφείλονται στη μερική καταστροφή–διάβρωση των πρανών της οδού. Οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε κατά τμήματα επεμβάσεις συντήρησης σε όλο το σώμα της οδού και σε συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση-επισκευή υφιστάμενων επιχωμάτων οδοστρωσίας και ενίσχυση τους με την προσθήκη γεωφάσματος, την ανακατασκευή και ενίσχυση με νέες στρώσεις της υφιστάμενης οδοστρωσίας, την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (φρεζάρισμα–εκ νέου ασφαλτόστρωση), τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού σε περιορισμένο μήκος στο σημείο συμβολής, την επιθεώρηση–ενίσχυση–καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών (ενίσχυση πτερυγότοιχων–φρεατίων-ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων), την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών με συρματοκιβώτια–λιθοδομές, τον καθαρισμό–επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού στον πόδα του επιχώματος, τον καθαρισμό ερεισμάτων (από χόρτα, αυτοφυή βλάστηση κ.λπ.) και την αποκατάσταση αυτών. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σε  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου του έργου από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και περιλαμβάνουν κυρίως τις θέσεις που παρατηρήθηκε υπερπήδηση του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού από όμβρια ύδατα.

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου και σύμφωνα με τη δυναμική εξέλιξη των φαινομένων που παρουσιάζονται στις θέσεις αυτές. Σε θέσεις έντονων ρηγματώσεων για ενίσχυση της αντοχής του ασφαλτικού οδοστρώματος θα χρησιμοποιηθεί είτε γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων είτε γεωδίκτυ (geogrid) από πολυεστερικές ίνες. Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων θα πραγματοποιούνται με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και αυθημερόν ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται σε κυκλοφορία. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μετά την έγκριση της  αντίστοιχης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV