Νίκος
Καραγιάννης

Δυο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 550.000 ευρώ ξεκινούν στην Μαγνησία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Συγκεκριμένα τα έργα αυτά είναι α) «Καθαρισμός υδατορεμάτων Μαγνησίας 2016» προϋπολογισμού 149.550,00 € (με ΦΠΑ) και β) «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Μαγνησίας (σήμανση–στηθαία) 2016», προϋπολογισμού 400.000 € (με ΦΠΑ). Τα έργα υλοποιούνται με πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Υπογράψαμε σήμερα δύο συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε μια δύσκολη περίοδο συνεχίζουμε να διεκδικούμε πόρους από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Χαρίτση, υλοποιούμε χρήσιμα έργα για τη Θεσσαλία. Το πρώτο έργο αφορά στον καθαρισμός ρεμάτων.

Υπάρχουν ρέματα που έχουν χρόνια να καθαριστούν καθώς η χρηματοδότηση ήταν ελλιπής, παρ’ όλα αυτά εμείς με την εργολαβία αυτή καθαρίζουμε τα ρέματα στις περιοχές που έχουν ανάγκη, όπως στην Αγία Τριάδα της Σούρπης, στο Πλατανόρεμα, στον Κραυσίδωνα, στις Μικροθήβες και στο Τιμπλαλέξη. Η δεύτερη εργολαβία αφορά στην ασφάλεια μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων και της διακίνησης των εμπορευμάτων.

Πρόκειται για νέα στηθαία ασφαλείας και σήμανση σε σημεία άμεσης προτεραιότητας, όπως στο Πήλιο, στον Αλμυρό και όπου αλλού κρίνει η Υπηρεσία σκόπιμο μετά από επιτόπιους ελέγχους. Έχουμε ολοκληρώσει και άλλες εργολαβίες για τοποθέτησης σήμανσης και στηθαίων και κάνουμε έκκληση προς όλους να τα προφυλάξουν από τις φθορές και τους βανδαλισμούς. Και αυτό γιατί Είναι φθορά περιουσίας όχι κάποιου ξένου, αλλά της περιουσίας όλων μας».

Παράλληλα ο περιφερειάρχης έκανε γνωστό ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθούν και άλλα έργα για τη Μαγνησία και τις Σποράδες συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ που αφορούν:  ασφαλτόστρωση-συντήρηση εισόδου Βόλου προϋπολογισμού 3.000.000 €, διάφορα τεχνικά σε δρόμους προϋπολογισμού 800.000 €, αντιπλημμυρικά ρεμάτων προϋπολογισμού 550.000 €, κοπή χόρτων προϋπολογισμού 80.000€, διαγραμμίσεις περιφερειακού και επαρχιακών δρόμων προϋπολογισμού 120.000 €.

Παρόντες στην υπογραφή συμβάσεων η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Κίτσιος και Χατζόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιγγλέσης, Κοπάνας και Χαλέβας, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων κ. Φλαμπούρης και οι ανάδοχοι των έργων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

α) «Καθαρισμός υδατορεμάτων Μαγνησίας 2016» προϋπολογισμού 149.550,00 € (με ΦΠΑ)

– Υδατορέμα Κραυσίδωνα: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Κραυσίδωνα σε μήκος περίπου 1000 μ. , ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου, ενώ τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φυτικών κλαδιών και των ριζών στην Υπηρεσία Πρασίνου, αυτά θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

– Υδατόρεμα Μικροθηβών-Τιμπλαλέξη: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Μικροθηβών-Τιμπλαλέξη σε μήκος περίπου 800 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη.

Τα σκουπίδια θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου, ενώ τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φυτικών κλαδιών και των ριζών στην Υπηρεσία Πρασίνου, αυτά θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Βόλου.

– Υδατόρεμα Πλατανόρεμα: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Πλατανόρεμα σε μήκος περίπου 1500 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη.

Τα σκουπίδια θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αργαλαστής (Δήμου Νοτίου Πηλίου), ενώ τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φυτικών κλαδιών και των ριζών στην Υπηρεσία Πρασίνου, αυτά θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αργαλαστής.

– Υδατόρεμα Σούρπης: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού του υδατορέματος Σούρπης σε μήκος περίπου 1000 μ., ήτοι θα απομακρυνθούν απορρίμματα, μπάζα και βλάστηση που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη. Τα σκουπίδια θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αλμυρού ,ενώ τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλμυρού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φυτικών κλαδιών και των ριζών στην Υπηρεσία Πρασίνου, αυτά θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αλμυρού.

– Αποστραγγιστική τάφρος Αγίας Τριάδος Σούρπης : Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού της αποστραγγιστικής τάφρου Αγίας Τριάδος Σούρπης σε μήκος περίπου 500μ, ήτοι θα απομακρυνθούν φερτά υλικά, σκουπίδια και μπάζα που μειώνουν την παροχετευτική ικανότητά τους , δυσχεραίνοντας τη παροχέτευση των υδάτων προς τα κατάντη.

Τα σκουπίδια θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αλμυρού, ενώ τα φυτικά κλαδιά και ρίζες θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλμυρού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φυτικών κλαδιών και των ριζών στην Υπηρεσία Πρασίνου, αυτά θα διατεθούν στο ΧΥΤΑ Αλμυρού.

β) «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Μαγνησίας (σήμανση–στηθαία) 2016», προϋπολογισμού 400.000 € (με ΦΠΑ)

Με την παρούσα προμήθεια υλικών οδικού εξοπλισμού, προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς επίσης και στηθαίων ασφαλείας ή η τοποθέτηση σε άλλες θέσεις , όπου απαιτείται , σε τμήματα του οδικού δικτύου του νομού Μαγνησίας, για την βελτίωση και εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV