Connect with us

Επικαιρότητα

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Περιθώρια βελτίωσης στο κανονιστικό πλαίσιο για παρεμβάσεις στα κτίρια

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτίριο ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και εμπλουτισμού των προδιαγραφών και των κανόνων επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, ώστε να καλυφθούν όλες οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί, αναδείχθηκαν στη διάρκεια ημερίδας που οργάνωσαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ με θέμα: «Μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης κτιρίων» στο αμφιθέατρο του Τμήματος, παρουσία πλήθους μηχανικών ιδιωτών και στελεχών δημοσίων υπηρεσιών.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι νεότερες εξελίξεις στο πεδίο, σε τεχνικό και θεσμικό επίπεδο. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε υφιστάμενα κτίρια και στις μελέτες στατικής επάρκειας που χρειάζονται συχνά, ακόμα και στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρεσιών, ή για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μεγάλη απήχηση που είχε η συγκεκριμένη, πρώτη εκδήλωση της θητείας της νέας Διοικούσας Επιτροπής και υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο θα είναι πάντα ανοιχτό στις συνεργασίες με όλους τους φορείς εκπροσώπησης του τεχνικού κόσμου, ώστε οι εκδηλώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ να βρίσκονται πάντα σε αντιστοιχία με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στην καθημερινότητά τους.

Η πρόεδρος του ΣΜΕΔΕΚΕΜ κ. Μαρία Γρηγοριάδου, παρουσίασε τις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών στατικής επάρκειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη, να παραμένουν ενημερωμένα πρωτίστως τα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών. Ως προς τα θέματα που τίθενται κατά τη διαδικασία, η κ. Γρηγοριάδου ανέπτυξε την ανάθεση σε μία ή δύο φάσεις, με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, καθώς και στις απαιτούμενες κατηγορίες μελετών.

Αναφερόμενη στη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, υπογράμμισε ότι πρέπει να ακολουθείται μόνο όταν συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση, οι περιστάσεις για αιτιολόγηση της οποίας δεν πρέπει να απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας. Τέλος, μίλησε για τις δυνατότητες χρήσης των απροβλέπτων.

Στην στατική αποτίμηση, στον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων Ο/Σ, αλλά και στην πρόκληση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) που έχει ιστορικό μόλις λίγων ετών (πρώτη έκδοση 2012), αναφέρθηκε ο κ. Κοσμάς Στυλιανίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ. Μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι τυπικώς είναι δυνατόν να προκηρυχθεί μια μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού με την επίκληση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή του ΕΚ 8-3.

Η παραπάνω πρακτική, συνήθης για τον σχεδιασμό ενός νέου έργου, δεν είναι αποτελεσματική και εύκολα διαχειρίσιμη για μια μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού, διότι οι επιλογές του μελετητή για τον σχεδιασμό ενός νέου έργου είναι κανονιστικά μονοσήμαντες ενώ για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφισταμένου οι επιλογές είναι πολλές.

Σε γενικές γραμμές, όσο χαμηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης υφισταμένου επιλέγεται, τόσο μειώνεται το κόστος της μελέτης και αυξάνεται το αντικείμενο και το κόστος επέμβασης. Οι παράμετροι «κόστος μελέτης» και «κόστος κατασκευής» είναι γενικά ανταγωνιστικές. Για την οικονομία του έργου (κόστος μελέτης και κόστος κατασκευής), αλλά και την τήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού των προσφορών, θα πρέπει να ορίζονται στη Διακήρυξη οι βασικές παράμετροι εκτέλεσης της μελέτης, που αποτελούν δυνητικές επιλογές για τον μελετητή.

Τέτοιες παράμετροι είναι: η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας (κατά τον αντισεισμικό κανονισμό), η κατηγορία σπουδαιότητας, η στάθμη επιτελεστικότητας, η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων, η μέθοδος ανάλυσης, η διάκριση των φερόντων στοιχείων σε κύρια και δευτερεύοντα και η συνεκτίμηση των τοιχοποιιών πλήρωσης.

Κατά την ομιλία του ο κ. Παύλος Κοσμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, αναφέρθηκε στις μεθόδους ενίσχυσης κτιρίων αλλά και στο κόστος των έργων. Εξήγησε ότι στην Ελλάδα πλέον τα περισσότερα έργα ενισχύσεων (Δημόσια ή Ιδιωτικά) εκτελούνται από εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες ενισχύσεων λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας.

Οι εταιρείες όμως αυτές δεν είναι πιστοποιημένες και γι’ αυτό απαιτείται να θεσμοθετηθεί Μητρώο Πιστοποιημένων Μελετητών και Κατασκευαστών ειδικά για τα έργα ενισχύσεων. Για την ποιοτική εκτέλεση έργου επεμβάσεων, θα πρέπει να συμμετέχει και ο μελετητής κατά τη φάση κατασκευής. Τα έργα επεμβάσεων και ενισχύσεων έχουν αυξημένο κόστος λόγω της απαιτούμενης ειδίκευσης του προσωπικού, του εξειδικευμένου εξοπλισμού και των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

Για την προσέγγιση των υφιστάμενων κτιρίων μίλησε ο κ. Δημήτρης Αγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής ΔΕ.

Σημείωσε αρχικώς ότι η μελέτη στατικής επάρκειας έχει 2 διακριτά σκέλη:

Τη Μελέτη Αποτίμησης του υπάρχοντος κτηρίου ως έχει, με βάση συγκεκριμένο στόχο (επιτελεστικότητα – επίπεδο ασφαλείας) και τη Μελέτη Επεμβάσεων, εφόσον η Μελέτη Αποτίμησης δείξει ανεπάρκεια. Όπως είπε, η διαδικασία που απαιτείται για την εκπόνηση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

Τη διαδικασία αναγνώρισης του κτηρίου και του φέροντα οργανισμού, την Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας του κτηρίου και τη μελέτη ενισχύσεων. Ο κ. Αγγέλου, στα συμπεράσματα της παρουσίασής του κατέληξε πως: μας ενδιαφέρει το πόσο καλά γνωρίζουμε το κτήριο και στο ότι ο στόχος της διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης πρέπει είναι η οικονομική πρόταση επεμβάσεων και όχι η φθηνή μελέτη.

Τα όργανα και την απαιτούμενη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου αναγνώρισης υφιστάμενου κτηρίου παρουσίασε η κ. Μαρία Θεοχάρη, Πολιτικός Μηχανικός, Μελετήτρια ΔΕ. Ανέφερε, ότι απαιτείται η λήψη 3 πυρήνων σκυροδέματος ανά 2 ορόφους, για τη βαθμονόμηση των οργάνων έμμεσων ημικαταστροφικών μετρήσεων που είναι η κρουσιμέτρηση, η εξόλκευση ήλου, και οι υπέρηχοι.

Στο πλαίσιο της έρευνας γίνεται μέτρηση της ενανθράκωσης του σκυροδέματος, μέτρηση pH (αλκαλικότητα), μαγνητογραφία αποτύπωσης των οπλισμών, μέτρηση νιτρικών, θειικών και χλωριούχων αλάτων και μέτρηση του ρυθμού οξείδωσης του οπλισμού.

image_pdfimage_print

Επικαιρότητα

Πατούλης: Ρεαλιστικό το πρόγραμμα των έργων της Περιφέρειας Αττικής

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σήμανση οδικών έργων

«Την τακτική της άκρατης και αλόγιστης υπερδέσμευσης των πόρων της Περιφέρειας με τον ορατό, άμεσο και βέβαιο κίνδυνο σε πολύ λίγο καιρό να βρεθεί προ οικονομικού αδιεξόδου συνεχίζει η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής», κατήγγειλε ο Γιάννης Σγουρός με ανακοίνωσή του.

Ο κ. Σγουρός υποστηρίζει ότι ο κ. Πατούλης ακολουθεί πιστά την τακτική της προκατόχου του κας Ρένας Δούρου που κατά τα άλλα κατήγγειλε.

“Υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής”, απάντησε ο Περιφερειάρχης Αττικής που αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

“Η Περιφέρεια Αττικής, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, που γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της, υλοποιεί ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο πρόγραμμα τεχνικών έργων, που στόχο έχει να ενισχύσει τις υποδομές των 66 Δήμων του Λεκανοπεδίου και να αναβαθμίσει την καθημερινότητα των κατοίκων του.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ρεαλιστικό, αφού υλοποιείται με βάση τις σημερινές πραγματικές οικονομικές μας δυνατότητες.

Γνωρίζουμε καλά ότι οι ανάγκες της Αττικής είναι μεγάλες και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν, για να τις καλύψουμε άμεσα όλες.

Έχουμε δηλώσει υπεύθυνα ότι η Αττική χρειάζεται σήμερα πάνω από 6 δις ευρώ , για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της σε υποδομές ( αντιπλημμυρικά, οδικά έργα, αναπλάσεις, αποχέτευση, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και βίο αποβλήτων, κλπ) αλλά στα ταμεία μας δεν βρήκαμε ούτε το 5% από τα χρήματα αυτά.

Αντίθετα, αυτό που βρήκαμε, ήταν υποσχέσεις και δεσμεύσεις από την προηγούμενη Διοίκηση για έργα, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 δις ευρώ, όταν στα ταμεία μας γνώριζαν ότι δεν υπήρχε ούτε το 10% των χρημάτων αυτών.

Όμως δεν κρυβόμαστε πίσω από το πρόβλημα που κληρονομήσαμε. Αυτόν τον πρώτο χρόνο, εργαζόμαστε συστηματικά κι αναζητούμε πρόσθετους πόρους για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό:

-Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να εξασφαλίσουμε πάνω από 250 εκ. ευρώ , με τα οποία θα χρηματοδοτήσουμε έργα στην Αττική.

-Αναζητούμε ιδιωτικά κεφάλαια κι αξιοποιούμε το εργαλείο των ΣΔΙΤ για να μην μείνουμε πίσω σε άμεσης ανάγκης παρεμβάσεις, όπως π.χ. οι υποδομές που απαιτούνται για να αποκτήσει η Αττική ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της.

-Διεκδικούμε από το Υπουργείο Οικονομικών πρόσθετους πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Έχουμε αυξήσει κατακόρυφα την απορροφητικότητα των πόρων του υφιστάμενου ΕΣΠΑ ( πρώτη πλέον σε απορροφητικότητα Περιφέρεια της χώρας) κι έχουμε προετοιμαστεί για να εκμεταλλευθούμε τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα δοθούν εμπροσθοβαρώς. Οι πόροι που θα εξασφαλίσουμε για την Αττική θα είναι οι περισσότεροι που θα έχουν δοθεί ποτέ στην Περιφέρεια μας και θα μας δώσουν την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε έργα σε όλους τους Δήμους, που θα έχουν ώριμες μελέτες.

-Πρόσθετους πόρους διεκδικούμε επίσης ως Περιφέρεια για να χρηματοδοτήσουμε έργα στους Δήμους, κι από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο κ. Σγούρος άφησε μόνο άλυτα προβλήματα στην Αττική, γι’ αυτό δε μπορεί να κατηγορεί τη σημερινή Διοίκηση. Στη διάρκεια της θητείας του δεν έλυσε το πρόβλημα των απορριμμάτων, δεν έδωσε λύση στην αντιπλημμυρική προστασία, δεν κατάφερε να απορροφήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνει έργα απαραίτητα στην Αττική.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

TUV AUSTRIA ACADEMY: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρώτες βοήθειες

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

TUV Austria Academy

TÜV AUSTRIA Academy διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή) το πιστοποιημένο από τον Οργανισμό SAR (Safety and Rescue Training Organisation) εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ”, στις 04/09/2020 ⌚ 09:00 έως 16:00.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.tuvaustria.academy/category_id=5%26service_id=158

Για δηλώσεις συμμετοχής καλέστε μας στο 210 5220920 (εσωτ. 216 και 224).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Συνάντηση στο ΥΠΕΝ για το νέο «Εξοικονόμηση κατ` Οίκον»

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Πράσινο σπίτι ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 29 Αυγούστου στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης και ο Πρόεδρος της Μ.Ε. Ενέργειας του Τμήματος κ. Δημήτρης Κουσκουρίδης, με θέμα το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ` Οίκον», που αναμένεται να προκηρυχθεί με νέα ονομασία («Εξοικονομώ-Αυτονομώ»).

Στη διάρκεια της συνάντησης, εκφράστηκε η ετοιμότητα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, να συμβάλλει με τις προτάσεις και παρατηρήσεις του, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη και επιτυχία του προγράμματος, ενώ μεταξύ άλλων, οι κ. κ. Τσακούμης και Κουσκουρίδης, υπογράμμισαν:

– Την ανάγκη να διασφαλιστεί εγκαίρως η τεχνική επάρκεια της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να μην παρατηρηθούν φαινόμενα ταλαιπωρίας των πολιτών που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν λόγω τεχνικών προβλημάτων.

– Την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, να επεκταθεί η κάλυψη του προγράμματος και σε ακίνητα Γ’ Ενεργειακής Κατηγορίας, γεγονός που θα βοηθήσει και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που θέτει το Υπουργείο για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων πολιτών.

– Την ανάγκη να προβλεφθούν προθεσμίες των τραπεζικών διαδικασιών που ακολουθούν την έγκριση αιτήσεων των ενδιαφερομένων πολιτών, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εκταμιεύσεων από πλευράς τραπεζών και υλοποίησης του προγράμματος.

– Το αίτημα να εξεταστεί το ενδεχόμενο οριστικοποίησης των αιτήσεων του προηγούμενου κύκλου που βρίσκονται ήδη στο 3ο στάδιο.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς, ενημέρωσε πως εντός της επόμενης εβδομάδας, ενδεχομένως τη Δευτέρα, αναμένεται η επίσημη προκήρυξη του οδηγού του νέου προγράμματος, πως είναι μεγάλο το ποσό των διαθέσιμων κονδυλίων με αποτέλεσμα να θεωρείται εφικτή η κάλυψη 60.000 κατοικιών ενώ προβλέπονται αρκετές αλλαγές, με κίνητρα για φωτοβολταϊκά συστήματα, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Αναφορικά με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και προγραμματισμός ανά γεωγραφική Περιφέρεια.

Τέλος ο Υφυπουργός ευχαρίστησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διάθεση συμβολής στην αποτελεσματικότερη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πολίτες θα εξυπηρετηθούν σε σύντομο χρόνο και χωρίς προβλήματα από την αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα