Connect with us

Κτιριακά Έργα

ΤΕΕ Πελοποννήσου: Επιστολή στη νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ για τις αλλαγές στο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

Δημοσιεύθηκε

στις

O νέος Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας Σκρέκας, έγινε ο αποδέκτης των πρώτων επιστολών που αφορούν σε προτάσεις για αλλαγές στο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. Μία από τις πρώτες επιστολές προς τον νέο Υπουργό καθώς και προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Ταγαρά, απέστειλε το ΤΕΕ Πελοποννήσου, παραθέτοντας τις προτάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Προτάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020″

Την 16η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 με βάση τον οδηγό του προγράμματος «Εξοικοvομώ­Αυτονομώ 2020» ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η διαδικασία όπως γνωρίζετε ολοκληρώθηκε συνολικά σε λιγότερο από σαράντα λεπτά με αρκετά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ίδια τη δομή και οργάνωση του προγράμματος αλλά και με άλλα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Συγκεκριμένα:

Το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr δεν λειτουργούσε ως έπρεπε την ώρα υποβολής αιτήσεων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη λήψη των στοιχείων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ( ΠΕΑ) .

Αυτή δε η καθυστέρηση δημιούργησε αίσθημα αδικίας και αδιαφάνειας στη διαδικασία καθώς πλήθος συναδέλφων αναρωτιούνται σήμερα εάν το πρόβλημα επηρέασε όλους όσους υπέβαλαν αίτηση.

Επίσης δεν είναι γνωστό εάν το πρόβλημα εντοπίστηκε χωρικά (σε κάποιες περιοχές) ή χρονικά (σε κάποιες χρονικές στιγμές) με αποτέλεσμα κάποιοι, αναλόγως των παραπάνω, να ευνοήθηκαν ή να αδικήθηκαν.

Με βάση επίσημη ανακοίνωση υπεβλήθησαν 4.729 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.002 αιτήσεις έως τη δέσμευση ποσού 44,8 εκ. Ευρώ παρότι ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, ανερχόταν σε 48 εκ. Ευρώ.
Κατόπιν αυτών, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου, και προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα που για μία ακόμη φορά παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καλεί το αρμόδιο Υ.Π.ΕΝ. να προβεί άμεσα σε:

Κατάργηση του κριτηρίου first ίp – first served και θεσμοθέτηση ορθών κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης όπως :

την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το κόστος προτεινόμενων παρεμβάσεων με στόχο η απορρόφηση πόρων να πραγματοποιηθεί με ορθό τρόπο και όχι με βάση κριτήρια ταχύτητας

κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους που αφορούν στους εν δυνάμει ωφελούμενους με στόχο την επιδότηση των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Πρόβλεψη για επιλαχόντες με στόχο την εξομάλυνση των μέχρι σήμερα αδικιών και στρεβλώσεων. Επίσης η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί υπέρ του αισθήματος δικαίου καθώς οι ωφελούμενοι που δεν πρόλαβαν ούτε το έτος 2019 ούτε το έτος 2020, έχοντας πλήρη φάκελο από το έτος 2019, δεν θα κληθούν να καταθέσουν φάκελο εκ νέου το 2021.

Πρόβλεψη για στατιστικά στοιχεία σε ζωντανό χρόνο στο πληροφοριακό σύστημα με στόχο να είναι σαφές στο χρήστη πότε, ποιός και σε πόσο πραγματικό χρόνο υποβάλλει αιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αρθούν (;) οι αμφιβολίες που υπάρχουν σήμερα σε πλήθος συναδέλφων αλλά και πολιτών περί του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία για τυχαίες ή μη βλάβες που εμφανίζονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα exoikonomo2020.gov.gr καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για τη διασταύρωση στοιχείων (ΑΑΔΕ, buildingcert.gr) με στόχο να γνωρίζει ο καθένας που υποβάλλει αίτηση ποιά προβλήματα παρουσιάστηκαν τα οποία δεν οφείλονται σε αυτόν και για πόσο χρόνο προέκυψαν.

Αναβάθμιση του ρόλου των Μηχανικών με ουσιαστική συμμετοχή τους στα έργα ενεργειακής αναβάθμισης, από ρόλο διεκπεραιωτή-πληκτρολογητή, που είναι σήμερα, σε ρόλο σχεδιαστή ή/ και επιβλέποντα. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε πως ένα έργο της τάξης των 50χιλ € δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς επίβλεψη όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα.

Αλλαγή του τρόπου υποβολής με υποβολή αίτησης μόνο από τον ωφελούμενο ή μετά από εξουσιοδότηση και μόνο στο Μηχανικό όπως άλλωστε συμβαίνει και στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ με στόχο την τήρηση κανόνων διαφάνειας αλλά και τήρηση των όρων του κανονισμού GDPR.

Τήρηση αυστηρών δικλείδων ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα με χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων (https, captcha, ssl) και πρόβλεψη δικλείδων αποτροπής, καταγραφής και ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης, παράκαμψης ή άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας.

Γενναία αύξηση του προϋπολογισμού σε βάθος χρόνου καθώς είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά πληθώρα νοικοκυριών και που στόχο έχει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργειακή αυτονόμηση της Χώρας.

Πρόβλεψη για στατικό έλεγχο των κατοικιών που θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν την υποβολή της πρότασης και διεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, με συμπερίληψη εργασιών κτιριακών ενισχύσεων και αντισεισμικής θωράκισης. Σήμερα ελέγχονται μόνο κατοικίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και μόνο εφόσον έχουν υπαχθεί οριστικά στη φάση υλοποίησης του έργου.

Οι Έλληνες Μηχανικοί διαχρονικά στέκονται αρωγοί στο πλευρό της Πολιτείας ως επιστημονικοί/τεχνικοί σύμβουλοι δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.

Δεν τιμούν την Πολιτεία και τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη δηλώσεις και εκφράσεις που απαξιώνουν την επιστημονική και επαγγελματική τους αξιοπρέπεια και που μοναδικό στόχο έχουν την κάλυψη της ανεπάρκειας των διοικούντων μέσω της απόδοσης ευθυνών σε τρίτους.

Για τους όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε όπως υιοθετήσετε άμεσα τις ανωτέρω προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου τόσο για τον τρέχοντα κύκλο του προγράμματος όσο και για τους επόμενους.

Η εμμονή στη διατήρηση ενός πλήρως αποτυχημένου μοντέλου δεν εξυπηρετεί κανέναν και σίγουρα όχι τους ενεργειακούς στόχους της χώρας και το Δημόσιο συμφέρον.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">
Advertisement AKSES

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα