Newsroom

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλειος Αϊβαλής κατέθεσε πρόταση ένταξης δράσης αντισεισμικής θωράκισης κτιρίων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

ΘΕΜΑ: Πρόταση Ένταξης Δράσης Αντισεισμικής Θωράκισης Κτιρίων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Πρόγραμμα «Θωρακίζω»

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει ίσως την υψηλότερη σεισμική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Η ανάγκη ενός εθνικού προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, έρχεται στο προσκήνιο, κάθε φορά που οι σεισμικές δονήσεις στη χώρα ή στη γειτονιά μας «ταρακουνούν» την γραφειοκρατία και την επίπλαστη ηρεμία μας. Ωστόσο είναι κάτι παρά πάνω από πρόδηλη η απουσία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού προσεισμικού ελέγχου και μιας ολοκληρωμένης δράσης αντισεισμικής θωράκισης. Ζητούμενο χρόνων αλλά ποτέ προτεραιότητα.

Ο πολύ πρόσφατος σεισμός στην Ελασσόνα άλλα και οι σεισμοί στη Σάμο και στην Αθήνα τον περασμένο χρόνο έφεραν για ακόμα μια φορά στην επιφάνεια τις χρόνιες ελλείψεις στην αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων στην χώρα μας.

Είναι γεγονός ότι το 75% του δομημένου περιβάλλοντος της χώρας είναι κατασκευασμένο πριν από το 1985. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για οικοδομές μελετημένες – στην καλύτερη περίπτωση – µε τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959, δηλαδή µε µία πολύ απλοϊκή θεώρηση της πιθανής συμπεριφοράς τους σε ενδεχόμενο σεισμό, που απέχει παρασάγγας από τις σημερινές επιστημονικές απόψεις.

Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε τη φυσιολογική γήρανση των υλικών, την κακή συντήρηση, τις εκ των υστέρων παρεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό χωρίς μελέτη – επίβλεψη – συμβουλή ειδικού, αλλά και το ξεχωριστό τμήμα των αυθαίρετων κατασκευών, πολλές από τις οποίες έγιναν μετά το 1985, καθώς και τις σωρευτικές καταπονήσεις από δονήσεις στο πέρασμα του χρόνου, μπορούμε αβίαστα να συμπεράνουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων έχει ανάγκη τη στατική του ενίσχυση.

Κύριοι Υπουργοί,

ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (Ταμείο Ανάπτυξης) με έναν συνολικό κουμπαρά 672,5 δις € (περίπου 32 δις € για την Ελλάδα) δύναται να αποτελέσει για την χώρα μας εκείνο το επιπρόσθετο αναπτυξιακό-χρηματοδοτικό εργαλείο που αν το αξιοποιήσουμε θα μεταβάλει σθεναρά τον ρου της Ελληνικής Οικονομίας.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία ή αλλιώς «Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη» είναι η βάση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο έχει κατατεθεί προς την Κυβέρνηση προκειμένου εν συνεχεία να προωθηθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπει σε τροχιά υλοποίησης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων μέχρι τις 31/12/2026.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Επιτροπής όλα αυτά τα Εθνικά Σχέδια που θα κατατεθούν από τις χώρες της Ένωσης προς έγκριση θα πρέπει εξ’ αρχής να περιλαμβάνουν τις προς χρηματοδότηση δράσεις και τις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συνδέονται οι δράσεις αυτές. Μέσα σε αυτό το σχέδιο, υπάρχουν υποσύνολα δράσεων με περαιτέρω εξειδίκευση, τα οποία μετά την έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποκτούν νομικές δεσμεύσεις με εντάξεις πράξεων από το τέλος του 2023.

Στο τρέχον προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπάρχει, και ορθά, η δράση της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Δράση η οποία αναβαθμίζει ενεργειακά το κτιριακό απόθεμα της χώρας μας, δημιουργεί μόχλευση στην οικονομία, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενώ ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτηση της χώρας μας από εισαγωγές ενέργειας. Όμως μια ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού μας αποθέματος θα πρέπει να απαρέγκλιτα να συνοδεύεται και από κίνητρα στατικής αναβάθμισης ή αλλιώς αντισεισμικής θωράκισης. Τεχνικά δεν είναι εύλογο να προβαίνουμε σε παρεμβάσεις ενεργειακής θωράκισης στο δομημένο περιβάλλον χωρίς να τις συνοδεύουμε από δαπάνες αντισεισμικής θωράκισης για κατασκευές όπου αυτό κρίνεται τεχνικά απαραίτητο.

Κύριοι Υπουργοί,

Με γνώμονα πάντα την εποικοδομητική προσέγγιση στα πράγματα και αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο μας ως ο φύσει και θέσει συνταγματικά κατοχυρωμένος Τεχνικός Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας, καταθέτουμε ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας την πρότασή μας, ώστε να συμπεριληφθεί η δράση της αντισεισμικής θωράκισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας τόσο στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δράση η οποία συνάδει απόλυτα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είμαστε επίσης στην διάθεση σας, ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, για να συνδράμουμε στη σύνταξη της προτεινόμενης δράσης, η οποία θα θέσει σε κίνηση την πραγματική οικονομία και θα θεμελιώσει ένα ρηξικέλευθο προγραμματισμό, ο οποίος αποτελεί αναγκαιότητα για την καθημερινότητα των πολιτών. Μέσω της δημιουργίας του νέου Προγράμματος «Θωρακίζω» των κτιριακών υποδομών που σας προτείνουμε, ενισχύουμε την απασχόληση, επενδύουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύουμε την παραγωγή προστιθέμενης αξίας – και μάλιστα εγχώριας, ενδυναμώνουμε την παραγωγική διαδικασία εισχωρώντας έτσι στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των προτάσεων που κάνει το ΤΕΕ για τον τετραπλό μετασχηματισμό που έχει ανάγκη η χώρα: ενεργειακό, ψηφιακό, βιομηχανικό, κυκλικής οικονομίας.

Από την ένταξη και χρηματοδότηση μιας τέτοιας δράσης επιτυγχάνουμε:

Αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού μας αποθέματος επιμηκύνοντας έτσι την διάρκεια ζωής του, αντιμετωπίζοντας ριζικά την ανάγκη αντικατάστασής του με άμεσα αποτελέσματα όπως:

Την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων για νέες κατασκευές.

Τη μείωση των αδρανών αποβλήτων από καθαιρέσεις κατασκευών.

Την αύξηση της οικονομικής ανταποδοτικότητας των υφιστάμενων κατασκευών.

Δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικά με την συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών.

Δημιουργία έντονης μόχλευσης της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο λόγω του μεγάλου υφιστάμενου γηρασμένου κτιριακού αποθέματος.

Πέραν όμως των οικονομικών αποτελεσμάτων και της εφαρμογής των πολιτικών που συνάδουν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτυγχάνουμε τη διασφάλιση του δικαιώματος διαβίωσης σε ασφαλείς κατασκευές.

Με δεδομένο, πλέον, το γήρας των κατασκευών μας σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα της χώρας μας η ανωτέρω δυνατότητα χρηματοδότησης μιας τέτοιας δράσης γίνεται αναγκαιότητα!

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Βασίλειος Ν. Αϊβαλής
Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός”

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV