Connect with us

Λοιπά Έργα

ΤΑΙΠΕΔ: Στα σκαριά δύο νέοι διαγωνισμοί

Δημοσιεύθηκε

στις

Ypodomes.com News

Με το εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζει το ΤΑΙΠΕΔ και η Εσωτερική Μονάδα Ωρίμανσης Έργων (PPF) διαγωνισμούς και μεταρρυθμίσεις, για λογαριασμό άλλων φορέων, που έχουν ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τρόπο άμεσο και κυρίως αποτελεσματικό.

Δυο ακόμα διαγωνισμούς έχει στα σκαριά το ΤΑΙΠΕΔ. Ο λόγος για για τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» και το «Σχέδιο Προστασίας Δασών». Το Ταμείο θα αναζητήσει και σε αυτές τις περιπτώσεις έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους που θα «τρέξουν» κεντρικά τη διαδικασία υποβοηθώντας το ΤΑΙΠΕΔ και τη μονάδα PPF.

Το έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») . Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 100 εκατομμύρια ευρώ η οποία θα καταβληθεί από το Μηχανισμό (Ταμείο) Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility/RRF) με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ ισόποση συμμετοχή αναμένεται να καταβληθεί από τον ιδιωτικό τομέα (η ισόποση συμμετοχή αφορά το πρόγραμμα και όχι το υπο-πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας). Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, η ριζική αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου των βιομηχανικών περιοχών και κατά συνέπεια των επιχειρήσεων, η συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας (δηλαδή η σχετική συμμετοχή των διεθνώς συναλλασσόμενων αγαθών και υπηρεσιών στο εθνικό προϊόν), καθώς και η στενότερη σύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία. Πρόκειται, όπως λένε στην αγορά, για τα βιομηχανικά πάρκα της νέας γενιάς, για μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στο τομείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και αγοράς. Το project περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα. Ήδη, το ΤΑΙΠΕΔ και η Μονάδα Ωρίμασης Έργων (PPF) δίνουν μια πρώτη γενική «γεύση» για το project αυτό.

Βιομηχανικά πάρκα

Το έργο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» αφορά στην παροχή οικονομικής συνδρομής – ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για:

την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων βιομηχανικών πάρκων νέου τύπου
την επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στην στρατηγική της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0
την μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα, περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπεται να υποστηρίξει την προώθηση της πρωτοβουλίας του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αναμένεται επιδράσει θετικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Σχέδιο Προστασίας Δασών

Όσον αφορά στη δράση «Σχέδιο Προστασίας Δασών», αυτή έχει ως στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας, όπως αυτές έχουν υποδειχθεί από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πυρκαγιές κατά το έτος 2022.

Τα δάση, με την πληθώρα οικοσυστημικών υπηρεσιών που προσφέρουν (όπως π.χ. η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους, η αποτροπή πλημμυρών, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.ά.) είναι αναγκαία για την ευημερία όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Το έργο, πέρα από τις δράσεις που χρήζουν άμεσης υλοποίησης, όπως οι εργασίες καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, περιλαμβάνει και άλλες δράσεις πιο μακρόπνοου σχεδιασμού, όπως η εκπόνηση μελετών Κατάρτισης Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας για 38 κρίσιμα δασικά οικοσυστήματα της χώρας.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα