Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου