Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)