Μελέτη του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή