Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ THALIS ES SA ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ