Επαρχιακή Οδό 15 Λαγκαδά- Κολχικού – Βόλβης – Ρεντίνας