ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ