Connect with us

Οδικές - Logistics

Τα σχέδια για το Εμπορευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας και της σύνδεσής του με τη Σιδηροδρομική Εγνατία

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Η είδηση για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης της Σιδηροδρομικής Εγνατίας και ειδικότερα του τμήματος Καλαμπάκα – Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα που δημοσιεύτηκε προσφάτως στο ypodomes.com, επιβεβαίωσε το σχεδιασμό της Re.De-Plan AE Consultants, υπό την ευθύνη της οποίας σχεδιάζεται και βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας για την αδειοδότηση του, το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας. Επιβράβευσε  ταυτόχρονα και τη στρατηγική του ΟΛΗΓ που επεδίωξε και επιδιώκει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Re.De-Plan AE, το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Ηγουμενίτσας είναι το 1ο Διχωρικό Πάρκο του είδους του στη χώρα, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει με βασικό πόλο ανάπτυξης τον λιμένα. Το έργο, στην προοπτική του, εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις συνδυασμένων μεταφορών, καθώς είναι σε λειτουργική και επιχειρηματική συσχέτιση με τον λιμένα, διαθέτει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό και έχει σχεδιαστεί, με όλες τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύνδεσης, με την μελλοντική Σιδηροδρομική Εγνατία, στη θέση Κρυσταλλοπηγή.

Κατά την εκπόνηση των βασικών μελετών του έργου, ετέθησαν υπόψη του Μελετητή, στοιχεία προμελέτης σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμένος Ηγουμενίτσας – Ιωάννινα, ειδικότερα στο τμήμα της γραμμής Ηγουμενίτσα – Κρυσταλλοπηγή, με πρόβλεψη έναρξης λειτουργίας της γραμμής μετά το 2030 – 2035.

Τα δεδομένα αυτά απετέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό σιδηροδρομικής υποδομής σύνδεσης του Επιχειρηματικού Πάρκου με το μελλοντικό σταθμό της Κρυσταλλοπηγής και τη λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών υπό δύο εναλλακτικές εκδοχές ως κάτωθι:

1. Με την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής σύνδεσης του Πάρκου με το Σταθμό Κρυσταλλοπηγής και πλήρους σιδηροδρομικής εγκατάστασης (τοπικός Σιδ. Σταθμός) εντός της περιοχής του Πάρκου

2. Με την κατασκευή πλήρους σιδηροδρομικής εγκατάστασης (εξοπλισμός διαχείρισης παλετοποιημένων εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων) σε επαφή με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής και την κατάλληλη οδική σύνδεση φορτηγών μεταφοράς με το Πάρκο

Σήμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν τα δεδομένα του ρεπορτάζ, επιταχύνεται δραστικά η ανάγκη ανάπτυξης υποδομών σιδηροδρομικής μεταφοράς, από και προς στο Πάρκο, και εξασφαλίζεται απόλυτα η λειτουργία του ως Υποδοχέας Συνδυασμένων Μεταφορών.

Ο σχεδιασμός του έργου έχει ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής αγαθών (logistics), που θα αναδείξουν τη νέα δυναμική του λιμένα Ηγουμενίτσας στις εμπορευματικές μεταφορές.

Το ΕΠ αναπτύσσεται σε δύο θέσεις. Η πρώτη σε έκταση εντός της λιμενικής ζώνης και θα χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης ασυνόδευτων φορτίων. Η δεύτερη θέση, βρίσκεται στην ενδοχώρα, στη θέση Γκρίκα, σε απόσταση 800 μ. από την Εγνατία Οδό, όπου σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί, από την Περιφέρεια Ηπείρου, πλήρης κόμβος σύνδεσης με το Πάρκο. Πρόκειται για έκταση επιφανείας 500 στρ. περίπου, εντός της οποίας δημιουργείται περιοχή 270 στρ. για επιχειρήσεις εφοδιαστικής, σε επαφή με το υφιστάμενο Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ), το οποίο ήδη λειτουργεί για μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας έκταση 230 στρ. περίπου.

Η έκταση που διατίθεται συνολικά για αξιοποίηση, μετά την πολεοδόμηση, ανέρχεται σε 335 στρ., με όρους δόμησης που βρίσκονται εντός των επιτρεπομένων ορίων για κτήρια σε Επιχειρηματικά Πάρκα, δηλαδή Κάλυψη 70% και Συντελεστή Δόμησης 1,6.Το έργο, προϋπολογισμού 7.600.000€, βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης του φακέλου αδειοδότησης και ολοκληρώνεται με την πολεοδόμηση της έκτασης και την κατασκευή των έργων υποδομής (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση, οδοφωτισμός, τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών, κ.λπ.).

Εντός του Πάρκου, θα μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, χαμηλής και μέσης όχλησης, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων logistics του Αρθ.1 του Ν.4302/2014, αλλά και μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης του Π.Δ. 59/2018.

Η λειτουργική συσχέτιση των δύο θέσεων του διχωρικού (λιμένας και ενδοχώρα), εξασφαλίζει στην επένδυση την μέγιστη δυνατή, διαρκή και αποδοτική, επιχειρηματική αλληλοτροφοδότηση.

Το έργο υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από το τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (CEF), με την ένταξη του στο πρόγραμμα ADRI-UP, ως έργο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, μετά από ενέργειες του ΟΛΗΓ. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται μέρος της δαπάνης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (έργα υποδομής και κοινωφελή κτήρια).

Η φύση του έργου επιβάλλει τη δημιουργία μεγάλων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πρασίνου κ.λπ.) που καλύπτουν το 38 % της έκτασης, καθώς και κοινωφελείς υποδομές, μεγάλης κλίμακας, απαραίτητες για τη λειτουργία Πάρκου Εφοδιαστικής, όπως Πυροσβεστικό Υπόστεγο, Τελωνείο, Γραφείο Ασφάλειας, Συνεργείο Αυτοκινήτων και Πρατήριο Καυσίμων, Πύλη Εισόδου, Μηχανοστάσιο, Εστιατόριο – Αναψυκτήριο κ.λπ. Οι άνετοι κοινόχρηστοι χώροι, σε συνδυασμό με μεγάλους χώρους στάθμευσης για επαγγελματικά αυτοκίνητα (φορτηγά κ.λπ.), με υποδομές διημέρευσης και φιλοξενίας (στάθμευση και σέρβις αυτοκινήτων, υπηρεσίες υγιεινής και εστίασης κ.λπ.), προσφέρουν τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας σε ένα Πάρκο Εφοδιαστικής, για τους χρήστες και τους επισκέπτες.

Η Re.De-Plan AE, με τη βαθιά και πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει στην ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, υποστηρίζει ότι έχει μελετήσει την  ανάπτυξη ενός σύγχρονου ΕΠ πολλαπλών επιτρεπομένων δραστηριοτήτων με κέντρο τις επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που θα αναβαθμίσει την αξία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του λιμένα Ηγουμενίτσας, κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου, σε άμεση διασύνδεση με τα βασικά λιμάνια της Τεργέστης και της Ανκόνας.

Το ΕΠ Ηγουμενίτσας, κατά τον Μελετητή, εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ροών διαμετακόμισης εμπορευμάτων, για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας εντός του εθνικού χώρου (συναρμολόγηση, μικρή μεταποίηση κ.λπ.). Ως πρότυπη τεχνική υποδομή, ενσωματώνει όλες τις τεχνικές και λειτουργίες της «Πράσινης» Οικονομίας και ενισχύει τη στρατηγική γεωγραφική θέση της περιοχής εγγύτητας του που αποτελεί μέρος της «καρδιάς» των αναπτυσσόμενων συγκοινωνιακών και μεταφορικών υποδομών στις θαλάσσιες μεταφορές, στην Ελληνική Επικράτεια.

 

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης
Advertisement

Οδικές - Logistics

Κινητροδότηση για την αγορά νέων οχημάτων θα εξετάσει το Υπ.Μεταφορών

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο TESLA

Θα εξεταστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε σύμπλευση με την Ε.Ε. και το Υπουργείο Οικονομικών, η κινητροδότηση για την αγορά νέων φιλικότερων στο περιβάλλον οχημάτων. Αυτό αποκάλυψε σε του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στην εκπομπή «Καλημέρα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ και τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Αυτιά.

Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και κίνητρα για ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων, τα οποία είναι γερασμένα, είναι ο στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως υπογράμμισε χθες ο κ. Κώστας Καραμανλής.

Μιλώντας στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣKAI και τον δημοσιογράφο κ. Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είπε συγκεκριμένα ότι «ο στόχος είναι να φτάσουμε σιγά – σιγά και να αυξήσουμε την ηλεκτροκίνηση. Αυτό θέλει ένα μεταβατικό στάδιο και η αγορά αυτών των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ ακριβή και απαγορευτική για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

Όπως ανέφερε η κυβέρνηση θα ευνοήσει και θα ενθαρρύνει ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να αγοράζει και αυτοκίνητο μέχρι πενταετίας και χωρίς τους παλαβούς δασμούς που έχουμε με τους εκτελωνισμούς.

«Ξέρετε είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε εξωφρενικούς δασμούς, δηλαδή φορολογία- επιβάρυνση στην εισαγωγή αυτοκινήτων», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών..

«Αγορά όμως αυτοκινήτου, συνέχισε ο κ. Κώστας Καραμανλής, όχι τα «σαπάκια» εικοσαετίας, που βλέπουμε στην αγορά, τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα και στα ΚΤΕΟ και έχουμε τεράστια ζητήματα. Άρα μιλάμε για αυτοκίνητα με πολύ χαμηλούς ρύπους, αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον για τα οποία εξετάζουμε τρόπους έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να μειωθούν οι δασμοί».

Ο κ. Κώστας Καραμανλής, επίσης ξεκαθάρισε ότι στα κίνητρα δεν θα είναι η απόσυρση, αλλά κάτι άλλο. «Θα πρέπει να εξετάσουμε να δώσουμε κάποια κίνητρα αν μπορούμε – αυτό βέβαια πρέπει να γίνει σε απόλυτη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση- να δώσουμε όπως παλιά κάποιου είδους κίνητρα για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων», κατέληξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για να συμπληρώσει:

«Ο πλέον αρμόδιος είναι το ΓΛΚ και το Υπουργείο Οικονομικών, διότι για να δώσουμε μια ώθηση για να ανανεώσουμε και τον στόλο των Ι.Χ. και τον στόλο των λεωφορείων, πρέπει να δούμε πόσο θα μας κοστίσει αυτό».
Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση ότι «πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι η κλιματική αλλαγή και πρέπει να πάμε σε πολιτικές».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συνάντηση γνωριμίας του Γιάννη Κεφαλογιάννη με το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΔΕ&L

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Λιμάνι με πλοίο μεταφοράς container

Μετά από σχετικό αίτημά του ΣΥΝΔΔΕ&L, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας, του Υφυπουργού Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη με μέλη του Δ.Σ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο, η δυνατότητα παρέμβασης και βοήθειας από πλευράς της πολιτείας για την διαφήμιση-προώθηση της Ελληνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο εξωτερικό, η ανάπτυξη των υποδομών σε λιμάνια, σιδηρόδρομο κ.λπ. και τέλος συζητήθηκε το θέμα επιβολής ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών προς τρίτες χώρες (εξαγωγές σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οποίο ο Σύνδεσμος εξέφρασε την πάγια και διαχρονική θέση του για την μη φορολόγηση των υπηρεσιών μεταφοράς προς τρίτες χώρες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες μας προς τον κύριο Υφυπουργό για την πραγματοποίηση και την φιλοξενία της συνάντησης και με την διαβεβαίωση για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας για επίλυση τυχόν μελλοντικών προβλημάτων του κλάδου καθώς και για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οριακή αύξηση 1,2% στο βάρος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν οδικώς το Α’ τρίμηνο 2019

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Φορτηγά Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το πρώτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται αύξηση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το Α’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018.

Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το Α’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 86.206,6 χιλιάδες τόνους έναντι 85.215,8 χιλ. τόνων κατά το Α’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.090.172,2 χιλ. το Α’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.129.808,0 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το Α’ τρίμηνο του 2019 έναντι του α’ τριμήνου του 2018 η σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)». Ποσοστό 49,5% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 1,0% το Α’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018.

Αύξηση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 23,6%.

Οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 49,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 1,5% το Α’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Αύξηση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 24,3%.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα