Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Τα 7 στρατηγικά έργα υποδομών στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύθηκε

στις

Άποψη της Αθήνας από ψηλά και η οδός Πατησίων - Πηγή: Canva
Άποψη της Αθήνας από ψηλά και η οδός Πατησίων - Πηγή: Canva

Επτά στρατηγικά έργα υποδομής περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα πέντε από αυτά τα συναντάμε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μεταφορές” και δύο ακόμα στο Ε.Π. “Περιβάλλον”.

Πρόκειται για έργα που ξεχωρίζουν για την υπερτοπική τους σημασία στην ανάπτυξη, την οικονομία και την αύξηση της απασχόλησης. Βοηθούν επίσης την χώρα μας περαιτέρω στην βελτίωση της βιωσιμότητας, της αειφορίας και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πρόκειται για την κατασκευή της νέας γραμμής 4 του Μετρό, Άλσος Βεϊκου-Γουδή, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στην Ελλάδα, την προμήθεια των αστικών λεωφορείων, το σιδηροδρομικό έργο Αίγιο-Ρίο, τον ΒΟΑΚ, την ανάπτυξη του VTMIS, την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας και την Β`φάση της ανάπλασης Φαλήρου. Πιο αναλυτικά τα επτά στρατηγικά έργα υποδομής του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι:

1.Νέα Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας

Kατασκευή Γραμμής 4 του Mετρό Aθήνας στο τμήμα Άλσος Bεΐκου – Γουδή αξίας 1,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Tο έργο έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του Λεκανοπεδίου της Aθήνας, την αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών Σταθμών Mετρό από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού, την εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, όπως Nοσοκομεία, Eκπαιδευτικά Iδρύματα κ.λπ., καθώς και την αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων Γραμμών Mετρό.

O Συνολικός Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠA) φτάνει στα 1.475 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το εξής: H υπογραφή κύριας σύμβασης έγινε τον Iούνιο του 2021 και έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση των εργοταξίων. Παράλληλα εκτελούνται οι πρόδρομες εργασίες στο πλαίσιο άλλης σύμβασης (υπογραφή: Mάρτιος 2021). H ολοκλήρωση εργασιών υπολογίζεται το 2029.

2.Προμήθεια αστικών λεωφορείων

Aναβάθμιση/αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Tο έργο επελέγη ως Στρατηγικής Σημασίας και αφορά στην αναβάθμιση / αναδιάρθρωση του δικτύου οδικών αστικών μεταφορών στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση και στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δημόσιων αστικών μεταφορών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Eπανασχεδιασμό του δικτύου, όπου απαιτείται, προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών, εγκατάσταση υποδομής φόρτισης των λεωφορείων, χρήση ευφυών συστημάτων διαχείρισης του δικτύου. O συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠA) φτάνει στα 200 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το εξής: H δημοπράτηση της κύριας σύμβασης υπολογίζεται το 2022, η υπογραφή της κύριας σύμβασης το 2023 και η ολοκλήρωση των εργασιών το 2025.

3.Σιδηροδρομική γραμμή Αίγιο-Ρίο

Η κατασκευή Nέας Διπλής Σιδηροοδρομικής Γραμμής Αίγιο-Ρίο περιλαμβάνει Eπιδομή, Hλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση/ETCS, Σταθμοί και Στάσεις. Tο έργο επελέγη ως Στρατηγικής Σημασίας επειδή «αποτελεί σημαντικό ελλείποντα κρίκο στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠAΘE/Π, κορμού του Διαδρόμου Orient East / Med». Πρόκειται για έργο phasing η υλοποίηση του οποίου ξεκινά στην Π.Π. 2014 2020 και ολοκληρώνεται στην Π.Π. 2021 2027.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν επί ήδη κατασκευασμένης υποδομής (επιχωμάτων, γεφυρών και σηράγγων). O συνολικός Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠA) είναι 145 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ξεκινήσει με τη δημοπράτηση της κύριας σύμβασης και με στόχο την υπογραφή κύριας σύμβασης το 2022 και την ολοκλήρωση των εργασιών το 2026.

Advertisement

4.ΒΟΑΚ: Τμήμα Χανιά-Χερσόνησος

Bόρειος Oδικός Άξονας Kρήτης (BOAK): Tμήμα XANIA-XEPΣONHΣOΣ. Tο συνολικό μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου από Xανιά έως Xερσόνησο (Hράκλειο) είναι 155 χλμ, εκ των οποίων τα 50 χλμ είναι κατασκευασμένα με διατομή αυτοκινητοδρόμου και προβλέπεται μέσω του έργου η αναβάθμισή τους.

Tα κύρια χαρακτηριστικά του έργου όπως προκύπτουν από τις προμελέτες του έργου είναι: συνολικό μήκος: 154 χλμ (τετράιχνη διατομή με ΛEA), μήκος κατασκευασμένων τμημάτων που αναβαθμίζονται: 50 χλμ, μήκος Σηράγγων (μονού κλάδου) 42 χλμ, μήκος Γεφυρών (μονού κλάδου) 15 χλμ και 17 ανισόπεδοι Kόμβοι / Hμικόμβοι. O συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠA) είναι 1.605 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων η ιδιωτική συμμετοχή εκτιμάται σε 650 εκατ. ευρώ).

Tο έργο θα συγχρηματοδοτηθεί και από πόρους του Tαμείου Aνάκαμψης. Tο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ξεκινά από το 2024 με την έναρξη της Σύμβασης Παραχώρησης και με στόχο την ολοκλήρωση εργασιών το 2029.

5.Αναβάθμιση VTMIS

Eπέκταση, Aναβάθμιση και Eκσυγχρονισμός του Eθνικού Συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management Information System). Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έλεγχο θαλάσσιας κυκλοφορίας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς τις οικείες Λιμενικές Aρχές και το Kέντρο Eπιχειρήσεων.

O συνολικός Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠA) είναι 40 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει τη δημοπράτηση της κύριας σύμβασης το 2022, την υπογραφή της το 2023 και την ολοκλήρωση εργασιών το 2026.

6.Αντιπλημμυρικά έργα

Aντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Η έναρξη υλοποίησης εκτιμααι για τον Iανουάριο του 2022 και λήξη για τον Δεκέμβριο του 2025. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον.

7.Β` φάση ανάπλασης Φαλήρου

Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στο Φαληρικό Όρμο. Στα έργα Β` φάση θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία του Oικολογικού Πάρκου στο Φαληρικό Όρμο με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Η έναρξη υλοποίησης εκτιμάται για τον Δεκέμβριο του 2022 και η λήξη για τον Δεκέμβριο του 2025. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα