Newsroom

Συνέχεια στη διαμάχη της με τον ΔΕΔΔΗΕ δίνει η Landis+Gyr. Η εταιρεία με έγγραφο non papen που έδωσε στη δημοσιότητα εκφράζει τις θέσεις της σχετικά με την υπόθεση και αναρωτικέται ποιος κερδίζει εαν αποκλειστεί από τον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών;

Αναλυτικά όσα αναφέρει η εταιρεία στο έγγραφο της:

Ποιος κερδίζει αν αποκλειστεί η Landis+Gyr από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ;

Η εταιρεία είχε αναφέρει ρητά με την υποβολή της πρότασής της από το καλοκαίρι ότι οι μετρητές θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της στην Κόρινθο

Μεγάλος θόρυβος γίνεται για τον αποκλεισμό της Landis+Gyr από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων απόρριψε την προδικαστική προσφυγή της Landis+Gyr AG, την οποία είχε υποβάλει μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά στην προμήθεια «έξυπνων μετρητών», καθώς υποστηρίζει ότι η Landis+Gyr «συμπλήρωσε πλημμελώς το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της, και δεν δήλωσε σε αυτό όχι μόνον το ποσοστό της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει σε υπεργολάβο, αλλά και το γεγονός ότι μεταξύ αυτής και της Landis+Gyr Α.Ε. (σ.σ. η ελληνική θυγατρική) προκύπτει σχέση υπεργολαβίας».

Η πολυεθνική εταιρεία με τη σημαντική παρουσία στην Ελλάδα, με εργοστάσιο παραγωγής στην Κόρινθο που απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζομένους, δήλωσε πρόσφατα ότι θα ακολουθήσει όλες τις διαθέσιμες οδούς για να ανατρέψει την απόφαση αποκλεισμού της από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές, καθώς επί της ουσίας και όπως αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα είχε υποβάλει έγκαιρα, με την κατάθεση της πρότασής της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία και αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των έξυπνων μετρητών θα γίνονταν προφανώς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί:

Υπεύθυνη δήλωση παραγωγικής δυναμικότητας στην οποία ανάφερε ότι η Landis+Gyr Α.Ε., η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Landis+Gyr AG και έχει εργοστάσιο στο 78ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Αθηνών, 20132, στην Ελλάδα και στην οποία καθαρά επισημαίνονταν ότι οι μετρητές που θα παραδοθούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ RFQ 519102 θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Κορίνθου. Σημείωνε επίσης ότι η παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στο εργοστάσιο της Κορίνθου ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια μετρητές ετησίως.

Συνοδευτική επιστολή της πρότασης της για τον διαγωνισμό όπου σημείωνε ότι «τα τελευταία χρόνια, συνεχίσαμε να επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στο εργοστάσιό μας που βρίσκεται στην Κόρινθο στην Ελλάδα, σε αναλογία με το γεγονός ότι αυτό το εργοστάσιο αποτελεί σημαντικό κόμβο παραγωγής για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Το ίδιο εργοστάσιο παραγωγής θα είναι υπεύθυνο για την κατασκευή των έξυπνων μετρητών και των μονάδων επικοινωνίας για το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης».

Το επόμενο βήμα για την Landis+Gyr αναμένεται να είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ποιος όμως θα κερδίσει και τι πραγματικά σημαίνει τόσο για την ελληνική βιομηχανία όσο και την εθνική οικονομία ο πιθανός αποκλεισμός  της εταιρείας από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ;

  • Σίγουρα θα κερδίσουν οι τέσσερις εταιρείες με εργοστάσια παραγωγής στο εξωτερικό που πέρασαν στη short list του διαγωνισμού με δυνατότητα να παράξουν το σύνολο των «έξυπνων» μετρητών που χρειάζεται η ελληνική επικράτεια, χωρίς να διαθέτουν στην χώρα καμμιά απολύτως παραγωγική δυνατότητα
  • Δεν θα κερδίσει η ελληνική οικονομία, καθώς οι «έξυπνοι» μετρητές δεν θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα, αλλά θα εισαχθούν, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών
  • Δεν θα κερδίσει μακροπρόθεσμα η ελληνική οικονομία στο θέμα των επενδύσεων. Ποιος μεγάλος πολυεθνικός όμιλος θα σκεφτεί να φέρει τις εργασίες του σε κάποιο εργοστάσιο στην Ελλάδα, όταν μπορεί να τύχει τέτοιας αντιμετώπισης σε έναν ελληνικό διαγωνισμό;
  • Δεν θα κερδίσει η Ελληνική Βιομηχανία την οποία όλοι οι πολιτικοί φορείς παραδέχονται σαν μοναδικό μέσο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μεσομακροπρόθεσμα, καθώς ένα εργοστάσιο μοντέλο παραγωγής για τα πρότυπα της Ευρώπης:
  1. χάνει την ευκαιρία να παράξει προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα
  2. κλονίζεται και τίθενται εν αμφιβόλω ο κεντρικός του ρόλος στο ευρύτερο οικοσύστημα των εργοστασίων παραγωγής του Ομίλου της Landis+Gyr
  • Δεν θα κερδίσει και η τοπική κοινωνία της Κορίνθου, καθώς δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα προέκυπταν από την αύξηση των εργασιών του εργοστασίου, αλλά και δεν θα κερδίσει από πιθανή απόσυρση νέων επενδύσεων της Landis+Gyr στο εργοστάσιο της Κορίνθου, όπως για παράδειγμα για την κατασκευή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων οι οποίες θα έφερναν νέες καλά αμειβόμενες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας

Σημειώνεται ότι ο Αριστείδης Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Landis+Gyr S.A. στην Ελλάδα, είχε αναφέρει πρόσφατα σε ανακοίνωση της εταιρείας ότι «κατά την τελευταία δεκαετία, με ακράδαντη εμπιστοσύνη στη χώρα, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις στην Κόρινθο οικοδομώντας ένα Κέντρο Αριστείας στην Ελλάδα, επενδύοντας με υπερηφάνεια στο μέλλον των πελατών μας, των εργαζόμενων μας, και της χώρας συνολικά. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε επενδύσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ στις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο, καθιστώντας το εργοστάσιο της Ελλάδας το μεγαλύτερο της Ευρώπης, και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας και την εθνική οικονομία. Ο αποκλεισμός μας από τον διαγωνισμό της χώρας μας στη φάση της προεπιλογής, μας δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση και είναι, κατά την άποψή μας, αβάσιμος. Ως αποτέλεσμα, έχει προκαλέσει μια σειρά εσωτερικών συζητήσεων, θέτοντας τις δραστηριότητές μας στην Κόρινθο σε κίνδυνο και αναστέλλοντας περαιτέρω επενδύσεις στο πλαίσιο ήδη προγραμματισμένων σχεδίων επέκτασης της παραγωγής μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και την προσθήκη μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, έναν επιχειρηματικό τομέα με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης».

Επιπρόσθετα, ο Werner Lieberherr, Διευθύνων Σύμβουλος της Landis+Gyr Group AG είχε σημειώσει ότι «ως ο μόνος προμηθευτής με ελληνική μονάδα παραγωγής, είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι από την είδηση της απόρριψης της προσφυγής μας. Στην αίτηση που καταθέσαμε για τον διαγωνισμό, δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι θα παράγουμε τους έξυπνους μετρητές στην Κόρινθο, στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, θα ακολουθήσουμε όλες τις νόμιμες επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας. Το οφείλουμε τους εργαζομένους μας και την περιφέρεια της Κορίνθου, ως σημαντικός εργοδότης, να υπερασπιστούμε τη θέση μας και το μέλλον των ελληνικών δραστηριοτήτων μας και θα είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι να υποστηρίξουμε τον ΔΕΔΔΗΕ και την Ελλάδα στις συνεχείς προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του αποτυπώματος CO2 μέσω της τεχνολογίας έξυπνων μετρητών που κατασκευάζονται στην Ελλάδα για την Ελλάδα».

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV