Connect with us

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σύμβαση ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτιριο, Σκαλωσια

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου, αναλαμβάνοντας την κατασκευή της πρώτης φάσης έργου, η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση μέρους των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επαγγελματικής χρήσης στον Ταύρο Αττικής και στην ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτές οι εγκαταστάσεις ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, ο συνολικός προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.548.00,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

image_pdfimage_print

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σε μελέτες για την υλοποίηση έργων ύψους 40 εκατ. ευρώ προχωρά η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Νερό υδρευση

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας προχώρησε στην αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 900.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα κάτωθι:

1. «Μελέτη Αναβάθμισης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία» (250.000,00€)

2. «Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού υδραγωγείου Ηγουμενίτσας και επισκευής υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης» (350.000,00€)

3. «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας» (300.000,00€).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήριος Γ. Μήτσης δήλωσε σχετικά:

«Με την αποδοχή χρηματοδότησης των τριών αυτών μελετών, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας αποδεικνύει τον σταθερό προσανατολισμό της στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής για την διασφάλιση υπηρεσιών ποιότητας προς τους πολίτες. Με τη χρηματοδότηση των 900.000,00€ να αφορά αποκλειστικά και μόνο στις μελέτες και όχι στην υλοποίηση των έργων (των οποίων η συνολική αξία υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη των 40.000.000,00€), η ΔΕΥΑΗ βάζει τα θεμέλια για: α. τη δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που θα της εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία και θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου της και β. την υλοποίηση ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος με έργα αντικατάστασης, επισκευής και ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης και εξωτερικού υδραγωγείου σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή διαχείρισης. Επενδύουμε σήμερα σε έργα υποδομών που και στις επόμενες δεκαετίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στην ποιότητα διαβίωσης των πολιτών».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Κτιριακά Έργα

Υπεγράφη η σύμβαση για το νέο κτίριο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κτιριο, Σκαλωσια

Υπεγράφη το έργο που αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για το κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 12,98 εκατ.ευρώ και με την έκπτωση ανέρχεται σε 7,53 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 6,07 εκατ.ευρώ). Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ. Οι υπογραφές έπεσαν την 1η Ιουνίου 2020. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 920 ημερολογιακές ημέρες (περίπου 31 μήνες).

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1 από την ΣΑΕ 046/2 Κ.Α. 2017ΣΕ04620012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2019 και οι προσφορές ανοίχθηκαν στις 12 του ίδιου μήνα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

To έργο αφορά στο σύνολο των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών (υλικά και εργασίες), που απαιτούνται, για την κατασκευή του κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα:

α) χωματουργικά και καθαιρέσεις·

β) κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από σκυρόδεμα·

γ) κατασκευή των ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων, και λοιπών κατασκευών·

δ) κατασκευή των τοιχοποιιών και των επιχρισμάτων·

ε) κατασκευή της πυρόσβεσης·

στ) κατασκευή της εγκατάστασης τής ύδρευσης·

ζ) κατασκευή της εγκατάστασης της αποχέτευσης και ομβρίων·

η) κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού·

θ) εγκατάσταση υποσταθμού·

ι) εγκατάσταση πυρανίχνευσης·

κ) εγκατάσταση μεγαφώνων·

λ) εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας·

μ) κατασκευή εγκαταστάσεων αλεξικέραυνου – γειώσεων·

ν) εγκατάσταση κεραιών RTV·

ξ) εγκατάσταση τηλεφώνων-DATA·

ο) εγκατάσταση ανελκυστήρων·

π) κατασκευή της εγκατάστασης της αποχέτευσης και ομβρίων περιβάλλοντος χώρου·

ρ) κατασκευή της εγκατάστασης τής άρδευσης περιβάλλοντος χώρου·

σ) κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου και

τ) κατασκευή λοιπών εργασιών περιβάλλοντος χώρου.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΕΥΑΘ: Ηλεκτρονικά από σήμερα οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων υδροληψίας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Σταγόνα νερού

Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα οι καταναλωτές τα αιτήματά τους για μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας, συναλλαγή η οποία τον τελευταίο μήνα αποτελεί και τον μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων που διεκπεραιώνονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ στην Αγγελάκη, μαζί με τους διακανονισμούς οφειλών.

Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων υδροληψίας (οι αλλαγές υπόχρεου λογαριασμού δηλαδή), που αυξήθηκαν κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα λόγω της μετατροπής των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) σε μακροχρόνιες ενοικιάσεις εξαιτίας της πανδημίας, μπορούν πλέον να γίνονται στον ιστότοπο της ΕΥΑΘ, www.eyath.gr (https://www.eyath.gr/aitisi-metavivasis-ydrolipsias/). Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η αναμονή στα καταστήματα της εταιρείας, η οποία λόγω των υγειονομικών μέτρων είναι μακρά, ενώ ο νέος δικαιούχος θα μπορεί να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά και τον λογαριασμό του.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΑΘ για: επιστροφή εγγύησης, επαγγελματικό ή βιομηχανικό τιμολόγιο, ειδοποιήσεις λογαριασμών, αντικατάσταση υδρομέτρου και καταχώριση ένδειξης υδρομέτρου. Επίσης, υπάρχουν φόρμες για επικαιροποίηση στοιχείων καρτέλας υδροληψίας και, φυσικά, για γενικότερη επικοινωνία με την εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση λογαριασμών της ΕΥΑΘ, που συνιστά επίσης μεγάλο όγκο συναλλαγών στα γραφεία της Αγγελάκη, μπορεί να γίνεται στον ιστότοπο της εταιρείας (χωρίς επιπλέον χρέωση), με e-banking ή πάγια τραπεζική εντολή.

Με φυσικό τρόπο λογαριασμοί εξοφλούνται σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη και, εκτός των ΑΤΜ τραπεζών:

– Σε όλα τα καταστήματα της «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» με μετρητά, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση (μέχρι και έναν μήνα μετά τη λήξη).

– Στα καταστήματα και γραφεία των ΕΛΤΑ (μέχρι και έναν μήνα μετά τη λήξη).

– Σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Για υποβολή ερωτημάτων ή καταγραφή αιτημάτων οι καταναλωτές μπορούν να καλούν και στο 2310 966600 (το 11124 μόνο για δήλωση βλαβών).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα