Newsroom

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.) και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του ΕΒΕΑ υπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος.

Σκοπός του Συμφώνου είναι η συνεργασία και η ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας παρόντες ήταν οι Senior Advisors Σ. Κουρούπης, Ν. Συρράκος και Τ. Φλαμπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σ. Νικολαρόπουλος.

Γ. Πατούλης

«Το ζητούμενο στις μέρες μας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αναστροφή του φαινομένου brain drain, που θα ανακόψει τις ροές νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε στενά με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έμπρακτα το ελληνικό start-up ‘’oικοσύστημα’».

Τη σχετική επισήμανση έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ο οποίος στη συνέχεια πρόσθεσε ότι:

«Το στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής είναι ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα “έξυπνη”, βιώσιμη και κοινωνικά συνεκτική. Ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας δηλαδή, το οποίο βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

Στην Περιφέρεια Αττικής, πιστεύουμε, ότι οι startups χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια και λύσεις. Στην προοπτική αυτή εντάσσεται και το Σύμφωνο Συνεργασίας που αναπτύσσουμε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Με την στήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και τη συνεργασία του ΕΒΕΑ καταφέρνουμε, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες μέσω της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.), στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΕΒΕΑ να παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει στρατηγικά τη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, γιατί μπορεί να αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου. Και εντάσσει στην στρατηγική της συγκεκριμένες δράσεις στοχεύοντας:

– Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

– Στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στην ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας των ελληνικών με διεθνείς επιχειρήσεις.

– Στον αναπροσανατολισμό προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.

– Στην ανάπτυξη συνεργειών επιχειρηματικότητας – υπηρεσιών και την ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα για την ενίσχυση της παρουσίας των startups επιχειρήσεων με ελληνικές ρίζες στις διεθνείς αγορές».

Κ. Μίχαλος

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά την υπογραφή του Συμφώνου ανέφερε:

«Σήμερα ανακοινώνουμε την υπογραφή ενός νέου Συμφώνου, το οποίο αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής συμμαχίας που έχει το ΕΒΕΑ με την Περιφέρεια Αττικής, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, όχι μόνο της Αττικής αλλά συνολικά της οικονομίας της χώρας, μέσα από τη στήριξη της νεανικής και όχι μόνο επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Έτσι θα συμβάλλουμε ενεργά και στην αντιμετώπιση του brain drain όσο και του brain waste, της φυγής, αλλά και της σπατάλης, της υποαξιοποίησης ανθρώπινου κεφαλαίου, που συνιστούν τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση, στην προσπάθεια να χτίσουμε κάτι υγιές μετά τα χρόνια της κρίσης.

Τα Επιμελητήρια, όπως και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, έχουν άμεση γνώση των αναπτυξιακών αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τόνωση της ανάπτυξης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν, κυρίως, να συμβάλουν στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης, θετικής επιχειρηματικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία.

Ως ΕΒΕΑ αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Υπηρετώντας αυτό το στόχο, το Επιμελητήριό μας έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δομών και υπηρεσιών, όπως είναι η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ. Επιπλέον, από κοινού με την Περιφέρεια έχουμε θεσμοθετήσει και διοργανώνουμε τα βραβεία Athens Startup Awards, το Athens Innovation Festival και συμμετέχουμε σε διεθνή events καινοτομίας».

Στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας

Η συνεργασία ΕΒΕΑ και Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

– Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων χωρών, Επιμελητήρια του εξωτερικού και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων,

– Διασύνδεση με clusters, funds και οργανισμούς καινοτομίας Ελλήνων στο εξωτερικό,

– Διοργάνωση αποστολών και συμμετοχή σε διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια και εκθέσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό,

– Δημιουργία data base Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία και την καινοτομία στο εξωτερικό και στο εσωτερικό,

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος θεματικών θερμοκοιτίδων σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία και την Αγροτεχνολογία,

– Ανάπτυξη συνεργασίας και αξιοποίηση του Business Angels Network,

– Διασύνδεση με σημαντικά οικοσυστήματα του εξωτερικού με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία,

– Διασύνδεση και συνεργασία με τις πρωτοβουλίες ψηφιακής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

– Επεξεργασία και ανάπτυξη προγράμματος αξιοποίησης καινοτομιών που αναπτύσσονται στα προγράμματα incubation και acceleration της Θ.Ε.Α., με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Π.Τ.Α.Α.,

– Ενεργοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και προγράμματος προβολής και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας της Θ.Ε.Α. και των πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία με τo Π.Τ.Α.Α.,

– Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV