Connect with us

SPECIAL EDITIONS

Στρατηγικές για τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει η Κομισιόν

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Υπολογιστής Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Επιτροπή αποκάλυψε τη στρατηγική της που θα καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό επωφελή για όλους. Η στρατηγική, προτεραιότητα της οποίας είναι ο άνθρωπος, ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης τεχνολογίας υπέρ μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας.

Η ψηφιακή τεχνολογία θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Οι προτάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων και για τη διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζονται σήμερα είναι τα πρώτα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε:

«Σήμερα υλοποιούμε μια στρατηγική για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντός μας, μια μοναδική ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα συνδυάζει αρμονικά την καινοτομία με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση να ευδοκιμήσει σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία, καθώς και σε μια ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία που θα λειτουργεί ως παγκόσμιο πρότυπο».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε:

«Στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού μας βάζουμε τον άνθρωπο. Με βάση τα πλεονεκτήματα και τις βασικές αξίες μας, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ευρώπη υπέρμαχο της τεχνολογικής καινοτομίας που θα βασίζεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη. Για να συμβεί αυτό, θα διασφαλίσουμε επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, σε δίκαιες και ανοικτές αγορές.»

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε:

«Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί των επόμενων κυμάτων της καινοτομίας που βασίζεται στα δεδομένα, να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις δικές της βασικές ικανότητες και να ακμάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τον συνεχώς εμπλουτιζόμενο θησαυρό δεδομένων αποτελεί βασικό μέρος των προσπαθειών μας για ένα βιώσιμο οικονομικό μέλλον.»

Η Ευρώπη ως αξιόπιστος ψηφιακός ηγέτης

Οι εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα θα είναι προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων με πολλούς τρόπους. Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την περίθαλψη, να δημιουργήσουν καθαρή κινητικότητα και ευφυή συστήματα μεταφορών, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να αναπτύξουν διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες που να εξοικονομούν πόρους και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Κατά την επόμενη πενταετία, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς στόχους στον ψηφιακό τομέα:

– Τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου·

– Δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία· και

– Ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία.

Η Ευρώπη θα αξιοποιήσει τη μακρά ιστορία της στον τομέα της τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτομίας και της επινοητικότητας, καθώς και της ισχυρής προστασίας των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αναπτύξει ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και θα ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι ισχύοντες κανόνες θα πρέπει να επανεξεταστούν και, εάν χρειαστεί, να προσαρμοστούν.

Η Ευρώπη θα συνεχίσει να διατηρεί την ανοικτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία της, η δε ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να στηρίξει αυτές τις αρχές. Η Ευρώπη θα χαράξει και θα ακολουθήσει δική της πορεία ώστε να γίνει μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, βασισμένη σε αξίες και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, συνεχίζοντας παράλληλα να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους της.

Η Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη μιας αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρώπη σαφώς έχει ό,τι απαιτείται προκειμένου να γίνει παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται με ασφάλεια. Διαθέτουμε άριστα ερευνητικά κέντρα, ασφαλή ψηφιακά συστήματα και ισχυρή θέση στους τομείς της ρομποτικής, καθώς και ανταγωνιστικούς τομείς μεταποίησης και υπηρεσιών, που εκτείνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την ενέργεια, από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έως τη γεωργία.

Στη Λευκή Βίβλο που παρουσιάζει σήμερα, η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, με βάση την αριστεία και την εμπιστοσύνη. Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, στόχος είναι η κινητοποίηση πόρων σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και η δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και από μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Εδώ περιλαμβάνεται η συνεργασία με τα κράτη μέλη και την ερευνητική κοινότητα, καθώς και η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στην ΕΕ. Δεδομένου ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να είναι πολύπλοκα και να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, είναι ουσιαστικής σημασίας η οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ένα πλαίσιο πρέπει να καλύπτει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά όσα συστήματα ενέχουν μικρότερους κινδύνους. Εξακολουθούν να ισχύουν αυστηροί κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας.

Για τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, όπως η υγεία, η αστυνόμευση ή οι μεταφορές, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι διαφανή, ανιχνεύσιμα και να εγγυώνται την εποπτεία από τον άνθρωπο. Οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να δοκιμάζουν και να πιστοποιούν αλγορίθμους, καθώς και να ελέγχουν τα καλλυντικά, τα αυτοκίνητα ή τα παιχνίδια.

Χρειάζονται αντικειμενικά στοιχεία για την εκπαίδευση των συστημάτων υψηλού κινδύνου ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι η ιδιωτικότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων. Ενώ σήμερα, η χρήση της αναγνώρισης προσώπου για την εξ αποστάσεως αναγνώριση βιομετρικών στοιχείων γενικώς απαγορεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σπάνιες, δεόντως αιτιολογημένες και αναλογικές περιπτώσεις, υπό την επιφύλαξη διασφαλίσεων και βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, η Επιτροπή επιθυμεί να δρομολογήσει έναν εκτεταμένο διάλογο, ο οποίος θα μπορούσε να δικαιολογήσει εξαιρέσεις στο μέλλον, εφόσον χρειαστεί.

Όσον αφορά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χαμηλότερου κινδύνου, η Επιτροπή προτείνει ένα εθελοντικό σύστημα επισήμανσης. Όλες οι εφαρμογές και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης είναι ευπρόσδεκτοι στην ευρωπαϊκή αγορά, εφόσον συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ.

Μια ασφαλής και δυναμική ενιαία αγορά δεδομένων

Ενώ ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται συνεχώς, το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του παραμένει αναξιοποίητο. Με μια ενιαία αγορά δεδομένων, η ΕΕ σκοπεύει να αποδεσμεύσει μη χρησιμοποιηθέντα δεδομένα, επιτρέποντάς τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους τομείς, προς όφελος των επιχειρήσεων, των ερευνητών και των δημοσίων διοικήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ θα θεσπίσει πρακτικούς, δίκαιους και σαφείς κανόνες για την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, οι οποίοι θα συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα, όπως είναι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η προστασία των καταναλωτών και η νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα προτείνει να θεσπιστούν μέτρα για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά και την επαναχρησιμοποίησή τους για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών· να καταστούν τα δεδομένα του δημόσιου τομέα ευρύτερα διαθέσιμα μέσω του ανοίγματος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας σε ολόκληρη την ΕΕ και της δυνατότητας δωρεάν επαναχρησιμοποίησής τους· και να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους επενδύοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» (2021-2027), η Επιτροπή θα αναπτύξει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιομηχανική παραγωγή, η πράσινη συμφωνία, η κινητικότητα ή η υγεία· και θα επενδύσει 2 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα υψηλού αντικτύπου για ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων και σε αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές υπολογιστικού νέφους.

image_pdfimage_print

News in English

Seven contenders for large-scale PPP building project by Thrace University

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Another PPP project that is anticipated with great interest by the investment community is about to enter its tendering process. The third large building PPP project by Democritus University of Thrace attracted the interest of a total of seven companies: GEK TERNA, ELLAKTOR, AVAX,J/V MYTILINEOS-ATESE, INTRAKAT and THEMELI.

It is reminded that this building project was put up for auction by Democritus University of Thrace in the beginning of May, concerning the construction of student dormitories, educational, research and other infrastructure of the institution and was previously approved by the inter-ministerial committee a few weeks ago with the Senate consequently deciding to to publish the tender notice.

The cost of the project amounts to 107.3m euros (incl. VAT). It is a large complex of building projects that includes: dormitories, university residences, a new central library, a research center and various other buildings. The expression of interest is set for June 23, 2020.

In its announcement, Democritus University of Thrace notes that ‘as a part of DUTH’s Strategic Planning, this project will be a pillar of development, which will make high quality infrastructure, services and specialization available in the area of student welfare (i.e. student dormitories and catering spaces). Concluding, it expresses warm thanks for the support and cooperation with the political and administrative executives of the Special Secretariat for Investments and PPP projects of the Ministry of Growth and Investments.

The scope of the projects

The University of Thrace is ‘spread’ across 4 cities, which means that there are need for the creation of infrastructure in different areas, at the same time. The scope of this new large-scale PPP project is detailed by city:

Alexandroupolis: 4 student dorms (12,194,34 sq.m. for 350 people), a student dining area (3,776,75 sq.m. for 1,500 people) and university residences (12 spaces for at least 4 people, 1,440 sq.m.).

Komotini: 2 student dorms (9,667.36 sq.m. indoor spaces and 3,551,8 sq.m. of outdoor spaces for 350 people), a student dining area (6,000 sq.m. for 2,500 students), a hostel (660 sq.m. for 28 people), university residences (24 residences with blocks of 4 residences, 2,880 s.qm). The construction of a new central library, a reading room and a multi-purpose facility (i.e. one main building covering a surface of 6,000 sq.m. and 17,000 sq.m. in total).

Xanthi: Research Center of Excellence (1 main building with laboratories and research centers, covering 10,000 sq.m. of indoor spaces and 5,000 sq.m. of outdoor spaces).

A project of great added value

A project of this size in Thrace region will have a major impact on the local economy. The fact that there will be construction works in three cities at the same time is expected to revitalize the construction industry and give employment to many companies. It is worth mentioning that it will be the largest building complex, constructed as a PPP in Thrace in many years.

For the wider technical sector, this project means a big relief for the country’s major technical companies that have been experiencing a prolonged ‘drought’.

As noted by the Democritus University of Thrace, “Planning for the sustainable development of DUTH in the immediate future is expected to be a pillar of a new development model in the region and an important part of its history”.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

SPECIAL EDITIONS

OGP Greece Ideathon: Πρόσκληση υποβολής καινοτόμων προτάσεων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Τι είδους ανοιχτά δεδομένα χρειαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας κάθε είδους δημόσιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου; Με ποια εργαλεία και διαδικασίες μπορούμε να ενισχύσουμε την πολιτική ακεραιότητα και την λογοδοσία; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δημόσια συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων; Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επόμενες καίριας σημασίας παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προσεχώς στο κομμάτι της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών;

Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία καλούνται πολίτες και φορείς να τοποθετηθούν, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Open Government Partnership (OGP). Πρόκειται για το OGP Greece Ideathon, έναν «Μαραθώνιο Συνδημιουργίας» στον οποίο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καλεί φορείς του δημοσίου, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και μεμονωμένους πολίτες να συμμετάσχουν καταθέτοντας ώριμες προτάσεις δεσμεύσεων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.

Η Open Government Partnership είναι μια παγκόσμια πολυμερής πρωτοβουλία συνεργασίας κυβερνήσεων και κοινωνίας πολιτών με στόχο μια πιο διαφανή, συμμετοχική και υπεύθυνη διακυβέρνηση, προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των πολιτών, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 3 Εθνικά Σχέδια Δράσης. Στόχος του OGP Greece Ideathon, είναι η βελτίωση του 4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021, με ορίζοντα υλοποίησης έως το φθινόπωρο του 2021 και εστίαση στα Ανοιχτά Δεδομένα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

SPECIAL EDITIONS

ΕΛΙΠΥΚΑ: Σημαντικό βήμα της Πολιτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την Πολιτεία το πρώτο βήμα για τη θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πυροπροστασίας. Ο Μηχανισμός Ελέγχου είναι ένας από τους κορυφαίους στόχους του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) και γι’ αυτό το λόγο ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί την απόφαση αυτή και ευχαριστούν όλους τους εμπλεκόμενους στην πορεία των εργασιών και στην θετική έκβασή τους.

Στις 11 Ιουνίου 2020 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», ΦΕΚ Β 2233 11/6/2020, και προβλέπει διοικητικά πρόστιμα,  καθορίζει το ύψος τους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών.

Τα πρόστιμα αφορούν μη τήρηση για προληπτικά και κατασταλτικά μέσα, μέτρα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, στοιχεία δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας, μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις και κλιμακώνονται ανάλογα με κριτήρια όπως η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας/επιχείρησης, το μέγεθός της, το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και το αν υπήρξε υποτροπή σε διαστήματος ενός έτους από την βεβαίωση προηγούμενης παράβασης. Υπεύθυνα είναι τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο μηχανισμός αυτός είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη συμπλήρωση του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλά και γενικότερα τη νομοθεσία της Πυροπροστασίας και πρέπει να το σημειώσουμε ανάλογα. Είναι προφανές, ότι αυτή την ψ θα πρέπει να ακολουθήσει επόμενη απόφαση που να καθορίζει τη διαδικασία που θα τηρείται για τους ελέγχους (συχνότητα ελέγχων ανά μέγεθος, αριθμό χρηστών, κλπ., δραστηριότητας), ώστε να εδραιωθεί η λειτουργία του συστήματος του μηχανισμού ελέγχου, καθώς και να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων. Το ΕΛΙΠΥΚΑ αναμένει και το δεύτερο βήμα, τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου για την παθητική πυροπροστασία, που δεν καλύπτεται από αυτή την Πυροσβεστική Διάταξη, παρά μόνο σε ότι έχει σχέση με την ενεργητική πυροπροστασία.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα