Connect with us

Λοιποί Αυτοκινητόδρομοι

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με 85εκατ.ευρώ η σύνδεση του ΟΛΘ με ΠΑΘΕ και Εγνατία

Δημοσιεύθηκε

στις

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάχθηκε το σημαντικό οδικό έργο, ολοκλήρωσης σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία πλέον μπορεί να το δημοπρατήσει.

Είναι ακόμα ένα …αιώνιο έργο που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια. Αφορά την οδική σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης, μήκους 3,5 χλμ. περίπου, εκ των οποίων τα 1,4 χλμ.είναι ήδη σε κυκλοφορία και η κατασκευή της είχε αρχίσει σε προγενέστερες περιόδου. Το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι στο σύνολο του υπέργειο, μία γέφυρα η οποία θα συνδέει το λιμάνι με το δίκτυο αυτοκινητόδρομων της χώρας.

Αυτό θα βελτιώσει γεωμετρικά την οδική ασφάλεια και ταχύτητα της οδικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων -κυρίως- από/προς το λιμάνι και θα δημιουργήσει νέες συνθήκες στην κυκλοφορία ολόκληρης της περιοχής. Επιπρόσθετα θα αναβαθμιστεί και σημαντικό μέρος του τοπικού δικτύου στην βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου που επίσης θα έχει πλέον οδική πρόσβαση στο λιμάνι και ους αυτοκινητόδρομους (ΠΑΘΕ-Εγνατία).

Το κόστος της δημόσιας δαπάνης ορίστηκε συνολικά σε 85,54εκατ.ευρώ (συνολικό ποσό με ΦΠΑ). Ένα επιπλεόν ποσό 2,15εκατ.ευρώ αφορά απαλλοτριώσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύνδεση αναπτύσσεται επί οδογέφυρας αμφίδρομης κατεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο της τμήμα. Παράλληλα αναβαθμίζεται μέρος του τοπικού οδικού δικτύου στην βιομηχανική περιοχή του Καλοχωρίου αποκαθιστώντας την σύνδεσή του με τον 6ο Προβλήτα και τον ΠΑΘΕ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στα εξής: 1.Πλήρης κατασκευή έξι μεγάλων τεχνικών (γεφυρών) συνολικού μήκους (240+164+295+281+155+239=1.374μ) για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων του αριστερού και δεξιού κλάδου της οδογέφυρας και των προσβάσεων αυτής από και προς το τοπικό οδικό δίκτυο και τον ΠΑΘΕ.

2.Εργασίες ολοκλήρωσης ανωδομής (εφέδρανα, δοκοί, πλάκα καταστρώματος) σε τμήματα του αριστερού και δεξιού κλάδου της οδογέφυρας όπου έχει κατασκευαστεί μέρος των τεχνικών (ακρόβαθρα, μεσόβαθρα, δοκοί).

3.Πλήρης κατασκευή οδικού τμήματος μήκους (1.150-295=855μ) περίπου ως συνδετήριου κλάδου μεταξύ της επαρχιακής οδού 1 (Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου) και του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας.

4.Πλήρης κατασκευή οδικών τμημάτων ως κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου σύνδεσης της οδογέφυρας με τον ΠΑΘΕ (ημικόμβου ΠΑΘΕ).

5.Αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου καθώς και αναμόρφωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ. Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή δύο (2) ισόπεδων κόμβων (ΙΚ) και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου της οδού Καλοχωρίου μετά των προσβάσεων αυτών, προκειμένου αφενός να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των κινήσεων του συνόλου των τοπικών οδών και αφετέρου να εξυπηρετείται η πρόσβαση αυτών από και προς την οδογέφυρα.

Προς υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο τεχνικό αντικείμενο του περιλαμβάνονται επίσης:
i) Ενισχύσεις υφιστάμενων δομικών στοιχείων στις θέσεις συνένωσης των νέων τεχνικών με υφιστάμενα.
ii) Κατασκευή μικρών τεχνικών (κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί).
iii) Εργασίες βελτίωσης εδάφους με χαλικοπασσάλους.
iv) Εργασίες σήμανσης και ασφάλισης στο σύνολο του έργου καθώς και στο απαιτούμενο μήκος επί της ΠΑΘΕ.
v) Εργασίες αποχέτευσης–αποστράγγισης.
vi) Εργασίες εγκατάστασης οδοφωτισμού.
vii) Κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων επί της οδού Καλοχωρίου και ενός καταθλιπτικού. Πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι διακριτά τμήματα θα αποτελέσουν τεχνικό αντικείμενο του υποέργου 6 (σύμβαση προαίρεσης), επειδή λόγω εκκρεμοτήτων απαλλοτριώσεων δεν είναι σήμερα εφικτή η εκτέλεση των σχετικών εργασιών :
• Η κατασκευή του τεχνικού δεξιού κλάδου (γέφυρας) μήκους 197μ., σύνδεσης του τοπικού οδικού δικτύου με την αρτηρία.• Η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου τοπικού οδικού δικτύου με τις προσβάσεις του.
• Η αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού παράλληλα με το ρέμα Δενδροποτάμου, μήκους περί τα 800μ.

Επιπλέον στην πράξη περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες για εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και διαχείρισης /επίβλεψης.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα