Παύλος
Ρίζος

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου βρίσκεται και η Dimand με 8 νέες μεγάλες επενδύσεις να βρίσκονται στα σκαριά, συμπληρώνοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο 23 επενδύσεων real estate.

Δείτε ποιές είναι οι 8 νέες μεγάλες επενδύσεις της Dimand & πότε μπαίνει στο Χρηματιστήριο

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ