Νίκος
Καραγιάννης

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μεταβίβασης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εφαρμοστέες ιδρυτικές και καταστατικές του διατάξεις, στην εγκεκριμένη οικονομική μελέτη της εταιρείας Grant Thornton και στην δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 3399/5-9-2019 τεύχος Β’ υπ’ αρ. 7023/491/27-8-2019 Υ.Α. (με την οποία συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι μέχρι τότε ισχύουσες Υ.Α. και μεταβιβάζεται στο ΤΜΕΔΕ κινητή και ακίνητη περιουσία που είχε περιέλθει στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του τέως ΕΤΑΑ), το ΤΜΕΔΕ ενημερώνει ότι στις 25.08.2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 63.758.540 κοινών μετοχών της “Attica Bank” από το χαρτοφυλάκιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο χαρτοφυλάκιο του ΤΜΕΔΕ.

Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της “Attica Bank” που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 46,32 %. Αντιστοίχως, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο e-Ε.Φ.Κ.Α διαμορφώνεται σε 32,34%.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Τράπεζας

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV