Νίκος
Καραγιάννης

Στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός ύψους 250 εκατ. ευρώ για το μεγάλο ΣΔΙΤ της δημιουργίας του Κυβερνητικού Πάρκου και του νέου πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή Δάφνης-Υμηττού.

Σε χθεσινή διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσιάστηκε όλο το πλάνο για τη μεταμόρφωση των εγκαταστάσεων της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ.

Παρόντες στην Συνέντευξη Τύπου ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Ορέστης Καβαλάκης.

Γεωργιάδης: Έργο που θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά την παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στην περιοχή της ΠΥΡΚΑΛ, για την παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η κυβέρνησή μας – πιστεύουμε και μιας μεγάλης μεταρρυθμίσεως υπό μία έννοια, της μεταφοράς δηλαδή Υπουργείων και σημαντικών κυβερνητικών υπηρεσιών, στο Κυβερνητικό Πάρκο- θεωρήσαμε σκόπιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης να ενημερώσουμε ενδελεχώς τον τύπο για όλο αυτό το σχέδιο και τις λεπτομέρειές του.

Πιστεύουμε ότι είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων στην πρωτεύουσα, καθώς θα απελευθερώσει χιλιάδες τετραγωνικά στο κέντρο των Αθηνών για να μπορέσουν αυτά να αναπτυχθούν σε άλλες πιο φιλικές προς τον πολίτη δραστηριότητες ανάλογα τις χρήσεις που θα αποκτήσει στο μέλλον το κάθε κτήριο. Αναφέρω ένα παράδειγμα από το παρελθόν που ξέρουμε, τη μεταφορά του Υπουργείου Παιδείας από την Μητροπόλεως στο Ολυμπιακό Στάδιο και τη δυνατότητα το παλαιό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας να είναι σήμερα ένα τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Αθήνα με την καλύτερη θέα”.

Για τον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ σημείωσε ότι θα απελευθερωθεί και πως τα κτίρια θα είναι βιοκλιματικά και πως “όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος του δημοσίου από την εξοικονόμηση πόρων και από τις οικονομίες κλίματος που πρόκειται να επιτευχθούν”.

Σταϊκούρας: Στα 250 εκατ. ευρώ το κόστος της ΣΔΙΤ

Παίρνοντας το λόγο ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε πως «Η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο.

Ένα σχέδιο που προβλέπει τη μετατροπή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής σε πάρκο που θα αποτελέσει «πνεύμονα» για την περιοχή, αποδίδοντας 80 στρέμματα πρασίνου και 40 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες, ενώ παράλληλα θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες 9 Υπουργείων και άλλων οργανισμών.

Το έργο θα συμπληρωθεί από σημαντικά έργα ανάπλασης, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των μεταφερόμενων υπηρεσιών κατά 60%-70%, καθώς οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι βιοκλιματικές.

Ειδικότερα, στο πάρκο, σε κοντινά μεταξύ τους κτίρια, θα στεγαστούν οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Σήμερα, οι κεντρικές υπηρεσίες των παραπάνω Υπουργείων στεγάζονται, συνολικά, σε 127 κτίρια στο λεκανοπέδιο.
Τα μισθώματα που καταβάλλονται ετησίως, μαζί με τις λειτουργικές και κοινόχρηστες δαπάνες, υπερβαίνουν τα 33 εκατ. ευρώ.

Μέσω ΣΔΙΤ

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το συνολικό κόστος κατασκευής, το οποίο θα βαρύνει τον ιδιώτη, θα φθάσει τα 250 εκατ. ευρώ, και κατόπιν το Δημόσιο θα καταβάλλει μισθώματα για προκαθορισμένη περίοδο. Στο τέλος της σύμβασης τα κτίρια θα περιέλθουν, και πάλι, στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Το άμεσο δημοσιονομικό όφελος από τη μεταστέγαση, σε ορίζοντα 30ετίας, θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 520 εκατ. ευρώ αφορούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους (μισθώματα και λειτουργικά έξοδα), τα 270 εκατ. ευρώ από την εκμετάλλευση των ακινήτων του Δημοσίου που απελευθερώνονται, και τα 210 εκατ. ευρώ από φόρους και τέλη που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το έργο.

Πέραν του δημοσιονομικού οφέλους, το νέο πάρκο θα συμβάλει:
– Στην απομάκρυνση – από κατοικημένη περιοχή – επικίνδυνων δραστηριοτήτων.
– Στην εξυγίανση της επιφάνειας του ακινήτου από ρυπογόνες ουσίες.
– Στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.
-Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κυβερνητικών κτιρίων.
– Στην αστική ανάπλαση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.
– Στην αστική αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας.
– Στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας και στην αύξηση παραγωγικότητας των δημόσιων λειτουργών.
– Στη δημιουργία μίας μεγάλης ενότητας αειφόρων κτιρίων Δημόσιας Διοίκησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποτελεί τον Κύριο αυτού του εμβληματικού έργου, αφενός ως ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), και αφετέρου γιατί έχει τη συνολική εποπτεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου των ΕΑΣ στο Υπουργείο Οικονομικών, αναθέτοντας μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελέτης σε δυο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές από το Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του ακινήτου, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΕΑΣ για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς της παραγωγικής διαδικασίας στο Λαύριο, καθώς και την εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών, με κυριότερες τη μελέτη καταγραφής της παραγωγικής διαδικασίας και της μελέτης μετεγκατάστασης του εξοπλισμού, προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί τον στρατηγικό της ρόλο για την Εθνική Άμυνα και την Ελληνική Οικονομία.

Επίσης, αναλαμβάνει την υλοποίηση της πολεοδομικής ωρίμανσης του ακινήτου, δηλαδή την επιλογή της μεθόδου πολεοδόμησης, καθώς επίσης και την ανάθεση πολεοδομικής μελέτης, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κυκλοφοριακής μελέτης και τέλος φυτοτεχνικής μελέτης». Τέλος, αναλαμβάνει το συντονισμό της αξιοποίησης των ακινήτων που απελευθερώνονται από τη μεταφορά Υπουργείων και οργανισμών.

Σκέρτσος: Ένα εμβληματικό έργο.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ τους Υπουργούς κι όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Έχουμε κάνει εδώ και τρεις, τέσσερις μήνες πολύ σημαντική προσπάθεια για να οργανώσουμε αυτό το project. Να γίνουν οι κατάλληλες προμελέτες.
Να αντλήσουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή αποτύπωση και εκτίμηση των κτηρίων, των αναγκών, των μελλοντικών μετεγκαταστάσεων.

Είναι ένα εμβληματικό έργο που -όπως είπαν και οι δύο Υπουργοί-θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και του Δήμου Δάφνης. Θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων εκεί, αλλά και την επαγγελματική ζωή των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων που στεγάζονται στα συγκεκριμένα 9 Υπουργεία.

Είναι -θα έλεγα- μία πρωτοβουλία win – win για όλους, για το Δήμο, για την την ίδια την ΕΑΣ, για το κράτος, για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους πολίτες και τη σχέση που έχουν με το δημόσιο.

Δηλαδή, θα δούμε ένα νέο πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης μέσα από αυτό το έργο. Μια δημόσια διοίκηση και ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, σέβεται τον φορολογούμενο, κάνει μια πολύ καλύτερη χρήση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, με καλύτερη οργάνωση των μεταφορών των εργαζομένων από και προς τα Υπουργεία, αλλά και των πολιτών προς αυτά.

Με απελευθέρωση πολλών χώρων δημόσιων και ιδιωτικών, για να μπορέσουν να στεγάσουν άλλες χρήσεις. Θυμίζω εδώ ότι τα 9 Υπουργεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε 20 ιδιόκτητα κρατικά κτήρια και σε 107 ιδιωτικά κτήρια.

Παπαθανάσης: Με το έργο αναβαθμίζεται το περιβάλλον και η περιοχή

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε μία παρουσίαση του έργου αναφέροντας τα σημαντικά χαρακτηριστικά του.

Όπως είπε σήμερα υπάρχουν 127 κτήρια. Συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν σήμερα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι 353.000 τετραγωνικά μέτρα και με ένα ετήσιο κόστος το οποίο είναι 33.000.000. Εννέα υπουργεία και οργανισμοί θα μετεγκατασταθούν εκεί.

Συνολικά όπως ανέφερε ο κ.Παπαθανάσης το δημοσιονομικό όφελος είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα 30 χρόνια λειτουργίας, αφού πληρωθούν τα έξοδα ανάπτυξης του έργου. “Με την κατασκευή του κυβερνητικού πάρκου αναβαθμίζουμε το περιβάλλον, διότι όπως θα δείτε η μεγαλύτερη επιφάνεια αποδίδεται στους κατοίκους.

Σήμερα, εάν έχετε επισκεφτεί την περιοχή θα δείτε ότι υψώνεται τείχος που σε μερικά σημεία φτάνει τα 8 και 9 μέτρα.
Από τα κτίρια που υφίστανται σήμερα, που καταλαμβάνουν περίπου 110.000τμ, τα διατηρούμενα είναι 25, κατεδαφίζονται τα 66. Σαφώς αυτό είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού που θα ακολουθήσει την διαδικασία του χαρακτηρισμού των κτιρίων έτσι ώστε τα διατηρητέα κτίρια να παραμείνουν και οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν στο εσωτερικό τους.

Από τα διατηρούμενα κτίρια θα παραμείνουν 41.000τμ διατηρούμενα κτίρια. Τα κτίρια αυτά υφίστανται και στην παρουσίαση, έχουν κατασκευαστεί σε τρεις αρχιτεκτονικές περιόδους ξεκινώντας από τον 19ο αιώνα, στις αρχές του αιώνα, το 1930, κατόπιν έχουμε την περίοδο του 1930 έως το 1950 και μετά το 1950 τελευταία κτίρια ως το 2000.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που παραθέτουμε εδώ είναι η αύξηση ωφέλιμης επιφάνειας με την προσθήκη εσωτερικών ορόφων.

Δηλαδή τα κτίρια τα οποία θα παραμείνουν, που εσωτερικά θα δημιουργηθούν οι χώροι εργασίας, αυξάνονται στην επιφάνειά τους κατά 55% με εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Η υφιστάμενη θα είναι, λοιπόν, 41.000τμ και η προσθήκη είναι 22.000τμ εσωτερικοί χώροι σε ορόφους.

Τα 25 κτίρια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι κτίρια τα οποία θα δημιουργηθούν χώροι, μουσεία, δομές πολιτισμού και το Μουσείο της Βιομηχανικής Ιστορίας της χώρας που ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και την ιστορία της ΠΥΡΚΑΛ.

Ο συντελεστής δόμησης είναι πολύ φιλικός με το περιβάλλον. Είναι 0,9. Να σημειώσουμε ότι το 1,2 είναι ο χαμηλότερος συντελεστής που έχει ως περιοχή. Δεν υπάρχει. Από κει και πέρα είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα.

Και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι το πιο φιλικό για το περιβάλλον είναι το ποσοστό κάλυψης. Το ποσοστό κάλυψης στις πιο φιλικές περιπτώσεις κατασκευών είναι το 40%. Εδώ, λοιπόν, έχουμε το 22% καθότι από τα 155 στρέμματα μόνο τα 35 στρέμματα θα δομηθούν, αφήνοντας 120 στρέμματα διαθέσιμο χώρο, υπό μορφήν πάρκου και υπό μορφή πλατειών και πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

Σύνδεση με το σταθμό Δάφνη

Σαφώς εξυπηρετείται, σαφώς θα προχωρήσουμε σε συγκοινωνιακή μελέτη, κυκλοφοριακή μελέτη. Όμως έχουμε τον σταθμό Δάφνη, που είναι ένας σταθμός του μετρό. Ο σταθμός αυτός είναι πολύ κοντά. Είναι 7 λεπτά περπάτημα και εξυπηρετείται βέβαια από έξι λεωφορειακές γραμμές.

Σαφώς με την συνεννόηση και συνεργασία του ΟΑΣΑ θα αναπροσαρμοστούν οι λεωφορειακές γραμμές αλλά κυρίως, έχοντας ένα τόσο εμβληματικό έργο με τόσο μεγάλη σημασία και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυκλική γραμμή μεταξύ του σταθμού Δάφνη και του κυβερνητικού πάρκου που θα εξυπηρετεί όλο το, τους εργαζόμενους και το κοινό που επισκέπτεται το κυβερνητικό πάρκο.

Σχεδιάζεται αυτή την στιγμή ένα υπόγειο πάρκινγκ με 1.170 θέσεις στάθμευσης. Θα υπάρχει ένα πάρκο 80 πνεύμονας πρασίνου σε μία περιοχή που το έχει μεγάλη ανάγκη. Συνολικά το 77,4% της έκτασης είναι πράσινο και κοινόχρηστοι χώροι. Συνολικά ποδηλατόδρομοι θα είναι 4.000 μέτρα. Πεζόδρομοι περίπου 9.000 μέτρα και όλο αυτό, οι πλατείες μαζί με το συγκρότημα αυτό, θα αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 στρεμμάτων. 40 στρέμματα λοιπόν και 80 στρέμματα πάρκου. “Αντιλαμβάνεστε ένας πνεύμονας 120 στρεμμάτων μέσα στην καρδιά μας αρκετά πυκνοδομημένης αστικής περιοχής” είπε ο αναπληρωτής υπουργός συνεχίζοντας” Ένα πολύ επίσης σημαντικό στοιχείο, το οποίο σας παρουσιάζουμε, είναι ότι με τα βιοκλιματικά κτίρια επιτυγχάνεται 74,2% μέσο σταθμική μείωση της ενεργειακής ανάγκης.

Ο προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής είναι 250 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα όταν θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και στην προκήρυξη του έργου ως ΣΔΙΤ, θα συμπεριληφθεί και η τεχνική διαχείριση και συντήρηση των υποδομών.

Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό για τον κατασκευαστή ο οποίος θα έχει τη διαχείριση και μάλλον τη συντήρηση του έργου αυτού για, συνολικά το έργο είναι 30 χρόνια, 3 χρόνια κατασκευή και 27 χρόνια το υπόλοιπο συντήρηση και λειτουργία, να έχει την καλύτερη ποιότητα κατασκευής διότι θα είναι και ο ίδιος υπεύθυνος να συντηρεί τα πάντα.

Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι το πρώτο εξάμηνο θα περάσει από τη Διυπουργική Επιτροπή η έγκριση του έργου. Εντός του δευτέρου εξαμήνου θα ξεκινήσει η διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Η έναρξη κατασκευής εντός του 2023 και η σταδιακή έναρξη λειτουργίας 2025-2026 αποδίδοντας κατ’ αρχάς στο δήμο και στην τοπική κοινωνία χώρους που τους έχουν ανάγκη.

Καβαλάκης: Ξεκινούν και οι απαλλοτριώσεις

Ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Ορέστης Καβαλάκης σημείωσε από την πλευρά του πως θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα έγκρισης της ΣΔΙΤ ενώ παράλληλα θα τρέχει και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

“Η διαγωνιστική διαδικασία έχει συνήθως δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η υποβολή φακέλων, εκδήλωση ενδιαφέροντος και η δεύτερη είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος και η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, η οποία μέχρι σήμερα ένας μέσος όρος περίπου είναι στους 18-24 μήνες” σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV