Connect with us

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Στις 6 Αυγούστου ξεκινά η «μάχη της Κρήτης» για τον ΒΟΑΚ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Στις 6 Αυγούστου ξεκινά η διπλή «μάχη της Κρήτης» για τον Αυτοκινητόδρομο ΒΟΑΚ. Μετά την εγκριτική απόφαση για τη δημοπράτηση βγήκαν στον αέρα και οι ημερομηνίες δημοπράτησης για το διπλό έργο. Να θυμίσουμε ότι έχουμε 2 ξεχωριστούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά-Χερσόνησος και ο δεύτερος το ΣΔΙΤ Χερσόνησος-Νεάπολη. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το διπλό αυτό έργο είναι το μεγαλύτερο νέο οδικό έργο της χώρας, το δεύτερο νέο μεγαλύτερο έργο (πίσω μόνο από το έργο κατασκευής της Γραμμής 4 του Αθηναϊκού Μετρό) και το μεγαλύτερο νέο έργο παραχώρησης (πάνω από το Αεροδρόμιο στο Καστέλι και την Υποθαλάσσια Σαλαμίνας).

Τα κόστη έχουν εκτιμηθεί σε περίπου 1,1δισ.ευρώ για το έργο της παραχώρησης και 359,6εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 290εκατ.ευρώ) για το έργο ΣΔΙΤ.

ΧΑΝΙΑ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Το έργο παραχώρησης έχει ως αρχή η αρχή παράκαμψης Χανίων πριν τον Α/Κ Βαμβακόπουλου και ως τέλος αυτού, η θέση 700 μέτρα μετά το τεχνικό της Κάτω Διάβασης Α/Κ Καστελίου, στο ήδη κατασκευασμένο, ως τετράιχνος αυτοκινητόδρομος, τμήμα «Γούρνες – Χερσόνησος».

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 25 χρόνια (300 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης. Με την μέχρι σήμερα εμπειρία, μία πρώτη εκτίμηση είναι πως τα έργα θα μπορούσαν υπό προυποθέσεις να ξεκινήσουν το 2020.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 3 φάσεις, σύμφωνα με το τεύχος της πρόσκλησης, ήτοι:

Α΄ Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Β΄ Φάση: Διάλογος, σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του έργου, με κύριο σκοπό την οριστικοποίηση του βασικού σχεδιασμού του έργου και των λοιπών εν γένει παραμέτρων, του έργου και της σύμβασης παραχώρησης.

Γ΄ Φάση: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Το έργο περιλαμβάνει την παραχώρηση για το έργο μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), στο τμήμα «Χανιά – Ηράκλειο» ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης που θα εξειδικευθεί περαιτέρω, κατά τη Γ’ Φάση του διαγωνισμού, για την ανάθεση στον Παραχωρησιούχο, της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης και έτερων τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), συνολικού μεγίστου μήκους 36 χιλιομέτρων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα παράθυρο για την κατασκευή του τμήματος μέχρι τη Σητεία και πιθανότατα δυτικά προς το Κολυμπάρι. Αυτό είναι κάτι που θα καλεστεί να το αντιμετωπίσει ο παραχωρησιούχος με την τότε ηγεσία του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες μελέτες που θα προκύψουν κατά τον καθορισμό του βασικού σχεδιασμού του έργου και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του·

β) την κατασκευή του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών, στις μελέτες τού κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης, τυχόν ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου, τα οποία θα ενταχθούν στον βασικό σχεδιασμό·

γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές και δανειακές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Παραχωρησιούχου, όπως θα προκύψει κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης·

δ) την ανάληψη της συντήρησης και λειτουργίας του οδικού τμήματος «Χανιά – Ηράκλειο», όπως αυτό θα προβλέπεται στον βασικό σχεδιασμό·

ε) την εκμετάλλευση του οδικού τμήματος «Χανιά – Ηράκλειο».

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον έργο, δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ως σύμβασης παραχώρησης.

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ
Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, είναι η εκτέλεση του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος «Χερσόνησος – Νεάπολη», με Σ.Δ.Ι.Τ.». Η αποπληρωμή του τελικού ποσού θα γίνεται με σταθερές πληρωμές διαθεσιμότητας από το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα 30 ετών (360 μήνες) δηλαδή 5 χρόνια περισσότερο από την σύμβαση παραχώρησης.

Επίσης περιλαμβάνεται προαίρεση για την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, μήκους 14,2χλμ. Το ακριβές αντικείμενο και οι όροι ενεργοποίησης του δικαιώματος, θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τη Φάση Β’ του διαγωνισμού.

Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη, περιλαμβάνει 2 φάσεις:

Α’ Φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Β1 Φάση: Διάλογος.
Β2: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα:

α) εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις ήδη υφιστάμενες μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά την διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του·

β) κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, καθώς και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κατασκευασμένων τμημάτων, που θα ενταχθούν στον οριστικό σχεδιασμό·

γ) χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού και

δ) συντήρηση – λειτουργία του οδικού τμήματος «Χερσόνησος – Νεάπολη», όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης·

καθώς και δικαίωμα προαίρεσης, για τη συντήρηση και λειτουργία του τμήματος «Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος», που θα κατασκευαστεί με δημόσια σύμβαση έργου, μετά την παράδοσή του προς λειτουργία, με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
Ακολουθήστε τον Νίκο Καραγιάννη στο twitter

image_pdfimage_print

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Σε δύο φάσεις σπάει η κατασκευή του ΒΟΑΚ, ποιο μοντέλο προκρίνεται

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός

«Θα κατέβω στην Κρήτη και θα αποκαλύψω τι ήταν αυτό που πραγματικά εννοούσατε, γιατί λέγατε σύμβαση παραχώρησης και μετά λέγατε ότι δεν θα βάλουμε διόδια», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, με θέμα «Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τους δύο εν εξελίξει διαγωνισμούς για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «το έργο αυτό δεν έχει γίνει επί τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Επομένως», σημείωσε, «πριν λέμε λόγια του αέρα, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να πει πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο».

Αναλυτικότερα, ο κ. Μαμουλάκης, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή ανέφερε ότι «δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε χρονοδιαγράμματα για τον ΒΟΑΚ, όπως φάνηκε από τις (μη) απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Δεν υπάρχει όμως, ούτε και ενιαίο έργο ‘από Καστέλι μέχρι Σητεία’, όπως έλεγε μέχρι χθες η Κυβέρνηση ΝΔ, αφού – παρά το ότι κατηγορούσαν την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για αυτό – «σκέφτονται» να το χωρίσουν σε τρία τμήματα: Από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, από Καστέλι Κισσάμου μέχρι Χανιά και από Άγιο Νικόλαο μέχρι Σητεία!».

«Απαντήσεις περιμένουμε για το μείζον θέμα κατασκευής του ΒΟΑΚ κι απαντήσεις δεν παίρνουμε από την Κυβέρνηση ΝΔ», ανέφερε ο κ. Μαμουλάκης, τονίζοντας ότι «μετά τα ‘σκίτσα’ και τις ‘ιδέες’, περάσαμε στις ‘μολυβιές’ από τον αρμόδιο Υπουργό. Για την ταμπακιέρα όμως, ούτε κουβέντα. Για το ότι υπάρχει χάραξη, απαλλοτριώσεις και μια σειρά μελετών, ούτε κουβέντα. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση ΝΔ δεν έχει καταλάβει την σπουδαιότητα του έργου, δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό και σίγουρα, δεν είναι στις προθέσεις της η αποκατάσταση αυτής της πολυετούς αδικίας για την Κρήτη: Η κατασκευή ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού αυτοκινητοδρόμου».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«Γονατογράφημα» χαρακτήρισε το έργο που σχεδίασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, λέγοντας ότι «σχεδιάσατε ένα έργο προβλέποντας τρεις πλήρως διαφορετικούς τρόπους δημοπράτησης, ως δημόσιο έργο, ως ΣΔΙΤ και ως σύμβαση παραχώρησης. Αυτό, λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε, απαντώντας στον κ. Μαμουλάκη ότι «μέχρι το τέλος του χρόνου, κυβερνητικό κλιμάκιο θα κατέβει στην Κρήτη και όχι απλά θα σας πει πώς θα κάνουμε τον δρόμο, το οποίο έχουμε πει και προεκλογικά, αλλά θα σας πούμε και αυτό που εσείς δεν μας είπατε ποτέ, δηλαδή από πού θα βρούμε χρηματοδότηση».

Στη δευτερολογία του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι «θα πρέπει το έργο να γίνει σε δύο φάσεις. Θα πρέπει να έχει δύο βασικά τμήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να εξεταστούν από ειδικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Είναι προφανές ότι άμεσα ο αυτοκινητόδρομος Χανιά – Άγιος Νικόλαος θα γίνει σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα γίνει το κομμάτι Κίσσαμος – Χανιά και Άγιος Νικόλαος – Σητεία με συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και έχουμε προτείνει χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ‘πληρωμές διαθεσιμότητας’, που είναι ένα νέο είδος συμβάσεων παραχώρησης.

Τελειώνοντας, όμως, θέλω να κάνω μία αναδρομή γιατί αναφερθήκατε -και σωστά το κάνατε αυτό- στους άλλους οδικούς άξονες. Να πούμε κάποτε την αλήθεια στον κρητικό λαό; Για ποιον λόγο δεν έχει γίνει εδώ και σαράντα χρόνια ο δρόμος; Ξέρετε για ποιον λόγο; Διότι το έργο αυτό δεν έχει εύκολη χρηματοδότηση. Γιατί στο έργο αυτό η σύμβαση παραχώρησης, που εσείς ως σύμβασης παραχώρησης προτείνετε να το κάνετε, σημαίνει διόδια, όπως σε όλον τον κόσμο.

Εγώ θα κατέβω στην Κρήτη και θα αποκαλύψω τι ήταν αυτό, που πραγματικά εννοούσατε, γιατί λέγατε σύμβαση παραχώρησης και μετά λέγατε ότι δεν θα βάλουμε διόδια. Το έργο αυτό δεν έχει γίνει επί τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Επομένως πριν λέμε λόγια του αέρα η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να πει πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Εμείς είμαστε σε μια φάση μελετών, οικονομοτεχνικών και πολύ σύντομα θα σας πούμε ακριβώς τη λύση, από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο, διότι αν δεν σας πούμε από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο, απλά θα έχουμε μια αντιπαράθεση, απλά θα λέμε λόγια του αέρα, απλά θα μιλάμε για μελέτες, θα μιλάμε για χάραξη, αλλά τελικά δεν θα μιλάμε για το μείζον και για το πιο σοβαρό, πως θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Τέλος του έτους το νέο μοντέλο κατασκευής του ΒΟΑΚ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής από το βήμα της Βουλής

Απάντηση έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλης στην ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη, με θέμα: «Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τους δύο εν εξελίξει διαγωνισμούς για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)». Αναλυτικά:

Κύριε συνάδελφε, με έκπληξη διαπιστώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα συνεχίζει να υποστηρίζει, θα μου επιτρέψετε να πω, μια πλασματική εικόνα που ως Κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ερώτηση σχετικά με την υπογειοποίηση των εννιάμισι χιλιομέτρων για την Πάτρα. Σήμερα έχουμε τον ΒΟΑΚ. Και μάλιστα στην ερώτησή σας, που την καταθέτετε ξανά γιατί δεν ήσασταν ικανοποιημένος από την απάντησή μου, έχει αναφερθεί η Κυβέρνηση, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ στις προγραμματικές μου δηλώσεις, αλλά και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 9 Αυγούστου. Όμως, αφού επιμένετε, εδώ είναι ο ναός της Δημοκρατίας, ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά.

Ποια είναι, λοιπόν, η κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ στο περιβόητο και πολύπαθο έργο του ΒΟΑΚ; Αν εμείς παραλάβαμε κάτι από την Κυβέρνησή σας είναι κατ’ ουσία έναν διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επαναλαμβάνω, ένας διαγωνισμός εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τον οποίο δεν υφίσταται καμία μελετητική ωριμότητα -έχουμε κάποιες προμελέτες- και κανένα ενδεικτικό περιεχόμενο του έργου.

Και όχι μόνο δεν βρήκαμε, όπως σας είπα πριν, ωριμότητα μελετών, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρόσθετες δυσκολίες για τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου ως ενιαίο έργο. Γιατί ακούστε ποια ήταν η απόφαση της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, που επί τρεισήμισι χρόνια δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα.

Σχεδιάσατε ένα έργο προβλέποντας τρεις πλήρως διαφορετικούς τρόπους δημοπράτησης, ως δημόσιο έργο, ως ΣΔΙΤ και ως σύμβαση παραχώρησης. Αυτό, λοιπόν, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και όχι μόνο αυτό, κατά την άποψή μας, είναι ένα «γονατογράφημα», αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και ένα πολιτικό θράσος, εάν θέλετε, να εγκαλείτε μια νέα Κυβέρνηση γι’ αυτό το έργο. Δηλαδή μιλάμε για μελετητική ωριμότητα του έργου πραγματικά ανύπαρκτη -και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά όλος ο τεχνικός κόσμος- και για παντελή απουσία στρατηγικής μελέτης. Διότι επί τεσσεράμισι χρόνια δεν εκπονήθηκαν μελέτες ικανές να οδηγήσουν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ήσασταν, λοιπόν, τεσσεράμισι χρόνια Κυβέρνηση και επιτρέψτε μου να πω ότι στο θέμα του ΒΟΑΚ δεν υπήρξε καμία μα, καμία βελτίωση. Μας παραδώσατε μια μολυβιά στον χάρτη της Κρήτης την οποία ονομάζετε έγκριση χάραξης. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καν χάραξη για τον ΒΟΑΚ και μας λέτε ότι από εδώ θα περνάει ο ΒΟΑΚ.

Και θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε, και μία μικρή συμβουλή. Καλό είναι να μην ανοίγουμε αυτό το θέμα του ΒΟΑΚ κάθε τρεις και λίγο, όταν ξέρουμε ποιο είναι το παρελθόν και το δικό σας έργο. Μην κάνετε, αν θέλετε, τα λάθη που έκαναν άλλοι συνάδελφοί σας οι οποίοι στην προηγούμενη ερώτηση για την υπογειοποίηση της Πάτρας είπαν από βήματος της Βουλής ότι καταθέτουν –ακούστε!- έγγραφο επίσημο των JASPERS, δηλαδή των τεχνικών συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατέθεσε στα Πρακτικά δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Δηλαδή λυπάμαι που το λέω, αλλά κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε. Διότι, ξέρετε, τα γραπτά μένουν.

Εγώ, λοιπόν, θα σας πω ότι σύντομα, μέχρι το τέλος του χρόνου, κυβερνητικό κλιμάκιο θα κατέβει στην Κρήτη και όχι απλά θα σας πει πώς θα κάνουμε τον δρόμο, το οποίο έχουμε πει και προεκλογικά, αλλά θα σας πούμε και αυτό που εσείς δεν μας είπατε ποτέ, δηλαδή από πού θα βρούμε χρηματοδότηση.

Στη δευτερολογία μου θα επανέλθω με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Δευτερολογία Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Κύριε συνάδελφε, δυστυχώς βλέπω ότι συνεχίζετε να εκτίθεστε και, δυστυχώς, θα επαναλάβω και θα σας πω ποια είναι η κληρονομιά που παραλάβαμε. Παντελής απουσία στρατηγικής μελέτης που να δείχνει από πού πρέπει να περάσει ο ΒΟΑΚ. Άρα δεν υπάρχει χάραξη. Ούτε μας λέτε πώς πρέπει να φτιαχτεί ούτε μας λέτε ποια είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Πλήρης προχειρότητα σχεδιασμού.

Το 2018 η τότε Κυβέρνηση υποστήριξε ότι το Καστέλι-Κίσσαμος-Χανιά δεν μπορεί να μπει στον ΒΟΑΚ. Το 2018! Τρία χρόνια που ήσασταν Κυβέρνηση! Και μας εγκαλείτε εμάς για τρεις μήνες; Τρία χρόνια μετά. Τώρα το προσθέτετε στην υποτιθέμενη χάραξη που κάνετε, αλλά δεν το αναφέρετε στα χρηματοδοτικά μοντέλα που προτείνατε το 2018.

Τρία τμήματα από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο με διαφορετικές μεθόδους προκήρυξης. Δεν μου απαντήσατε πού έχει γίνει αυτό στην Ευρώπη.

Πρόσφατη ανακοίνωση πριν από λίγο καιρό, πριν φύγετε, για εκπόνηση μελέτης. Για ποια μελετητική ωριμότητα μιλάτε;

Ας τελειώνουν επιτέλους τα πολιτικά παραμύθια. Εμείς έχουμε πει ως Αντιπολίτευση τι θα κάνουμε. Τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει το έργο να γίνει σε δύο φάσεις. Θα πρέπει να έχει δύο βασικά τμήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να εξεταστούν από ειδικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες.

Είναι προφανές ότι άμεσα ο αυτοκινητόδρομος Χανιά-Άγιος Νικόλαος θα γίνει σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα γίνει το κομμάτι Κίσσαμος-Χανιά και Άγιος Νικόλαος-Σητεία με συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Και έχουμε προτείνει χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται «πληρωμές διαθεσιμότητας», που είναι ένα νέο είδος συμβάσεων παραχώρησης.

Τελειώνοντας, όμως, θέλω να κάνω μία αναδρομή γιατί αναφερθήκατε -και σωστά το κάνατε αυτό- στους άλλους οδικούς άξονες. Να πούμε κάποτε την αλήθεια στον κρητικό λαό; Για ποιον λόγο δεν έχει γίνει εδώ και σαράντα χρόνια ο δρόμος; Ξέρετε για ποιον λόγο; Διότι το έργο αυτό δεν έχει εύκολη χρηματοδότηση. Γιατί στο έργο αυτό η σύμβαση παραχώρησης, που εσείς ως σύμβασης παραχώρησης προτείνετε να το κάνετε, σημαίνει διόδια, όπως σε όλον τον κόσμο.

Εγώ θα κατέβω στην Κρήτη και θα αποκαλύψω τι ήταν αυτό, που πραγματικά εννοούσατε, γιατί λέγατε σύμβαση παραχώρησης και μετά λέγατε ότι δεν θα βάλουμε διόδια.

Το έργο αυτό δεν έχει γίνει επί τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση. Επομένως πριν λέμε λόγια του αέρα η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να πει πως θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Εμείς είμαστε σε μια φάση μελετών, οικονομοτεχνικών και πολύ σύντομα θα σας πούμε ακριβώς τη λύση, από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο, διότι αν δεν σας πούμε από που θα χρηματοδοτηθεί το έργο, απλά θα έχουμε μια αντιπαράθεση, απλά θα λέμε λόγια του αέρα, απλά θα μιλάμε για μελέτες, θα μιλάμε για χάραξη, αλλά τελικά δεν θα μιλάμε για το μείζον και για το πιο σοβαρό, πως θα χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Κρήτη: 10,4 εκατ. ευρώ επιπλέον άπό το ΕΣΠΑ για τα οδικά έργα που υλοποιεί ο ΟΑΚ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Δρόμος Απομαρμά-Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της  3ης αναθεώρησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που εγκρίθηκε πρόσφατα, η Περιφέρεια της Κρήτης πριμοδοτήθηκε με επιπλέον 10,04 εκ. ευρώ.

Η διαδικασία του ΕΣΠΑ εμπεριέχει την ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων (σχεδίων-έργων) που χρηματοδοτεί και ως εκ τούτου οι επιτροπές ελέγχου σε όλες τις περιφέρειες και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εξετάζουν τα αποτελέσματα των στόχων που έχουν επιτευχθεί κατά το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ.

Η εξέταση των επιδόσεων βασίστηκε στα δεδομένα που δηλώθηκαν  στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης έτους 2018 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) που υποβλήθηκαν το 2019. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου επίτευξης των στόχων, το αποθεματικό επίδοσης που έχει προβλεφθεί, αποδίδεται αντίστοιχα στους Άξονες Προτεραιότητας οι οποίοι έχουν επιτύχει τα ορόσημα του Πλαισίου Επίδοσης.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και η αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών  υλοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο  το οδικό έργο «Γούρνες-Χερσόνησος» συνέβαλλαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας Οδικών Έργων του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα το συνολικό κονδύλι που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή οδικών τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Κρήτης να αυξηθεί κατά το ποσό των 10,04 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.  έχει σκοπό λειτουργίας την στήριξη ανάπτυξης της Κρήτης και τον  υπηρετεί με συνέπεια, συνέπεια που απέφερε στο νησί μας τα επιπλέον κονδύλια για τον τομέα των οδικών έργων.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα