Connect with us

Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης

Στις 19 Νοεμβρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση βγήκε επίσημα το μεγαλύτερο οδικό έργο-ΣΔΙΤ της χώρας, το flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης. Το αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης σε μήκος 13χλμ με τη δημιουργίας ενός ανισόπεδου άξονα που θα εδράζεται σε γέφυρες. Θα ξεκινά από τον Α/Κ Κ5 (στο ύψος του Παπαγεωργίου) και θα καταλήγει στον Α/Κ Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα).

Παράλληλα θα ανακατασκευαστεί η υφιστάμενη οδός στο σύνολο του εύρους του καταστρώματός της, της διαπλάτυνσης κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. στο τμήμα τής Περιφερειακής από τον Α/Κ Κ10 έως Α/Κ Κ12. Τέλος θα βελτιωθούν τα λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης (ανατολικής πλευράς) της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα από τα εντυπωσιακότερα νέα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή και ένα έργο-σημαία για τη Θεσσαλονίκη.

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός ΥΠΟΜΕ, Κώστας Καραμανλής, είχε προαναγγείλει την έναρξη του διαγωνισμού στα πλαίσια του Thessaloniki Helexpo Forum. Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 462 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 373,2 εκατ.ευρώ), ξεπερνώντας -χρηματικά- τα αντίστοιχα έργα-ΣΔΙΤ για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη και τον άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη.

Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίστηκε η 19η Νοεμβρίου 2020 και αναμένεται να συγκεντρώσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και απο διεθνείς ομίλους.

Ο διαγωνισμός, όπως όλες οι αντίστοιχες ΣΔΙΤ, αποτελείται από τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι με την εκδήλωση ενδιαφέροντος (ή αλλιώς η προεπιλογή), στη συνέχεια είναι η Β`φάση που όμως χωρίζεται σε δύο υποτμήματα. Η Β`1 Φάση είναι ο διάλογος στον οποίο θα συμμετέχουν οι ενδιαφέρομενοι επενδυτές, το υπουργείο Υποδομών και η τοπική κοινωνία. Από εκεί θα προκύψει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο του έργου, θα εκπονηθούν οι μελέτες και θα ληφθούν οι εγκρίσεις τους (με κορυφαία την περιβαλλοντική μελέτη).

Στην Β`2 φάση, οι εναπομείναντες επενδυτές θα υποβάλλουν την δεσμευτική τους προσφορά και από εκεί θα προκύψει ο ανάδοχος της ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της ορίστηκε σε 30 χρόνια (360 μήνες). Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή του έργου που θα απαιτήσει περίπου 4 έτη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αφορά σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, από τον Α/Κ Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) έως τον Α/Κ Κ12 (σύνδεση με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών), με την προσθήκη υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (flyover), και θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, από τον Α/Κ Κ16 (σύνδεση με Π.Α.Θ.Ε.) έως τον Α/Κ Κ12.

Ο Ι.Φ.Σ. θα αναλάβει με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, τα ακόλουθα:

α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και ερευνών, για την κατασκευή του έργου της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (flyover) και την αναβάθμιση τής Α.ΕΣ.Π.Ο.Θ., με βάση τις προμελέτες του έργου, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, με βάση τις προβλέψεις και επιταγές τής με αριθμό πρωτ. ΥΠ.ΕΝ/ ΔΙΠΑ/63738/3819/2.7.2020 (ΑΔΑ:62ΠΓ4653Π8-ΕΥΧ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την κατασκευή και λειτουργία των έργων κυκλοφοριακής αναβάθμισης της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα Α’·

β) την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου·

γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

δ) τη συντήρηση και λειτουργία του οδικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Περιφερειακής Οδού, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, καθώς και κατά τυχόν ενάσκηση από τον δημόσιο Φορέα του σχετικού δικαιώματος προαίρεσης αυτού, την κατασκευή επί μέρους οδικών τμημάτων και κόμβων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Πυλαίας.

Αναλυτικά

Το κατασκευαστικό έργο αφορά στην αναβάθμιση / κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Α.ΕΣ.ΠΕΡ.), συνολικού μήκους 13 km. Ειδικότερα: Το τμήμα από Α/Κ Κ5 έως την περιοχή του Νοσοκομείου «Γένεσις», με μήκος 9,5 km, προβλέπεται να αναβαθμιστεί με την προσθήκη υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (Υ.Τ.Λ.) και το τμήμα «Γένεσις» – Α/Κ Κ12, μήκους 3,5 km, προβλέπεται να διευρυνθεί κατά 1 λωρίδα ανά κατεύθυνση (8, από 6 λωρίδες συνολικά). Η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Α.ΕΣ.ΠΕΡ.) προβλέπεται μέσω:

Τμήμα 1: Της κατασκευής υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου (Υ.Τ.Λ. / επίπεδο +1) 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας, στη ζώνη διέλευσης τής υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού (Α.ΕΣ.ΠΕΡ.) στο τμήμα της από τον Α/Κ Κ5 (περιοχή σύνδεσης Α.ΕΣ.ΠΕΡ. με οδικό τμήμα που συνδέει τον Α/Κ ΤΙΤΑΝ της Εξωτερικής Περιφερειακής με την ΑΕΣΠΕΡ) έως την περιοχή του Α/Κ Κ10 (μετά από το υφιστάμενο κλειστό τεχνικό cut & cover, στο ύψος του Νοσοκομείου «Γένεσις»).

Επίσης σε συνδυασμό με ανακατασκευή της υφιστάμενης Περιφερειακής Οδού (επίπεδο 0), στο σύνολο του εύρους του καταστρώματός της [νέος τάπητας με ικανή επίκλιση, 3 λωρίδες ικανού πλάτους ανά κατεύθυνση, νέα νησίδα, νέες πλευρικές διαμορφώσεις, προσθήκη Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) / πλατυσμάτων έκτακτης στάθμευσης].

Η αναβάθμιση τού ως άνω τμήματος του έργου (flyover) θα γίνει με:

α) την προσθήκη δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση, χωροθετημένων σε ανεξάρτητο κυκλοφοριακά διάδρομο, παράλληλο με την Α.ΕΣ.ΠΕΡ.·

β) τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών κατά κύριο λόγο της διατομής (αποκατάσταση πλάτους λωρίδων κυκλοφορίας, προσθήκη Λ.Ε.Α.), αλλά και της οριζοντιογραφίας (σε προβληματικές θέσεις) της υφιστάμενης Α.ΕΣ.ΠΕΡ.·

γ) την κατάλληλη διευθέτηση τής παροχέτευσης του φόρτου από τα δυτικά (Δ.ΕΣ.ΠΕΡ., Τιτάν) και από τα ανατολικά (Γένεσις) προς το αναβαθμισμένο έργο (Α.ΕΣ.ΠΕΡ. και Υ.Τ.Λ.), και των εισόδων και εξόδων κατά μήκος της Α.ΕΣ.ΠΕΡ. και της Υ.Τ.Λ..

Τμήμα 2: Της διαπλάτυνσης κατά 1 λωρίδα κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. στο τμήμα της Α.ΕΣ.ΠΕΡ., από Α/Κ Κ10 («Γένεσις») έως Α/Κ Κ12 (κόμβος σύνδεσης Α.ΕΣ.ΠΕΡ. με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών).

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα