Παύλος
Ρίζος

Στην “ουρά” για το Χρηματιστήριο βρίσκεται η Noval Property καθώς προχωρά η προετοιμασία για την IPO.

Η εισαγωγή των μετοχών της Noval στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί βασική εταιρική προτεραιότητα για το 2024. Χρονικά τοποθετείται εντός του Β τριμήνου αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί και νωρίτερα, μέσα στον Απρίλιο, ενδεχομένως και πριν το Πάσχα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εν λόγω εισαγωγή, και μέσω μίας pre-IPO συναλλαγής που ολοκληρώθηκε εντός του 2023, η EBRD δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Noval Property νωρίτερα από την αγορά, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις προοπτικές του επενδυτικού σχεδιασμού και την πρόταση αξίας της Noval.

Παράλληλα, πριν από μερικές ημέρες, έγινε ένα ακόμη βήμα προετοιμασίας για την IPO καθώς σε έκτακτη γενική συνέλευση εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς αποϋλοποίησης των μετοχών της εταιρείας, λόγω της εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την πρόβλεψη επιπλέον για δυνατότητα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.

Στο Χρηματιστήριο με “προίκα” τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18%).

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας, η οποία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων, αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5 εκατ. ευρώ (αύξηση 39%) και καταδεικνύοντας τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία για τη χρήση του 2023 ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 162%) και αποτυπώνοντας αφενός την επαύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος λόγω της ενεργητικής διαχείρισης και της ποιότητας των ακινήτων, αφετέρου την αναπροσαρμογή της αξίας των προς ανάπτυξη ακινήτων της Εταιρείας, όσο προχωρά η ανάπτυξη και κατασκευή τους.

Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 64,6 εκατ. ευρώ, έναντι 24,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 40,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 164%), ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της Εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 74,6 εκατ. ευρώ, έναντι 88,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2022.

Η εσωτερική λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4 εκατ. ευρώ ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 365,9 εκατ. ευρώ ή 3,40 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνοδο 17%.

Ξεπέρασε τα 570 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 31η Δεκεμβρίου 2023, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των εξήντα ενός (61) επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι της εύλογης αξίας της 30ης Ιουνίου 2023 (516 εκατ. ευρώ).

Η Noval Property και το 2023, συνέχισε τόσο την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, όσο και την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, κατά κύριο λόγο στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχευση πιστοποίησης κατά LEED, αποβλέποντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου της και στη δημιουργία αξίας προς όφελος των εμπλεκομένων μερών.

Στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτηρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV