Νίκος
Καραγιάννης

Νέο κτίριο μέσω ΣΔΙΤ θα αποκτήσει η Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, ήδη από το 2018 έχει εγκριθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης) το έργο ενώ η εκτιμώμενη αξία του, ξεπερνά τα 30 εκατ.ευρώ. Το νέο “βασίλειο” των Υποδομών θα κατοικοεδρεύει στην οδό Πειραιώς 166 στην περιοχή του Ταύρου.

Η υλοποίηση του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος απορρέει από την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, με την άμεση συνεργασία των οργανικών μονάδων και του προσωπικού και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ταχύτερη προσέγγιση στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών στέγασης. Το έργο όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα γίνει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στην συνέχεια εγκρίθηκε και διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών ποσού 162.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Με βάση τα αποτελέσματα του, θα καθοριστεί η μορφή του κτιρίου αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Όπως προκύπτει, η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου.

Επόμενο βήμα είναι διαγωνισμός για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με ποσό 139.000 (χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος θα βοηθήσει την αρμόδια Υπηρεσία επί των προκαταρκτικών ενεργειών και της προετοιμασίαςτηςδιαδικασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο:«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 166, T.K. 118-54 ΑΘΗΝΑ».

Τι αναλαμβάνει ο Σύμβουλος

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η εν γένει υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής του πλέον κατάλληλου Ιδιωτικού Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), ο οποίος στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα θα αναλάβει μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, μετεγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση (φύλαξη, ασφάλιση) των κτιριακών εγκαταστάσεων, για μια ορισμένη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο του αντικειμένου και των απαιτήσεων, που θα καθορισθούν από τηνΑναθέτουσα Αρχή με τη βοήθεια του Συμβούλου.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει τις εξής Υπηρεσίες:

-Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου και εντοπισμός των σημείων που απαιτούν προσαρμογή, συμπλήρωση, τροποποίησηή βελτίωση.

-Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και απόδοσης του έργου.

-Προσδιορισμός, ανάλυση και εκτίμηση όλων των επιμέρους τεχνικών κινδύνων που σχετίζονται με το έργο και αφορούν στο/α ακίνητο/α, τη μελέτη, κατασκευή,συντήρηση και διαχείριση (φύλαξη, ασφάλιση) του έργου. Υποβολή προτάσεων αποτελεσματικής διαχείρισης αυτών.
-Προετοιμασία τεχνικού αρχείου που θα περιέχει όλες τις τεχνικές πληροφορίες (προδιαγραφές, προμελέτες, μελέτες και στοιχεία παρόμοιων έργων) που σχετίζονται με το έργο και θα περιλαμβάνεται στο Γραφείο Δεδομένων (“data room”).

-Κατάρτιση πίνακα επιμερισμού κινδύνων (“risk matrix”) μεταξύ Δημοσίου -ΙΦΣ. Όπου αυτό είναι εφικτό, ο Σύμβουλος θα ποσοτικοποιήσει τις σχετικές ενδείξεις.

-Σύνταξη τεύχους λειτουργικών απαιτήσεων του έργου που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τις προτεινόμενες από το Σύμβουλο μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων του ΙΦΣ (τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και κατά την περίοδο συντήρησης του) ώστε οι πληρωμές διαθεσιμότητας προς τον ΙΦΣ να συναρτώνται -κατά το μέτρο που απαιτείται -με τις επιδόσεις του.

-Παροχή συμβουλών κατά την αξιολόγηση του τεχνικού σκέλους των προσφορών των Υποψηφίων.

-Διερεύνηση ειδικών τεχνικών θεμάτων που ενδεχομένως προκύψουν και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

-Παροχή τεχνικών συμβουλών στην Αναθέτουσα Αρχή έως την οριστική διασφάλιση της χρηματοδότησης του ΙΦΣ και την υπογραφή των σχετικών δανειακών συμβάσεων προς το σκοπό της διασφάλισης των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV