Κατερίνα
Παναγέα

Σε δημοπράτηση τέθηκε και επίσημα το έργο με τίτλο «Έργα μεταφοράς λυμάτων Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής και Ισθμίων στην Ε.Ε.Λ. Αγ. Θεοδώρων» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Κορινθίας.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή των έργων μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων από τους οικισμούς Ισθμίας-Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής έως την είσοδο της ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων, περιλαμβάνουν τρία εξωτερικά και τρία εσωτερικά αντλιοστάσια μεταφοράς, αποτελούμενα από δίδυμους προκατασκευασμένους θαλάμους άντλησης από CC-GPR, δομικό μέρος και πλήρη Η/Μ εξοπλισμό, δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110, Φ160, Φ280 και Φ355, βαρυτικούς αγωγούς όπου χρειαστεί για την μεταφορά των λυμάτων έως την ΕΕΛ.

Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 8.060.000 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 6.500.000 ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το αντικείμενο του έργου

Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μεταφορά ακαθάρτων των περιοχών Αλμυρής, Λουτρών Ωραίας Ελένης, Ισθμίων και Καλαμακίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Αγίων Θεοδώρων.

Διακρίνονται τρία επιμέρους τμήματα.

Το πρώτο περιλαμβάνει την μεταφορά των λυμάτων από την Αλμυρή έως τα Ίσθμια, το δεύτερο περιλαμβάνει την μεταφορά από τα Ίσθμια στο Καλαμάκι και τη διέλευση της διώρυγας Κορίνθου και το τρίτο από το Καλαμάκι έως την Ε.Ε.Λ. Αγ. Θεοδώρων.

Ο δίδυμος αγωγός μεταφοράς θα κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς συνολικού μήκους 31.450 μέτρων, ενώ προβλέπεται και τοποθέτηση σωλήνων δομημένου τοιχώματος μήκους 750 μέτρων. Για την υποθαλάσσια διέλευση της Διώρυγας θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες από ελαττό χυτοσίδηρο μήκους 500 μέτρων.

Περιλαμβάνονται επίσης τα αντλιοστάσια Λ1, Λ2 και Α1 όπου συγκεντρώνονται τα λύματα που συλλέγονται μέσω του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Αλμυρής και Λουτρών Ωραίας Ελένης (υποέργο 1), καθώς και τα αντλιοστάσια Ι1 και Κ1 και Κ2 όπου συγκεντρώνονται επιπλέον τα λύματα που συλλέγονται μέσω του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των Ισθμίων και του Καλαμακίου (υποέργο 2).

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV