Κατερίνα
Παναγέα

Στα σκαριά νέα έργα στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα έως Μέγαρα

Το έργο της περιβαλλοντικής μελέτης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αφορά στην «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Ασφάλειας και Σήμανσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (ΠΕΟΑΚ) από Ελευσίνα έως Μέγαρα, Τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+892,294» με Αρμόδια Αρχή την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18/4/2024.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται στο Νομό Αττικής και πιο συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του, στους δήμους Μεγαρέων και Ελευσίνας αυτού.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση έργων, για την βελτίωση και την αναβάθμιση, κατά τμήματα της υφιστάμενης οδού. Τα έργα αφορούν στη βελτίωση της τυπικής διατομής της οδού στα υπεραστικά τμήματά της. Το συνολικό τμήμα που θα μελετηθεί αφορά τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου (ΠΕΟΑΚ) στο τμήμα Ελευσίνα – Μέγαρα, και ειδικότερα στο τμήμα από τον κόμβο Ευταξία και μέχρι τη Χ.Θ. 1+982,294 , προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο κυκλοφορίας της οδού.

Αφετηρία του υπό μελέτη οδικού τμήματος αποτελεί ο κόμβος Ευταξία της ΠΕΟΑΚ με την επαρχιακή οδό Μεγάρων-Περαχώρας και τον παράδρομο της Ολύμπιας οδού στο δυτικό άκρο της πόλης της Ελευσίνας, αμέσως μετά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το πέρας της μελέτης είναι η Χ.Θ. 1+892,294. Το μελετώμενο τμήμα της Π.Ε.Ο Αθηνών –Κορίνθου διέρχεται από εκτός σχεδίου περιοχή σε παραλιακή χάραξη σε χαμηλό υψόμετρο.

Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙΙ (ΟΜΟΕ-Χ) με ταχύτητα μελέτης Ve=60 km/h. Οριζοντιογραφικά η οδός προσαρμόζεται κατά το δυνατό στην υφιστάμενη κατάσταση οποία αποτελείται από ενιαίο οδόστρωμα με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Με δεδομένο ότι η οδός έχει σχεδιαστεί πριν πολλές δεκαετίες, δεν είναι εφικτό να εναρμονιστεί με τα σημερινά κριτήρια ασφαλείας με αποτέλεσμα η γεωμετρία της να είναι ανεπαρκής στο σύνολό της σχεδόν με εξαίρεση μικρά τμήματα. Από τη μελέτη προβλέπεται:

Η Τυπική διατομή στα υπεραστικά τμήματα (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+892,294) που εφαρμόζεται είναι ανάλογη της υφιστάμενης κατάστασης.

Για το τμήμα 0+000 έως 1+500 εφαρμόζεται τυπική διατομή μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50μ, συμπεριλαμβανομένης λωρίδας καθοδήγησης 0,25μ, με έρεισμα ελάχιστου πλάτους 1,50μ. αριστερά της οδού και έρεισμα σταθερού πλάτους 1,50μ. και τάφρο σταθερού πλάτους 1,66μ. στα δεξιά. Το έρεισμα αριστερά της οδού προσαρμόζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και επεκτείνεται ώστε να προσεγγίσει τον υφιστάμενο τοίχο ή την άκρη του υφιστάμενου οδοστρώματος κατά περίπτωση όπου απαιτείται.

Για το τμήμα από Χ.Θ. 1+500 – Χ.Θ. 1+892,294, όπου η υφιστάμενη οδός περιορίζεται σημαντικά, εφαρμόζεται τυπική διατομή μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,00μ, συμπεριλαμβανομένης λωρίδας καθοδήγησης 0,25μ με έρεισμα μεταβλητού πλάτους αριστερά της οδού ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος και έρεισμα σταθερού πλάτους 1,50μ. και τάφρο σταθερού πλάτους 1,66μ. στα δεξιά.

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά από το ότι οι ταχύτητες περιορίζονται σε όλο το μήκος κάτω από 50 χλμ/ώρα, τόσο λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στο πρώτο υπεραστικό τμήμα των 1+980 χλμ στο οποίο δεν εντοπίζεται παρόδια δόμηση. Επιπρόσθετα έχει ληφθεί μέριμνα στο στάδιο της μελέτης σήμανσης και ασφάλισης να αρθεί η επικινδυνότητα στα δυσχερή τμήματα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καταβλήθηκε προσπάθεια κατά τη χάραξη της οριζοντιογραφίας, η επιλογή εκείνων των γεωμετρικών στοιχείων της πολυγωνικής, ώστε να επιφέρουν αποδεκτές τιμές ιδίως των κριτηρίων ασφαλείας.

Η μηκοτομή της χάραξης για το σύνολο της οδού διαμορφώνεται προσεγγίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο τη μηκοτομή της υφιστάμενης οδού.

Τα οφέλη από τη λειτουργία του έργου

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού άξονα και στην πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος αυτών, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών των οδών από και προς αυτές. Σε όλες τις περιπτώσεις, αναμένεται να βελτιωθεί η χάραξη της οδού και η αύξηση των οριζοντιογραφικών ακτινών σε επίπεδο που να εξασφαλίζει την ομοιογένεια του γεωμετρικού σχεδιασμού και κατ’ επέκταση την αύξηση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Φορέας του έργου είναι η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV