Newsroom

Στα 930,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το πρώτο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της ElvalHalcor, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι 74,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι 109,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι κερδών 28,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Σημειώνεται ότι ο όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 60,2 εκατ. ευρώ από το πρώτο τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή) από 65,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2022 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή).

Το 2023 ξεκίνησε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με το 2022. Η αβεβαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλή ζήτηση σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στην Ευρώπη να ξεπεράσει τον σκόπελο της ενεργειακής επάρκειας την κρίσιμη περίοδο. Αυτό οδήγησε σε συνεχή πτώση των τιμών ενέργειας, οι οποίες παραμένουν όμως σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν ενώ δεν υπάρχει και βεβαιότητα για την μελλοντική τους πορεία.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV