Connect with us

Εταιρικά Nέα

Sonae Sierra: Καθαρά κέρδη €58,9 εκατ. κατά το 1ο εξάμηνο του 2018

Δημοσιεύθηκε

στις

Καθαρά Κέρδη €58,9 εκατ. κατέγραψε η Sonae Sierra κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με τα €64,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η μείωση αυτή προέρχεται στο σύνολό της από τη μείωση στα Έμμεσα Αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) άγγιξαν τα €51,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως χάρη στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων από την παροχή Υπηρεσιών. Η βελτιωμένη απόδοση που χαρακτήρισε τις Επενδύσεις σε ευρωπαϊκά ακίνητα αντισταθμίστηκε από την επίδραση των πωλήσεων που έλαβαν χώρα το 2017.

Τα Άμεσα Αποτελέσματα αυξήθηκαν στα €33 εκατ., αυξανόμενα κατά 9,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει υψηλότερα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) και καλύτερα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Τα Έμμεσα Αποτελέσματα ανήλθαν σε €25,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της χαμηλότερης αύξησης της αποτίμησης των Επενδύσεων σε Ακίνητα.

Σύμφωνα με τον Fernando Guedes de Oliveira, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sonae Sierra, «Οι λειτουργικές επιδόσεις των Εμπορικών Κέντρων έχουν αυξηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με τις πωλήσεις και τα μισθώματα των καταστημάτων λιανικής να αυξάνονται σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, ενώ εξασφαλίζεται η υψηλή και σταθερή πληρότητα σε όλες τις περιοχές. Επιπρόσθετα, έχουμε αυξήσει περαιτέρω τα έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, ενώ στον τομέα παροχής υπηρεσιών, έχουν υπογραφεί 200 νέες συμβάσεις».

Οι βασικές λειτουργικές επιδόσεις των Εμπορικών Κέντρων συνέχισαν να βελτιώνονται. Οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανικής αυξήθηκαν κατά 2,5% στο σύνολό τους (εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και κατά 3% στο Ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο, σημειώνοντας αύξηση 15,1% στην Ισπανία μετά την εξαγορά της Area Sur τον Ιούνιο 2017, καθώς και αύξηση 2,1% στην Πορτογαλία. Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανικής αυξήθηκαν κατά 5,9% σε απόλυτες τιμές, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων της ParkLake. Στη Βραζιλία οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανικής βελτιώθηκαν επίσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,3% στο νόμισμα της Βραζιλίας Ρεάλ.

Η πληρότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε σταθερή στο 95,8%. Στην Ευρώπη, η πληρότητα διατηρήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό σταθερή παραμένοντας στο 96,7%, με την Πορτογαλία να παρουσιάζει αύξηση κατά 0,3 μονάδες βάσης στο 98,9% και τη Βραζιλία να βελτιώνει το ποσοστό πληρότητας από το 92,3% στο 93,0%.

Τα μισθώματα αυξήθηκαν κατά 1,6% στο σύνολο, σημειώνοντας αύξηση 1,3% στην Ευρώπη και 2,8% στο Ρεάλ Βραζιλίας, δείκτες που βρίσκονται άνω του μέσου ποσοστού πληθωρισμών σε Πορτογαλία και Βραζιλία αντίστοιχα.

Ενεργή υλοποίηση της στρατηγικής ανακύκλωσης κεφαλαίων

Η Sonae Sierra συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής ανακύκλωσης κεφαλαίων.

Ως προς τις εξαγορές, η ORES Socimi, το επενδυτικό σχήμα της Sonae Sierra με την Bankinter της Ισπανίας, εξαγόρασε σημαντικό αριθμό ακινήτων σε Ισπανία και Πορτογαλία, προχωρώντας σε συνολικές επενδύσεις ύψους €115 εκατ. τη συγκεκριμένη περίοδο. Το χαρτοφυλάκιο της Sierra Fund εξαγόρασε, επίσης, την Υπεραγορά που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο Valle Real.

Από την άλλη, η Sierra Portugal Fund προέβη σε πώληση του SerraShopping σε μια καινούρια κοινοπραξία (σε ποσοστά 5% και 95%) μεταξύ της Sonae Sierra και της Armórica Portugal.

Έργα υπό εξέλιξη και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στα έργα της εταιρείας που βρίσκονται υπό ανάπτυξη συγκαταλέγονται τα εξής: Jardín Plaza Cúcuta (Κολομβία), νέα εμπορική ζώνη στην Πάρμα (Ιταλία), McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Ισπανία), Εμπορικό Κέντρο Zenata (Μαρόκο), επεκτάσεις των NorteShopping και Centro Colombo (Πορτογαλία).

Τον Φεβρουάριο, ανακοινώθηκε ένα νέο έργο στην Πάρμα (Ιταλία), οι εργασίες κατασκευής του οποίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αυτή η κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της Sonae Sierra και της Impresa Pizzarotti & c. S.p.A αντιπροσωπεύει μια επένδυση ύψους περίπου €200 εκατ., για την ανάπτυξη ενός σχεδίου αστικής ανάπλασης, σύμφωνα με το οποίο θα δημιουργηθεί ένα εμπορικό κέντρο και ένα πάρκο καταστημάτων με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 74.000 τ.μ. και 170 καταστήματα λιανικής.

Οι εργασίες κατασκευής του McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Ισπανία) έχουν ήδη ξεκινήσει.
Αυτή η κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της McArthurGlen και της Sonae Sierra αντιπροσωπεύει μια επένδυση ύψους €140 εκατ. για τη δημιουργία 30.000 τ.μ. νέων χώρων καταστημάτων λιανικής. Το έργο θα προσφέρει στους καταναλωτές ένα πολυάριθμο συνδυασμό με περισσότερα από 170 εμπορικά σήματα.

Οι εργασίες κατασκευής έχουν, επίσης, προχωρήσει στην Jardín Plaza Cúcuta (Κολομβία), που αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ της Sonae Sierra και της Central Control. Το έργο αυτό αποτελεί μια συνολική επένδυση €52 εκατ. και θα διαθέτει συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 43.000 τ.μ. που το καθιστά το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην πόλη. Τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου προγραμματίζονται για τα τέλη του 2018.

Οι εργασίες κατασκευής της επέκτασης του NorteShopping έχουν επίσης ξεκινήσει, προκειμένου να προστεθούν περίπου 15.000 τ.μ. στα ήδη υπάρχοντα 54.618 τ.μ. της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας, αποτελώντας μια επένδυση ύψους €72 εκατ..

Στον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, η Sonae Sierra υπέγραψε συνολικά 200 νέες συμβάσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018: 189 για Υπηρεσίες Ανάπτυξης, 9 για Διαχείριση Ακινήτων και 2 για Διαχείριση Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια των πρόσφατων πωλήσεων που έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία, ανανεώθηκαν 3 συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας €1,8 εκατ..

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) και Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Η Sonae Sierra υπολογίζει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν το 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επενδυτών σε Μη Εισηγμένους Επενδυτικούς Τίτλους σε Ακίνητα (INREV).

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, στις 30 Ιουνίου 2018, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Sonae Sierra ανερχόταν στα €1,4 δις. Αυτή η αξία αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Δεκεμβρίου 2017. Το Καθαρό Αποτέλεσμα της περιόδου αντισταθμίστηκε στο σύνολό του από την καταβολή μερισμάτων και από τις δυσμενείς επιπτώσεις στα Αποθεματικά που απέφερε η υποτίμηση του νομίσματος Ρεάλ Βραζιλίας.

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα