Connect with us

Οδικές - Logistics

Σήμερα η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Θριάσιο ΙΙ – Τα ονόματα που πιθανολογούνται

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο - Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ
Το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο - Πηγή: ΕΡΓΟΣΕ

Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα για το Θριάσιο ΙΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες παρά την  πίεση εταιρειών να δοθεί και νέα παράταση, τελικά η εκκίνηση του διαγωνισμού με την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιθηθεί σήμερα 28 Ιουνίου. Ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός παραχώρησης ξεκίνησε να προετοιμάζεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις αρχές του 2021. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός που είχε επιχειρηθεί το 2019 τελικά κατέληξε άγονος.

Ανάμεσα στα ονόματα που πιθανολογείται πως θα κατέβουν είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η GOLDAIR, η PEARL κ.α.

Ο νέος διαγωνισμός αφορά την λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση των μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου (ΕΣΣΣΔΙ).

Το ακίνητο είναι κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε. και στο παρελθόν έχουν κατασκευαστεί ως δημόσια έργα και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών και είναι χωροθετημένος σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως του Θριασίου Πεδίου του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακίνητα στην Αττική, το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος.

Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει διάρκεια 360 μήνες (30 χρόνια) από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε αυτή περιλαμβάνεται και ένα διάστημα (που θα καθοριστεί) για τις απαιτούμενες εργασίες.

Σε σχέση ειδικότερα με το Θριάσιο ΙΙ, που αφορά το αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τούδε επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Θριασίου ΙΙ εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα.

Στόχος ο ανάδοχος εντός του 2022

Στον διαγωνισμό αναμένεται η κάθοδος μεγάλων εταιρειών του χώρου. Ενδιαφέρον θα έχει η κάθοδος κάποιας ευρωπαϊκής εταιρείας η οποία ενδεχομένως να δει μια ευκαιρία επέκτασης στην Βαλκανική αγορά.

Στόχος του υπουργείου είναι εντός του 2022 να αναδειχθεί ο ανάδοχος και το 2023 να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για να ξεκινήσει η περίοδος παραχώρησης. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως    η χώρα μας οφείλει εδώ και αρκετά χρόνια να κλείσει την υπόθεση του Θριασίου, τόσο με τη σύμβαση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο όσο και με το Θριάσιο ΙΙ.

Αναφορικά με το Θριάσιο Ι, είμαστε στην τελική φάση για να μπορέσει το μεγάλο αυτό έργο να ξεκινήσει το 2022.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

(α) Σιδηροδρομικό Σύστημα

(β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)

(γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)

(δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)

(ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)

(στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)

(ζ) Οδικό Σύστημα

(η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)

(θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Επισημαίνεται, ότι εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Παραχώρηση.

Προσπάθειες από την δεκαετία του 1970

Επί του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι έχουν μέχρι σήμερα κατασκευασθεί έργα και εκτελεσθεί εργασίες, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου συγκροτήματος εγκαταστάσεων εμπορευματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα και τη συγκέντρωση σε αυτό διάσπαρτων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της Αττικής.

Οι σχετικές ενέργειες των αρμοδίων φορέων για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εκκίνησαν ήδη κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 εκπονήθηκε η πρώτη μελέτη γενικής διάταξης.

Οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανάπτυξης του ως άνω Συγκροτήματος υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ φάση ανάπτυξης) και 2007- 2013 (β΄ φάση ανάπτυξης).

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα