Newsroom

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε τα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2023.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

“Η πελατοκεντρική μας προσέγγιση, σε συνδυασμό με τις αποδεδειγμένες ικανότητές μας στην εκτέλεση απαιτητικών ενεργειακών έργων υποδομής, μας έδωσαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι παγκόσμιες τάσεις (megatrends) στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και μας επέτρεψαν να επιτύχουμε λειτουργικά αποτελέσματα πέρα από τις προσδοκίες μας. Ειδικότερα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε ιστορικά υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες δυνατότητές του, με τον τομέα καλωδίων να παραμένει ο κύριος πυλώνας κερδοφορίας του Ομίλου μας.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των καθαρών κερδών κατά 21%, τη δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών και τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Κατά συνέπεια, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας διάρθρωση, ενώ παράλληλα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε επίπεδα μικρότερα από το διπλάσιο του EBITDA.

Τα παραπάνω ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν μια στέρεη βάση για τις μελλοντικές επιδόσεις του Ομίλου, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, που υπερβαίνει σταθερά το όριο των 3 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου για το επόμενο έτος. Ταυτόχρονα, μένουμε συγκεντρωμένοι στο όραμά μας να διευκολύνουμε τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης σχεδιάζοντας για όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει από το 2024 και στους δύο κλάδους, πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και στους στόχους ESG”.

Επισκόπηση

Το 2023 η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τη βελτίωση της ζήτησης στον τομέα της ενέργειας: η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, με τις επεκτάσεις των δικτύων και την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε δυνατή και όλα τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν βασικό μοχλό για τη λειτουργική κερδοφορία του έτους και στους δύο τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 213,8 εκατ. ευρώ, 56% υψηλότερα σε σχέση με το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 73,0 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο επιτρέπει στη Διοίκηση της εταιρείας να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, ποσό 60% υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τόσο η Hellenic Cables, όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου διατήρησαν την ισχυρή εμπορική τους δυναμική και συνέχισαν να εξασφαλίζουν νέες αναθέσεις έργων, οδηγώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 3,15 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Οι πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνουν την προμήθεια 56 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), 30 ιντσών, για την ανάπτυξη του ελληνικού τμήματος της διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (IGNM), το καλωδιακό σύστημα διασύνδεσης 400kV μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, τον αγωγό 160 χλμ. για το έργο Neptun Deep της OMV Petrom στη Μαύρη Θάλασσα και τη σύμβαση για την προμήθεια 275 χλμ. υποβρύχιων τριπολικών (Inter Array) καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 66 kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω αναθέσεις προστέθηκαν σε αρκετές συμβάσεις που είχαν εξασφαλιστεί νωρίτερα το 2023.

Στον τομέα καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση υποβρυχίων και χερσαίων έργων υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής ήταν οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης και των καλών επιδόσεων. Η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης ενισχύθηκε το 2023 εξασφαλίζοντας καλύτερα περιθώρια κέρδους, ενώ παράλληλα το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και η έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων, αύξησαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA στα 150,3 εκατ. ευρώ (39% αύξηση σε ετήσια βάση). Παράλληλα, οι νέες αναθέσεις, τόσο στην αγορά των διασυνδέσεων όσο και στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενίσχυσαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα, που ανήλθε σε νέα υψηλά ιστορικά επίπεδα 2,5 δισ. ευρώ. Η σταθερή ροή έργων επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Hellenic Cables στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της ενεργειακής μετάβασης και τροφοδοτεί σχέδια για περαιτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την αγορά τόσο των χερσαίων όσο και των υποβρύχιων καλωδίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας προχώρησε σε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 121,1 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2023, που αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό την επέκταση του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο.

Μετά από δύο χρόνια μεγάλης αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον τομέα σωλήνων χάλυβα. Το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης και το 2023 επισφράγισε αυτή τη θετική δυναμική οδηγώντας τον τομέα σε υψηλά ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2022. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 64,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 126% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η κερδοφορία αυτή ήταν αποτέλεσμα της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και των νέων κερδοφόρων αναθέσεων. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια βελτίωσαν την ανταγωνιστική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου και την τοποθέτησαν σε υψηλή θέση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στις νέες τεχνολογίες αγωγών, όπως η μεταφορά υδρογόνου και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η ζήτηση για φυσικό αέριο και η ανάγκη να συνεχιστεί η πορεία προς τη νέα ενεργειακή εποχή, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, οδήγησαν σε σειρά νέων συμβάσεων υψηλού περιθωρίου κέρδους και σε σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ, στο τέλος του έτους.

Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου

Ανάλυση κερδοφορίας

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1.628 εκατ. ευρώ, με το τέταρτο τρίμηνο του 2023 να είναι το ισχυρότερο τρίμηνο του έτους από πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας. Όλα τα εργοστάσια του τομέα καλωδίων λειτούργησαν σχεδόν σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα κατά τη διάρκεια του έτους, αυξάνοντας τις πωλήσεις του τομέα κατά 9% (+26% στα καλωδιακά έργα και +4% στα καλωδιακά προϊόντα), ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε ιστορικά υψηλή αύξηση πωλήσεων κατά 26% σε ετήσια βάση.

Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην αύξηση του αναπροσαρμοσμένου EBITDA στα 213, εκατ. ευρώ το 2023 (56% υψηλότερο σε σχέση με το 2022), ενώ το περιθώριο κέρδους για το τελευταίο τρίμηνο ανήλθε σε 15%, προσθέτοντας 69 εκατ. ευρώ στα ετήσια κέρδη (+64% σε ετήσια βάση, +17% σε τριμηνιαία βάση). Τα βελτιωμένα διψήφια περιθώρια κέρδους που επιτεύχθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 επιβεβαιώνουν ότι και οι δύο τομείς επικεντρώνονται σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυτός των σωλήνων χάλυβα επέτυχε να ωφεληθεί από τις βελτιωμένες συνθήκες αγοράς.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 36,5 εκατ. ευρώ το 2022, μια σημαντική δηλαδή αύξηση λόγω των υψηλών επιτοκίων κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που τα πιστωτικά περιθώρια («credit spreads») για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, το πολύ υψηλότερο επιτόκιο αναφοράς οδήγησε στον διπλασιασμό των χρηματοοικονομικών εξόδων. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο που επιβάρυνε το δανεισμό του Ομίλου στο τέλος του 2023 ήταν 177 μ.β. υψηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο αναφοράς στο τέλος του προηγούμενου έτους. Η απαιτούμενη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των καλωδίων και οι αυξημένες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια του έτους διατήρησαν το μέσο επίπεδο δανεισμού σε υψηλά επίπεδα και συνέβαλαν περαιτέρω στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Παρά το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία οδήγησε τα κέρδη προ φόρων του 2023 σε επίπεδα υψηλότερα κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (95,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ (4,5% των πωλήσεων) έναντι 60,4 εκατ. ευρώ το 2022.

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Απλουστευμένη)

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 138,4 εκατ. ευρώ το 2023 από 79,0 εκατ. το 2022. Το μεγαλύτερο μέρος τους (121,1 εκατ. ευρώ) αφορούσε τον τομέα καλωδίων προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για καλώδια, με τα υπόλοιπα 17,3 εκατ. ευρώ να δαπανώνται από τον τομέα σωλήνων χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 112,8 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ίσο με το 6,5% – 7,5% των ενοποιημένων πωλήσεων, ένα επίπεδο πιθανώς βιώσιμο μακροπρόθεσμα για τον τομέα των καλωδίων, αλλά μάλλον χαμηλό σε σχέση με τον ανταγωνισμό για τον τομέα σωλήνων χάλυβα. Η μελλοντική εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραμμα των προκαταβολών και των καθορισμένων πληρωμών στα ενεργειακά έργα (“milestone payments”), καθώς και από την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών.

O καθαρός δανεισμός μειώθηκε αρκετά (-60,6 εκατ. ευρώ) από τα τέλη 2022, στα 438 εκατ. ευρώ λόγω των βελτιωμένων ταμιακών ροών και των δύο τομέων, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση του Ομίλου για μείωση του δανεισμού.

Καλώδια

Οι πωλήσεις στον τομέα καλωδίων ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ (1.047 εκατ. – 9% αύξηση σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω των έργων (26% αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση). Η σταθερή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές (δηλ. Κεντρική Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Μεσόγειος) βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους ανά τόνο προϊόντος στα ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής, το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και τα σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στα καλωδιακά έργα, αύξησαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του τομέα κατά 40% σε ετήσια βάση.

Το 2023, η Hellenic Cables συμμετείχε ενεργά σε πολλούς διαγωνισμούς και ανέλαβε αρκετά νέα έργα τόσο σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, όσο και στην αγορά των διασυνδέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στην αγορά των υποβρυχίων export καλωδίων, οι νέες αναθέσεις έργων περιλαμβάνουν:

 • τη σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης με την 50Hertz για τη διασύνδεση του δυτικού υποσταθμού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Gennaker στη Βαλτική Θάλασσα με το δίκτυο μεταφοράς της Γερμανίας, η οποία περιλαμβάνει δύο καλωδιακά συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (υποβρύχια καλώδια 220 kV, μήκους 80 χλμ. και υπόγεια καλώδια 220 kV, μήκους 210 χλμ.), με συνολική αξία περίπου 450 εκατ. ευρώ,
 • την προμήθεια καλωδιακού συστήματος μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Baltica 2 στην Πολωνία,
 • το έργο με «το κλειδί στο χέρι» που ανέθεσε η RWE στην κοινοπραξία Jan de Nul / Hellenic Cables για τη διασύνδεση του καλωδιακού συστήματος μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος υπό τάση (HVAC) 275kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Thor της Δανίας,
 • το καλωδιακό σύστημα 400kV για τη διασύνδεση Σουηδίας – Δανίας,
 • το έργο με «το κλειδί στο χέρι» που ανατέθηκε σε κοινοπραξία από τις Jan de Nul και Hellenic Cables για ένα σύστημα τεσσάρων export καλωδίων 220kV συνολικού μήκους 256 χλμ. για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Baltyk II και Baltyk III,
 • τη σύμβαση από τον όμιλο Končar για την προμήθεια περίπου 30 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης 110kV για την αντικατάσταση παλαιών καλωδιακών γραμμών στην Αδριατική Θάλασσα και
 • το έργο με «το κλειδί στο χέρι» που ανατέθηκε από τη TenneT, πάλι σε κοινοπραξία που συστάθηκε από τις Jan de Nul και Hellenic Cables, για τη διασύνδεση μέσω τριών καλωδίων μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος υπό τάση (HVAC) του υποσταθμού μετατροπής ρεύματος της πλατφόρμας DolWin Kappa στη Γερμανία με αιολικά πάρκα.

Β) Στην αγορά των inter-array καλωδίων η Hellenic Cables εξασφάλισε:

 • την προμήθεια 275 χλμ. υποβρύχιων τριπολικών (inter-array) καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο,
 • την προμήθεια υποβρυχίων inter-array XLPE καλωδίων 260 χλμ. τάσης 66kV και όλων των σχετικών εξαρτημάτων για τα έργα South Fork Wind και Revolution Wind στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ για δύο υπεράκτια αιολικά έργα που αναπτύχθηκαν από τις Ørsted και Eversource,
 • την προμήθεια περίπου 185 χλμ. καλωδίων τάσης 66kV με αγωγούς αλουμινίου και χαλκού για τη σύνδεση τεσσάρων υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στη γερμανική Βόρεια Θάλασσα που αναπτύχθηκαν από τις RWE και Northland Power,
 • το έργο με «το κλειδί στο χέρι» από την RWE σε κοινοπραξία από τις Jan de Nul και Hellenic Cables για την παράδοση καλωδιακού (inter-array) συστήματος με περίπου 200 χλμ. υποβρύχιου καλωδίου και συναφών εξαρτημάτων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Thor στη Δανία,
 • τη σύμβαση με την Ørsted για την προμήθεια inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hornsea 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και
 • τη συμφωνία με τη Vattenfall για την προμήθεια inter-array καλωδίων για την υπεράκτια αιολική ζώνη του Norfolk στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Γ) Στον τομέα των χερσαίων καλωδίων, η Hellenic Cables ανέλαβε από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συμβάσεις-πλαίσιο για την προμήθεια ενός μεγάλου φάσματος καλωδίων μεταφοράς ενέργειας. Επιπρόσθετα, ανέλαβε δύο έργα «με το κλειδί στο χέρι» από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) που αφορούν την εκτροπή και την υπογειοποίηση εναέριων γραμμών μεταφοράς στην Εύβοια και στην περιοχή της Μεσσάτιδας στη Βόρεια Πελοπόννησο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καταγράφοντας το ιστορικά υψηλότερο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών για τον τομέα καλωδίων (από 1,35 δισ. ευρώ στις 31.12.2022).

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του έτους, πολλά έργα εκτελέστηκαν με επιτυχία, είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά. Μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε η παραγωγή για τα έργα «με το κλειδί στο χέρι» που αφορούν τη διασύνδεση Λαυρίου – Σερίφου / Σερίφου – Μήλου (φάση 4 της διασύνδεσης των Κυκλάδων, με συνολικό μήκος καλωδίων 170 χλμ.), ενώ ολοκληρώθηκε επίσης η παραγωγή των τελευταίων παρτίδων για τα inter-array καλώδια 66kV για τις φάσεις Α & Β του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Doggerbank στο Ηνωμένο Βασίλειο και η παραγωγή καλωδίων για το έργο στην Κροατία. Επιπρόσθετα, ξεκίνησε η παραγωγή 360 χλμ. καλωδίων 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, ηλεκτροδοτήθηκε επιτυχώς η αναβαθμισμένη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κυλλήνης και Ζακύνθου εξασφαλίζοντας την ενεργειακή τροφοδοσία των Ιονίων Νήσων. Τέλος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του 2023, ξεκίνησε η παραγωγή αρκετών άλλων έργων, όπως το OstWind 3 για την 50Hertz, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Hai Long στην Ταϊβάν, το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Revolution στις ΗΠΑ και η διασύνδεση Σουηδίας-Δανίας.

Ως απόρροια όλων των παραπάνω, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για τον τομέα καλωδίων ανήλθε το 2023 σε 150,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 41,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022. Η αύξηση αυτή υπερκάλυψε την αύξηση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους (21,2 εκατ. περισσότερα από 2022). Τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 72,2 εκατ. ευρώ από 62,8 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της υστέρησης στις τιμές μετάλλου και της διαγραφής ενσώματων παγίων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Η τελευταία αφορούσε δαπάνες στις ΗΠΑ που θεωρούνται πλέον ως μη ανακτήσιμες, με βάση τα σχέδια της Διοίκησης για την εν λόγω πιθανή επένδυση εκεί. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ακολούθησαν την ίδια τάση και ανήλθαν σε 55,5 εκατ. ευρώ (έναντι 49,6 εκατ. το 2022).

Ο καθαρός δανεισμός του τομέα καλωδίων μειώθηκε κατά 31 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 304 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, λόγω βελτιωμένων λειτουργικών ροών.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τομέα ήταν 121,1 εκατ. ευρώ το 2023 και αφορούσαν κυρίως:

 • δαπάνες ύψους 82,6 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου, κυρίως για την υλοποίηση της προγραμματισμένης επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητάς του,
 • 18,8 εκατ. ευρώ επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων της Θήβας,
 • δαπάνες 12,2 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου όμορου του εργοστασίου, και
 • δαπάνες 7,4 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη σχεδίου κατασκευής εργοστασίου καλωδίων στις ΗΠΑ.

Σωλήνες Χάλυβα

Ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο τομέας σωλήνων χάλυβα απέδειξε ότι βρισκόταν σε πορεία ανάκαμψης, τάση που επιβεβαιώθηκε το 2023 και το οποίο χαρακτηρίστηκε από υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, βελτιωμένη κερδοφορία και σημαντικές αναθέσεις νέων έργων. Οι πωλήσεις το 2023 αυξήθηκαν κατά 26% σε σχέση με το 2022 (581 εκατ. ευρώ έναντι 462 εκατ.), ενώ η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως αποτυπώνεται από το ύψος του αναπροσαρμοσμένου EBITDA που έφτασε τα 64,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, υπερδιπλάσιο (+126% ή +35,8 εκατ. ευρώ) από το προηγούμενο έτος.

Η αγορά μεταφοράς αερίων καυσίμων παρέμεινε ισχυρή, πρωτίστως λόγω των σταθερά υψηλών τιμών ενέργειας και δευτερευόντως, λόγω του επιτακτικού ζητήματος ενεργειακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες (βλ. γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία). Οι νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου απαιτούσαν επέκταση των δικτύων μεταφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και ως εκ τούτου, ο ρυθμός της ενεργειακής μετάβασης επιταχύνθηκε. Καινοτόμα έργα ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της να αυξηθεί και να ανέλθει περίπου σε 650 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών είχαν ως αποτέλεσμα να καταφέρει να αυξήσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της και παράλληλα να καταλάβει πρωταγωνιστική θέση στις νέες τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως είναι οι αγωγοί υδρογόνου και οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Επιπρόσθετα, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε το πλάνο βελτιστοποίησης του κόστους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την απόδοσή της μέσω του προγράμματος βιομηχανικής αριστείας, αλλά και της επέκτασης του προγράμματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (“RDI program”). Παράλληλα με τις βελτιώσεις στην παραγωγή, ο τομέας δεσμεύτηκε να ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο σύνολο της εφοδιαστικής του αλυσίδας και μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της υπεύθυνης προμήθειας και ολοκλήρωσε . Επιπλέον ολοκλήρωσε την πιστοποίηση «Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)» για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Όλα τα παραπάνω, βοήθησαν τη Σωληνουργεία Κορίνθου να εδραιώσει την ηγετική της θέση στις νέες τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης.

Εντός του έτους, εκτελέστηκαν με επιτυχία πολλά έργα αγωγών και έγινε ανάθεση νέων σημαντικών έργων. Ενδεικτικά:

 • η Chevron Mediterranean Ltd ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου την προμήθεια 155 χλμ. Σωλήνων χάλυβα για τον αγωγό φυσικού αερίου Tamar στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
 • η Chevron Mediterranean Ltd ανέθεσε την προμήθεια 118 χλμ. Σωλήνων χάλυβα για τον 3ο αγωγότου κοιτάσματος φυσικού αερίου Leviathan, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,
 • η Equinor ανέθεσε την προμήθεια σωλήνων χάλυβα 15 χλμ. για το κοίτασμα IRPA στη νορβηγική θάλασσα,
 • η ONE-Dyas B.V ανέθεσε νέα σύμβαση για την προμήθεια σωλήνων χάλυβα πιστοποιημένων για μεταφορά υδρογόνου μήκους 16 χλμ. για την πλατφόρμα N05-A στη Βόρεια Θάλασσα,
 • η ανάθεση υποθαλάσσιου αγωγού CCS μήκους 22 χλμ. για το έργο Porthos στην Ολλανδία, το οποίο αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο CCS έργο παγκοσμίως για σωλήνα με συγκόλληση,
 • η Società Gasdotti Italia (SGI) ανέθεσε την προμήθεια 82 χλμ. σωλήνων χάλυβα στη νότια Ιταλία,
 • η OMV Petrom ανέθεσε την προμήθεια 160 χλμ. σωλήνων χάλυβα για το έργο Neptun Deep στη Μαύρη Θάλασσα και
 • ο ΔΕΣΦΑ ανέθεσε την προμήθεια 56 χλμ. σωλήνων χάλυβα πιστοποιημένων στη μεταφορά υδρογόνου στη βόρεια Ελλάδα.

Πέραν των παραπάνω, έγιναν κι άλλες αναθέσεις έργων στην Ιταλία, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στη Βόρεια και στη Νορβηγική Θάλασσα, στην Αυστραλία, στην Αφρική και στις ΗΠΑ, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία του τομέα.

Η υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε συνδυασμό με ένα μείγμα έργων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη βελτίωση της κερδοφορίας με το μικτό κέρδος να υπερτριπλασιάζεται μέσα σε ένα έτος (70,8 εκατ. ευρώ) και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να ανέρχεται σε 64,2 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. το 2022. Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας μεταφράστηκε για το έτος σε καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 18,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 67% υψηλότερα σε σύγκριση με το 2022 (10,8 εκατ. ευρώ).
Όπως αναμενόταν, τα ταμιακά διαθέσιμα που προέκυψαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί το κεφάλαιο κίνησης κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022, ενώ παράλληλα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 73,5 εκατ. ευρώ, 30,2 εκατ. χαμηλότερος σε σχέση τις 31.12.2023. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα (17,3 εκατ. ευρώ) αφορούσαν κυρίως λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 6 Μαρτίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2024 τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,08 ανά μετοχή.

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων συνεχίζει δυναμικά τόσο στα προϊόντα, όσο και στα έργα, καθώς η ζήτηση για τα πρώτα παραμένει ισχυρή, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ο εξηλεκτρισμός και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια θα αποτελούν τις κύριες τάσεις (megatrends) τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία και οδηγούν την ανάγκη για παραγωγή περισσότερων καλωδίων όλων των τύπων, ενώ αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα. Συνεπώς, συνεχίζεται βάσει προγράμματος το σχέδιο επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πρόσθετης δυναμικότητας έχει ήδη δεσμευτεί. Παράλληλα η Hellenic Cables, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για χερσαία καλώδια, έχει προχωρήσει (1) σε πρόσθετες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, ώστε να δημιουργήσει ακόμα υψηλότερη προστιθέμενη αξία και (2) στον σχεδιασμό ενός Κέντρου Αριστείας για καλώδια χαμηλής τάσης στη βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα (κοντά στο εργοστάσιό της, στη Θήβα), σε ακίνητο που αποκτήθηκε το 2022. Το συνεχιζόμενο επενδυτικό πρόγραμμα θα επιτρέψει στην Hellenic Cables να εκτελέσει αποτελεσματικά το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, καθώς και στις μεγαλύτερες προσδοκίες των πελατών της, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η μελέτη για πιθανή κατασκευή εργοστασίου παραγωγής καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ συνεχίζεται.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα ενισχύει τη θέση του και παράλληλα εδραιώνει την ανάπτυξη της κερδοφορίας για το 2024 όπως άλλωστε αποδεικνύει το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που εξασφαλίζει την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου του τομέα, τουλάχιστον για το επόμενο έτος. Κοιτώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπολογίζει ότι ,ταυτόχρονα με τους άλλους δύο «πυλώνες της πράσινης ενέργειας» (υδρογόνο και έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)), η ζήτηση για αέρια καύσιμα θα συνεχίσει να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα, ενώ προβλέπεται παράλληλα να αυξηθεί και αυτή για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αναμένεται επίσης να αυξηθεί περαιτέρω, με τα χερσαία δίκτυα φυσικού αερίου και υδρογόνου να μπαίνουν σταδιακά στο προσκήνιο και να τροφοδοτούν τις θετικές προοπτικές.

Με δεδομένο το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για τους δύο τομείς και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, η Cenergy Holdings αναμένει το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να κυμανθεί μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2024. Οι εν λόγω εκτιμήσεις υποθέτουν: (α) ομαλή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς, (β) ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων και (γ) περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από ένα αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ή/και τις προκλήσεις ή/και τις πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρθηκε συχνά σε προηγούμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, η Cenergy Holdings συνεχίζει να επικεντρώνει την εστίαση της στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Η στρατηγική μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε κέρδη από την μοναδική μας θέση στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό χώρο και να επενδύουμε στην παραγωγική μας ικανότητα, ώστε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των ενεργειακών υποδομών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV