Newsroom

Αμοιβές για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και Ενεργειακά Πιστοποιητικά, αντάξιες του έργου τους, και της σημασίας του ρόλου τους στην ενεργειακή εξοικονόμηση, άμεση ενεργοποίηση του θεσμού των πιστοποιημένων Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, ώστε να αρχίσουν έλεγχοι στο πεδίο, όπως επίσης επέκταση των φορολογικών κινήτρων που ήδη ισχύουν και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ενεργειακές και στατικές ανακαινίσεις κτιρίων, πρότεινε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ασκώντας παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2018/2002, για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε επίσης να καθιερωθούν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για τα ιστορικά κτίρια και μνημεία του δημοσίου, με διακομματική συναίνεση. Ζήτησε το σχεδιαζόμενο κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ να είναι πραγματικά μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία του ΤΕΕ με το ΥΠΕΝ και τη συμβολή του ΤΕΕ στο έργο της πολιτείας σε πλήθος δράσεων και προγραμμάτων, όπως για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και το νέο Εξοικονομώ».

Απατώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι οι σχετικές με την εξοικονόμηση ενέργειας Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) βρίσκονται υπό αναθεώρηση και επεσήμανε τη σημασία των αλλαγών στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», όπως η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας των αιτήσεων και η αξιολόγηση με βάση την ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα, με βάση τις προτάσεις του ΤΕΕ.

Τόνισε μάλιστα ότι στο ΤΕΕ έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικής ιδεολογίας παρατάξεων στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και θα ήταν χρήσιμο για το ζήτημα αυτό να υπάρξει και διακομματική συναίνεση στη χώρα.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά την αρχική του τοποθέτηση στην ακρόαση εκπροσώπων των φορέων, στη συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αφού επισήμανε ότι «σε γενικό επίπεδο, το ΤΕΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι σε σωστή κατεύθυνση και πετυχαίνουν τους εθνικούς στόχους», διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως κάνει πάντα το ΤΕΕ για να βοηθά την πολιτεία. Ειδικότερα:

Αύξηση αμοιβών για Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Ενεργειακά Πιστοποιητικά
«Η χώρα δεν θα πετύχει τους στόχους, που με το νομοσχέδιο θέτει αν οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά δεν βελτιωθούν», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, επισημαίνοντας ότι «είναι το βασικό εργαλείο της Πολιτείας για να πετύχει την εξοικονόμηση ενέργειας του 32,5%, που νομοθετείται σήμερα και ο βασικός μοχλός για να γνωρίζουμε τί και πώς καταναλώνει ένα κτίριο ή μια κτιριακή μονάδα… και όχι, όπως από κάποιους θεωρείται, μία απλή τυπική υποχρέωση».

Ο Γιώργος Στασινός θέτοντας «ένα πολύ σημαντικό σημείο για όλον τον τεχνικό κόσμο», πρότεινε θεσμική παρέμβαση της πολιτείας, ώστε «οι ενεργειακοί επιθεωρητές και οι ενεργειακοί σύμβουλοι να αμείβονται για τη δουλειά που πρέπει να κάνουν – και όχι απλά για να βγάζουν ένα χαρτί…», εξηγώντας ότι: «τα ενεργειακά πιστοποιητικά και οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν πλέον καθιερωθεί στην αγορά, ωστόσο η εργασία τους δεν τυγχάνει της αναγνώρισης που πρέπει».

«Πρέπει να καταλάβουμε όλοι είπε, ότι με κόστος ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιητικού για ένα διαμέρισμα ή μαγαζί με 30, 50 ή 100 ευρώ, δουλειά σοβαρή δεν γίνεται. Κανείς δεν μπορεί να μελετήσει μια κτιριακή μονάδα, να μετρήσει και να πιστοποιήσει την ενεργειακή του απόδοση με αυτές τις υποτιθέμενες αμοιβές», αναφέροντας ότι:
«Αυτή είναι η παράδοξη πραγματικότητα στην κοινωνία. Υπάρχουν και ελεύθερη αγορά και κοινοτικοί κανόνες αλλά εν τέλει το θεσμικό πλαίσιο το δημιουργεί η Πολιτεία».

Άμεση ενεργοποίηση του θεσμού των πιστοποιημένων Περιβαλλοντικών Ελεγκτών

«Η απλοποίηση και εκ νέου οργάνωση των διαδικασιών και η δυνατότητα να υπάρχουν πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε πραγματική αύξηση των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των επιμέρους περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφερόμενος στις σχετικές διατάξεις του νομοσχέδιου. Και ζήτησε από το ΥΠΕΝ «να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται για τους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές, ώστε να αποκτήσουμε σύντομα πολλούς και αποτελεσματικούς ελέγχους στο πεδίο» σημειώνοντας ότι «γνωρίζω πως ο αρμόδιος υφυπουργός έχει την πρόθεση αλλά πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, διότι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι είναι ένας τομέας που η χώρα μας χωλαίνει πραγματικά».

Κίνητρα και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις ενεργειακές και στατικές ανακαινίσεις κτιρίων
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφερόμενος στην πρόταση του ΤΕΕ, για τα φορολογικά κίνητρα στις ανακαινίσεις ιδιωτικών κτιρίων, που η κυβέρνηση νομοθέτησε για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και όπως είπε «φέτος για πρώτη φορά τις συμπληρώσαμε στις φορολογικές μας δηλώσεις», τόνισε ότι «πρέπει να συμπληρωθεί με αντίστοιχα κίνητρα και για τα υλικά, που χρησιμοποιούνται στις ενεργειακές και στατικές ανακαινίσεις κτιρίων».

ΚΕΝΑΚ και νέο «Εξοικονομώ»

«Η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ειδικά, είναι απαραίτητη, για τις κοινοτικές υποχρεώσεις, για τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και έχουμε πλέον την εμπειρία για το πώς θα το πετύχουμε αποτελεσματικά», είπε ο Γιώργος Στασινός τονίζοντας ότι: «Η συνεργασία με το ΥΠΕΝ και η γνώση των στελεχών του Υπουργείου στα ζητήματα είναι πολύ καλή. Το ΤΕΕ συμβάλει ήδη και θα συνεχίσει να το κάνει μέσα και από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αλλά και την πρακτική συμβολή στα επιμέρους προγράμματα, όπως το νέο Εξοικονομώ».

Χρηματοδοτικά προγράμματα για ιστορικά κτίρια και μνημεία του δημοσίου

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, πρότεινε επίσης να καθιερωθούν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για τα ιστορικά κτίρια και μνημεία του δημοσίου, ώστε όπως τόνισε «να βλέπουν οι πολίτες το κράτος να εφαρμόζει πρώτο και σε αξιόλογα κτίρια τις υποχρεώσεις της χώρας», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «ο Πρωθυπουργός και ο συνάδελφος αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων θα συμφωνούσαν».
Τεκμηριώνοντας την πρόταση του ο Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι «ενώ το κράτος αναλαμβάνει, όπως πρέπει, επιδεικτικό ρόλο στις υποχρεώσεις για τα δημόσια κτίρια, μικρής αρχικά ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης αργότερα, υπάρχει και πάλι μία εξαιρετικά μεγάλη δεξαμενή κτιρίων που εξαιρούνται των υποχρεώσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σκοπιμότητα που οδηγεί το Υπουργείο στο να εξαιρεθούν ορισμένοι χώροι, όπως συμβαίνει και τώρα: τα διατηρητέα κτίρια και μνημεία του δημοσίου ή οι χώροι λατρείας και άλλα».
«Σωστή η νομική εξαίρεση, αλλά τι γίνεται με κίνητρα και ειδικά προγράμματα;» αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εμβληματικά κτίρια, όπως π.χ. το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας καλά παραδείγματα, «όπως γίνεται ήδη για το κτίριο της Βουλής ή για το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών σε λίγο».

Πραγματικά μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης το κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ

Ο Γιώργος Στασινός κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί δημοσίως στη Βουλή, ότι το σχεδιαζόμενο κυβερνητικό πάρκο στην ΠΥΡΚΑΛ θα είναι πραγματικά μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο συνολικά όσο και στα επιμέρους του κτίρια, όταν προωθηθεί η υλοποίηση του σχεδίου, ανεξαρτήτως χρονοδιαγράμματος για την υποχρέωση σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτιρίων του δημοσίου, που στο νομοσχέδιο είναι το 2026, τονίζοντας ότι: «γνωρίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση, αλλά πρέπει να υπάρξει ρητή και συγκεκριμένη δέσμευση».

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV