Νίκος
Καραγιάννης

Ναι στις συγχωνεύσεις και την εξωστρέφεια αλλά με κριτήρια και μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την όλη διαδικασία λέει ο ΣΕΓΜ. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα του κατακερματισμού του κλάδου και υπήρξε προβληματισμός για το πως αυτό μπορεί να αλλάξει χωρίς να κυριαρχήσουν φαινόμενα άκρατου ανταγωνισμού με βάση τις σημερινές συνθήκες. Ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ.Παναγής Τονιόλος, σημείωσε πως το σημερινό πλαίσιο απόλυτης μειοδοσίας αποτελεί τροχοπέδη για τη σύμπραξη και συνένωση εταιρειών.

Επίσης υπήρξε αναφορά σε θέματα βελτίωσης κάποιων αλλαγών στο επερχόμενο νομοσχέδιο τροποποίησης του νόμο 4412/2016 προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικός, πάντα σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ένα από τα σημαντικά θέματα που μπήκαν στο τραπέζι ήταν επίσης και η υποβοήθηση των ελληνικών εταιρειών στην εξωστρέφεια στο παγκόσμιο στερέωμα με τη δημιουργία γραφείων σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού με βάση το μοντέλο της Δανίας. Με βάση αυτό θα μπορούσε να γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια κράτους-επιχειρηματικής κοινότητας ειδικά σε αναδυόμενες αγορές ιδιαίτερα σε κράτη τη Αφρικής όπου υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ευκαιρίες διείσδυσης.

Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου με θέμα την παρουσίαση και έγκριση των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 1-12-2019 έως 30-11-2020. Ο ΣΕΓΜ ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο των ελληνικών μελετητικών γραφείων αφού μέλη του είναι πάνω από 120 συγκροτημένες μελετητικές εταιρείες με συνολικό τζίρο που υπερβαίνει τα 130 εκ.€. Την χρονιά που πέρασε, πέντε νέες εταιρείες εντάχθηκαν στο δυναμικό του απηχώντας την συνεχώς διευρυνόμενη επιρροή του Συνδέσμου.

Ο πρόεδρος κος Παναγής Τονιόλος και οι αντιπρόεδροι κος Σπύρος Παπαγρηγορίου και η κα Δέσποινα Καλλιδρομίτου, παρουσίασαν όλο το φάσμα των δράσεων του Συνδέσμου την χρονιά που φεύγει μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν:
• Η συνδρομή στην συγκρότηση μίας συνεκτικής δέσμης προτάσεων εκσυγχρονισμού του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων από το σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας στο πλαίσιο του ΕΣΒΥΚ.

• Η σύσταση ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη, με προτάσεις αξιοποίησης των μελετητικών γραφείων στην επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων: Τεχνικοί σύμβουλοι διαχείρισης – επίβλεψης για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, συμφωνίες – πλαίσιο μελετών, παράλληλες διαδικασίες ωρίμανσης μελετών έργων και προεπιλογής αναδόχων κατασκευής με value engineering.

• Η διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προώθηση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων με υποβολή συγκεκριμένης πρότασης για τα νοσοκομεία, η αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και πλημμυρών, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας (Prioritised Action Framework – PAF) για τις περιοχές Natura καθώς και βελτιωτικές προτάσεις σε επιμέρους ζητήματα του πρόσφατου ν. 4685/2020 για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τον οποίο ο ΣΕΓΜ θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

• Η συμμετοχή στην έκδοση φυλλαδίου της EFCA σχετικά την συμμετοχή των ευρωπαϊκών μελετητικών γραφείων στην βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος με παραδείγματα από έργα που συμμετείχαν και ελληνικές εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ.

• Η συμμετοχή στην Μελέτη Ανάπτυξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑνΕΚ. Και μόνον η εκπόνηση μιας άρτιας και ποιοτικής κλαδικής μελέτης, στοχευμένης στις δυνατότητες και στις απαιτούμενες θεσμικές και εταιρικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση και την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, κρίνεται ως πολύ σημαντική τόσο για τον Σύνδεσμο όσο, κυρίως, για τις εταιρείες-μέλη.

Μετά την δημοσίευση της Έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, βασικό συμπέρασμα της οποίας είναι η συστηματική αύξηση της Παραγωγικότητας και της Εξωστρέφειας και με πρωτοβουλία του προέδρου του κ. Π. Τονιόλου, οι δύο Σύνδεσμοι ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ απέστειλαν κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό με αίτημα την κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου εντασσόμενου στο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας και την χρηματοδότηση των προτάσεων της μελέτης.

• Η συμμετοχή στην έκδοση του οδηγού της EFCA για την εφαρμογή του BIM στις μελέτες των έργων πανευρωπαϊκά και η συμμετοχή μέλους του ΣΕΓΜ στην αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Από την παρουσίαση των πεπραγμένων, αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των συγκροτημένων μελετητικών εταιρειών – μελών του Συνδέσμου στην προετοιμασία, διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-27, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τα ιδιωτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια στη χώρα καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες εξωστρεφούς δραστηριοποίησης που προσφέρουν και σε άλλους επιχειρηματικούς κλάδους (προμηθευτές, κατασκευαστές, λειτουργοί, κ.λπ.) λόγω της εμπροσθοβαρούς διείσδυσής τους σε νέες αγορές με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) κος Γιώργος Ραουνάς ο οποίος δήλωσε ότι προσβλέπει σε συνεργασία των δύο Συνδέσμων εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι τα μέλη τους επιχειρούν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες σε κοινούς τομείς.

Μετά από πρόκληση του προέδρου του ΣΕΓΜ, ο κος Δημήτρης Ζωντανός, Chief Planning and Construction Officer  της LAMDA Development, παρουσίασε τις εξελίξεις και το πλάνο του έργου. Σημείωσε δε ότι στην εκπόνηση των μελετών έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, μετέχουν 15 ελληνικά μελετητικά γραφεία σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και αναμένεται η συμμετοχή πολύ περισσοτέρων στις μελέτες των έργων ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητικές εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε επιστημονικό δυναμικό στο BIM και να αναπτύξουν συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας, ο κος Τονιόλος δήλωσε ότι οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΣΕΓΜ θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις για την ανάδειξη της σημασίας των μελετών και των μελετητών, τη καθιέρωση ποιοτικών κριτηρίων στην επιλογή, τη μείωση των υπερβολικών εκπτώσεων και την υποβοήθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn