Connect with us

Προαστιακός Θεσσαλονίκης

Σε τροχιά μελετών ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ακόμα ένα μεγάλο μελλοντικό σιδηροδρομικό έργο, αυτό του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στη Δυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει σε φάση μελέτης από την ΕΡΓΟΣΕ. Σύμφωνα με απόφαση της σιδηροδρομικής κατασκευαστικής εταιρείας, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την μελέτης της Ανάπτυξης Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη», κόστους 2,8εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το αντικείμενο της σύμβασης μελέτης είναι η εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών ή/και νέων τμημάτων γραμμών που θα μελετηθούν μέσω της παρούσας σύμβασης.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΕΠ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Ειδικότερα με την προς ανάθεση σύμβαση μελέτης θα μελετηθούν:

-Νέες σιδηροδρομικές στάσεις για την εξυπηρέτηση συρμών προαστιακού τύπου.
-Αναμόρφωση υφιστάμενων σταθμών ή στάσεων.
-Ανακατασκευή της παρακαμπτηρίου γραμμής Ζέιτενλικ και επέκτασή της προς την οδό Λαγκαδά για τη χρήση ελαφρών συρμών
-Νέα γραμμή από τον Εμπορικό Σταθμό (Παλαιό σταθμό) παράλληλα με το όριο της λιμενικής ζώνης για την προσέγγιση του Προβλήτα 1.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης:
-η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου των στάσεων και οι προσβάσεις τους από τις γύρω αστικές περιοχές
-τα απαραίτητα υδραυλικά έργα στις περιοχές των στάσεων και κατά μήκος των νέων τμημάτων γραμμών
-η κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την υποστήριξη του έργου
-παρεμβάσεις στην επιδομή ή και υποδομή των υφιστάμενων γραμμών

Η μελέτη για την ανάπτυξη του δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου χωρίζεται στα δύο κατωτέρω διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α’: Πρόκειται για τη μελέτη των έργων της Α’ Φάσης ανάπτυξης του δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου, δηλαδή των στάσεων επί υφιστάμενων κυρίων εν λειτουργία γραμμών και της μικρού μήκους επέκτασης μέχρι τον λιμένα, έργα που μπορούν να υλοποιηθούν με μικρό σχετικά κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος του επιβατικού κοινού της πόλης. Στο τμήμα Α’ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες στάσεις: Σίνδος, Καλοχώρι, Διαβατά, Ελευθέριο – Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη, Μηχανοστάσιο, Νέος Επιβατικός Σταθμός, Σταθμός ΚΤΕΛ «Μακεδονία», Κωλέττη (Εμπορικό Κέντρο), Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Λιμένας Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β’: Πρόκειται για τη μελέτη των έργων της Β’ Φάσης ανάπτυξης του δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου, δηλαδή της ανακατασκευής της γραμμής Ζέιτενλικ, της επέκτασης αυτής προς την οδό Λαγκαδά και των στάσεων επί αυτού του άξονα, έργο που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη (επεκτάσεις προς Σταυρούπολη και Εύοσμο). Στο τμήμα Β’ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες στάσεις: Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Γήπεδο, Λαγκαδά.

Οι κατηγορίες των επί μέρους μελετών που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι: Τοπογραφικές Μελέτες (16), Συγκοινωνιακές μελέτες (10), Υδραυλικές μελέτες (13), Στατικές μελέτες (8), Αρχιτεκτονικές Μελέτες (6), Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) Μελέτες (9), Περιβαλλοντικές Μελέτες (27), Πολεοδομικές Μελέτες (2), Φυτοτεχνικές Μελέτες (25), Οικονομικές μελέτες (3), Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Μαρτίου 2019.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

image_pdfimage_print

Προαστιακός Θεσσαλονίκης

Στη Βουλή το θέμα της επέκτασης του Προαστιακού Θεσσαλονίκης προς Γιαννιτσά και Έδεσσα

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Συρμός του Προαστιακού Αθηνών

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη σχετικά με την επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης προς Γιαννιτσά και Έδεσσα. Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται πως το έργο είναι εφικτό και “δελεαστικό” εφόσον θα συνδέσει περιοχές όμορες στην Θεσσαλονίκη με το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο.

Η κα Τζάκρη υπενθυμίζει ότι για τον λόγο αυτό έχει εκπονηθεί από το 2007 μελέτη σκοπιμότητας, η οποία όμως έχρηζε επικαιροποίησης, ενώ στην συνέχεια κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εκπονήθηκαν από τον ΟΣΕ σημαντικές προμελέτες (αναγνωριστική χάραξης, εφικτότητας, σκοπιμότητας κλπ) με στόχο την ένταξη τόσο της οριστικής μελέτης όσο και της κατασκευής του συγκεκριμένου έργου σε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το έργο της επέκτασης του Δυτικού Προαστιακού της Θεσσαλονίκης προς Γιαννιτσά και Έδεσσα, θα συνδέσει σιδηροδρομικά τα Γιαννιτσά με την Θεσσαλονίκη εξυπηρετώντας ταυτοχρόνως και όλες τις ενδιάμεσες κωμοπόλεις (Χαλκηδόνα, Κουφάλια, Άγιος Αθανάσιος κλπ.), θα πρέπει να αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες της χώρας στα σιδηροδρομικά έργα, μετά τον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας- Θεσσαλονίκης.

Στις 9 Απριλίου ορίστηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Συντονιστική Επιτροπή Σιδηροδρομικών Έργων, αποτελούμενη από 3 μέλη, στην οποία μετέχουν πέραν των προέδρων και των διευθυνόντων συμβούλων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανέλαβε την υποχρέωση να παρουσιάσει σχέδιο δράσης σε τρία στάδια..

Η Συντονιστική Επιτροπή Σιδηροδρόμων θα εισηγηθεί τελικά προς τον Υπουργό, μεταξύ άλλων και για το ποια νέα σιδηροδρομικά έργα θα ενταχθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2021 – 2030) ενώ θα προτείνει και ένα νέο μηχανισμό υλοποίησης των σιδηροδρομικών έργων.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να μάθει αν το έργο της επέκτασης του Προαστιακού Θεσσαλονίκης αποτελεί προτεραιότητα στα νέα σιδηροδρομικά έργα και με ποιες ενέργειες θα γίνει εφικτή η ένταξη της μελέτης σε κάποιο Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ, CEF κλπ).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Προαστιακός Θεσσαλονίκης

Τρένο: Ξεκινά δρομολόγια η νέα προαστιακή γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Railbus της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η Προαστιακή Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής των Σερρών, έγινε πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, ξεκινούν τη λειτουργία τους τα νέα δρομολόγια στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Σέρρες και αντίστροφα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του νομού Σερρών, που επιθυμούν να ταξιδέψουν από και προς τις Σέρρες.

Ειδικότερα, κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα ως Σάββατο, η αμαξοστοιχία με κωδικό 3631 θα αναχωρεί στις 07:38 το πρωί από τον Σ.Σ. Σερρών με προορισμό την Θεσσαλονίκη (με ώρα άφιξης 10:28) και ενδιάμεσους σταθμούς. Το δρομολόγιο εντάσσεται στο δίκτυο του Προαστιακού Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, από 03.02.2020 και κάθε Κυριακή ως και Παρασκευή η αμαξοστοιχία 3632 θα αναχωρεί στις 18:45 το απόγευμα από τον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης με προορισμό τον Σ.Σ. Σερρών (με ώρα άφιξης 21:41) και ενδιάμεσους σταθμούς.

Όσο αφορά την τιμολογιακή πολιτική:θα ισχύουν και εκπτώσεις για ειδικές ομάδες. Το κόστος από Θεσσαλονίκη είναι (κανονικό / επιστροφή σε ευρώ): για Κιλκίς 1,6 / 2,6, για Ροδόπολη 3,5 / 5,6, για Στρυμώνα 4,3 / 6,9, για Σιδηρόκαστρο 4,3/ 6,9 και για Σέρρες 5,1/ 8,2.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης κατά την υπογραφή του μνημονίου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές τις χώρας μας αναλαμβάνοντας και την ευθύνη της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία.

Όπως γνωρίζετε έχουμε σε εξέλιξη ένα ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα σε τροχαίο υλικό, νέες τεχνολογίες, καθώς σε ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, έτσι ώστε σύντομα να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις των επιβατών μας. Το τραίνο πολύ σύντομα θα κερδίσει την θέση που του αξίζει στις επιλογές των ανθρώπων που ταξιδεύουν και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δουλεύουμε καθημερινά για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Προαστιακός Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Συνεργασία ΟΣΕΘ – ΕΡΓΟΣΕ για τον δυτικό Προαστιακό Σιδηρόδρομο

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Η πορεία του έργου του δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου και ο ρόλος του στον χάρτη των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης του αύριο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Ιωάννης Τσιωνάς, και στελέχη και συγκοινωνιολόγοι του Οργανισμού με τον προϊστάμενο του Τμήματος Έργων IV της ΕΡΓΟΣΕ, Αθανάσιο Κουτσούλα.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, η συνάντηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στρατηγικού σχεδιασμού των μέσων επιβατικής μεταφοράς στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που θα εκπονήσει ο ΟΣΕΘ.

Με τον τρόπο αυτό κλείνει ένας κύκλος επαφών του ΟΣΕΘ με τους φορείς κατασκευής μεταφορικών υποδομών, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογες συναντήσεις εργασίας με στελέχη του ΟΑΣΘ, της Αττικό Μετρό καθώς και της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης και της Εγνατίας Οδού.

Οι επαφές για τον στρατηγικό σχεδιασμό των μέσων μεταφοράς θα συνεχιστούν με εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα