Connect with us

SPECIAL EDITIONS

ΟΠΑ: Σε πρώιμο στάδιο ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό διαπιστώνει μακροχρόνια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ι. Δουκίδη, η οποία καταγράφει τα χαρακτηριστικά των περίπου 100 ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, σε ποιο στάδιο ψηφιακής ωριμότητας βρίσκονται, τι πραγματικά κάνουν όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και ποιες είναι οι προτεραιότητες τους στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι κυρίως μεγάλες (2/3 έχουν πάνω από 250 άτομα προσωπικό και 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών) και ηγέτες στον κλάδο τους, με επιχειρηματικό ιστορικό βάθους (6/10 έχουν πάνω από 15 έτη λειτουργίας), έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα (7/10 με οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και εκτός Ελλάδος), με οργανωμένα ψηφιακά κανάλια (5/10 αξιοποιούν ουσιαστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο) και με αναβαθμισμένα τμήματα πληροφορικής αφού 1/2 έχουν τον ρόλο του CIO (Chief Information Officer) στην ηγετική διοικητική ομάδα και μάλιστα 2/10 έχουν ήδη οργανωμένο τμήμα/ομάδα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (εμπειρία πελατών, επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικό μοντέλο) οι εταιρείες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών και συγκεκριμένα στα πρώτα επίπεδα της “κατανόησης του πελάτη και της συμπεριφοράς του”, στον “αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης” και “αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα σημεία επαφής”.

Στο θέμα των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνονται επίσης κάποιες πρώτες οργανωμένες προσπάθειες με έμφαση στην “ψηφιοποίηση (και όχι αναδιοργάνωση) των διαδικασιών”, την “υποβοήθηση (και όχι αναβάθμιση) της εργασίας των στελεχών” και στην “διοίκηση μέσω επιχειρηματικών επιδόσεων” αξιοποιώντας αρχικά μοντέλα business analytics.

Όσον αφορά τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου υπάρχουν μόνο οργανωμένες προσπάθειες από πολυεθνικές εταιρείες στην “ψηφιακή διεθνή επέκτασή τους” δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με τις θυγατρικές τους και στην αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα με τους μεγάλους B-B πελάτες.

Παρά το μέγεθος και την οργανωσιακή ετοιμότητα σε θέματα πληροφορικής οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ψηφιακής ετοιμότητας, αφού μόνο 6/10 έχουν ξεκάθαρο πλάνο ψηφιακής στρατηγικής που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, 1/3 έχουν σχεδιάσει πολύ πρόσφατα (δηλαδή τα τελευταία δυο χρόνια) αυτή την στρατηγική, ενώ μόλις 1/3 μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν ήδη περάσει από τα πολύ αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.

Παρά το ότι 8/10 αναμένουν σημαντικές “ψηφιακές” αλλαγές και ανακατατάξεις στον κλάδο λόγω αυτού του φαινομένου, μόνο 1/2 προετοιμάζονται επαρκώς για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλαδικών ψηφιακών αλλαγών από υπάρχοντες ανταγωνιστές είτε νεοεισερχόμενες start-ups.

Επίσης μόνο 2/10 χρησιμοποιεί σχετικές μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και διαχείρισης αλλαγών όπως design thinking, agile, lean κλπ. Ενώ μόνο 1/10 έχει έντονο το στοιχείο της καινοτομίας στην κουλτούρα του οργανισμού είτε στα προϊόντα/υπηρεσίες ή στο ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο.

Πέρα από τα ERP συστήματα που τα αξιοποιούν πλήρως σε όλες τις λειτουργίες τους, οι εταιρείες δίνουν έμφαση στα CRM (Customer Relationship Management) συστήματα όταν επικεντρώνονται σε καταναλωτές και στα SCM (Supply Chain Management) συστήματα όταν έχουν βιομηχανικές μονάδες ή ανήκουν στους κλάδους του χονδρεμπορίου.

Σε δεύτερο επίπεδο, από τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν έμφαση στις κινητές εφαρμογές (mobile systems) με επικέντρωση στο πωλήσεις/μάρκετινγκ αλλά και στην άμεση ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτές που έχουν B-C πελατοκεντρική στρατηγική.

Δευτερευόντως επικεντρώνονται στην επιχειρηματική αναλυτική/μεγάλα δεδομένα για την καταγραφή και αξιοποίηση των κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs) καθώς και στις υποδομές/πρακτικές για cloud υπηρεσίες και ψηφιακή ασφάλεια. Μελλοντικά καθώς οι κορυφαίες εταιρίες θα προχωρούν σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ωριμότητας θεωρούν ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι τεχνολογίες IoT, τεχνητής νοημοσύνης και blockchain.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες είναι ποικίλα. Στην πρώτη θέση είναι η ανάπτυξη αλλά και εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες είτε σε τεχνικό επίπεδο (προγραμματιστές, τεχνικοί ασφάλειας, αναλυτές δεδομένων κλπ) ή στους χρήστες σε όλα τα τμήματα αλλά και στα διευθυντικά στελέχη που θα τρέξουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στην δεύτερη θέση αναφέρονται ενδοεταιρικά ζητήματα/προβλήματα που αφορούν την έγκριση των αναγκαίων υψηλών τεχνολογικών επενδύσεων, την αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής, του ρόλου του νέου τμήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και του υπευθύνου του.

Η ασφάλεια δεδομένων βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα γιατί ως ένας σημαντικός πόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα πρέπει να τον διαχειρίζονται οι εταιρίες με σοβαρότητα και πιστοποιημένες τεχνικές. Τέλος ένα από τα σοβαρά πρόβλημα είναι η ανταπόκριση των πελατών και συνεργατών τους στις νέες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζεται με την δίκη τους ψηφιακή ετοιμότητα αλλά και στην αναγκαιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στις προτεραιότητες για την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην πρώτη θέση είναι οι στρατηγικές συνεργασίες με τις τεχνολογικές εταιρίες πληροφορικής (ICTs) για ολοκληρωμένες υπηρεσίες/υποδομές αλλά και στην τεχνογνωσία που πρέπει να έχουν οι εταιρίες αυτές σε θέματα αλλαγών, αναδιοργάνωσης κ.λπ.

Δεύτερη προτεραιότητα αφορά την ενεργή εμπλοκή του top-management για την αναγκαία ενεργοποίηση όλου του οργανισμού αλλά και να δοθεί η σχετική προτεραιότητα στις επενδύσεις, προσλήψεις κ.λπ. αλλά και στην σύνδεση των ψηφιακών πρωτοβουλιών με απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Υψηλά στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ανάπτυξη/πρόσληψη εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες αλλά και η αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής για να τρέξει έργα/πρωτοβουλίες που αφορούν την αναδιοργάνωση σημαντικών διαδικασιών, την προσφορά νέων πελατοκεντρικών υπηρεσιών και πιθανόν την σταδιακή αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.

 

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

image_print

News in English

Partial undergrounding of Athens Metro Line 1 to be funded by NSRF

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Συρμός του ΗΣΑΠ στον Πειραιά

The project for the undergrounding of Athens Metro Line 1 section Faliro-Piraeus, as it seems, will proceed with funds from NSRF 2014-2020.

According to information of ypodomes.com, the project’s integration into the current programming period is almost secured and the project will be able to be implemented.

This means that, once it is included in NSRF, its maturation process will run simultaneously with the preparation of its tender documents, in order for the tender to be approved by the Managing Authority. The cost of the project is roughly 100m euros.

In relevant documents from the General Secretariat of Public Investments and NSRF as well as EPDM it is noted that it is a potentially eligible project by the Operational Program YMEPERAA, provided that a corresponding decision is also taken by the Ministry of Infrastructure and Transport.

NSRF inclusion proceeds – The need for the project’s implementation

According to information available to ypodomes.com, at the Ministry of Infrastructure and Transport, the matter is moving forward and the willingness to integrate the project into NSRF 2014-2020 and more specifically in the O.P. YMEPERAA is considered certain.

It should be reminded that the Municipality of Piraeus has put the undergrounding project very high in its agenda and pushed for its implementation as it believes that the project release enough space for the creation of an avenue that can tackle traffic, especially in the summer, to and from the port.

The project involves the undergrounding of the lines immediately after Faliro Station, the construction of a new underground station named Kaminia (at the intersection of Iroon Polytechniou and O. Skilitsi streets) and the elevation of the lines at Piraeus Station Terminal.

A project with long history

Here, we are talking about one of the most classic ‘mock-up’ projects. The discussion for the undergrounding of this section has been around since 2000 as a project combined with the Tram.

Eventually, due to the reactions the tramway changed its original design and was tendered as an independent project (and is expected to be delivered this summer).

After many years and many setbacks, the project has acquired approved environmental licensing which is considered to be a major advantage that could, in theory, lead to its implementation soon, soon, upon its integration to NSRF, satisfying a decades-long request of Piraeus to stop being ‘bisected’.

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

Επικαιρότητα

Κορωνοϊός: Ομάδα κρούσης με το βλέμμα στην επόμενη μέρα συγκροτούν οι φορείς της Θεσσαλίας

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Κώστας Αγοραστός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ομάδα κρούσης συγκροτούν οι φορείς της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοιού στην τοπική  οικονομία,  την κοινωνία και την υγεία. Η  Task Force της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναλαμβάνει να σχεδιάσει τη στρατηγική της «επόμενης μέρας», με αλληλοβοήθεια και την ενεργό συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών φορέων και των φορέων πρόνοιας:

Στο πλευρό της συντάσσονται  η ΠΕΔ Θεσσαλίας, τα Επιμελητήρια – Εμπορικά, ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ-, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών,  η 5η ΥΠΕ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι  Γεωπονικοί Σύλλογοι κ.ά.

«Η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν έχει καμία ομοιότητα με ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Βαδίζουμε σε αχαρτογράφητο μέλλον. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη και χρειάζεται σοβαρότητα και προπάντων αλληλοβοήθεια» τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Η παραγωγική αλυσίδα στη Θεσσαλία πρέπει να διατηρήσει όλους τους κρίκους της ενωμένους. Γιατί αυτό σημαίνει προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, θέσεις  εργασίας  και οικογενειακό εισόδημα. Χρειάζεται  να αλληλοβοηθηθούμε και να είμαστε ενωμένοι. Να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και καλή στρατηγική. Όποιος έχει την καλύτερη στρατηγική» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης «εκείνος θα επωφεληθεί αποτελεσματικότερα από τη δημοσιονομική χαλάρωση και θα είναι έτοιμος να υλοποιήσει την επόμενη μέρα, έργα, δράσεις και προγράμματα. Για αυτό και σε συνεννόηση με τους παραγωγικούς,  κοινωνικοοικονομικούς φορείς, Επιμελητήρια και Συλλόγους της Περιφέρειας, συγκροτούμε  Δύναμη Κρούσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών  του κορωνοϊού.  Χρειάζεται να έχουμε κοινό βηματισμό και κοινή διεκδίκηση» τονίζει ο Κ. Αγοραστός.

«Δεν είναι ώρα ούτε να  παραδοθούμε, ούτε να μεμψιμοιρούμε. Χρειάζεται να οργανωθούμε, με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  σχεδιάζει την επόμενη μέρα, σε συνεργασία με όλους τους ανθρώπους της παραγωγής οι οποίοι θα κληθούν να υλοποιήσουν, αλλά και να  σηκώσουν  μεγάλο βάρος» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

SPECIAL EDITIONS

Σε «ψηφιακή υπόθεση» μετέτρεψε την ψυχαγωγία ο κορωνοϊός

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Laptop

Το ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού έχει βάλει ένα σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού σε καραντίνα. Σήμερα σχεδόν 7 στους 10 χρήστες του Διαδικτύου είτε έχουν αναγκαστεί, είτε έχουν εθελοντικά περιοριστεί στα σπίτια τους.

Τα μέτρα “κοινωνικής απόστασης” (social distancing) και το “μένουμε σπίτι” επαναπροσδιόρισαν τάχιστα την ψυχαγωγία μετατρέποντας την σε ψηφιακή υπόθεση. Σύμφωνα με έρευνα της Globalwebindex, ως αποτέλεσμα του COVID-19 σήμερα το 67% των χρηστών του Διαδικτύου δηλώνει ότι παρακολουθεί πλέον περισσότερο ειδήσεις, ενώ το 51% βλέπει περισσότερες εκπομπές σε υπηρεσίες ροής, όπως το Netflix.

Αν και η παραπάνω τάση ισχύει για όλες τις ηλικίες, οι διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές κατηγορίες είναι σημαντικές. Τα μέλη της Gen Z (16-23 ετών) δαπανούν περισσότερο χρόνο για υπηρεσίες μηνυμάτων (62%), ενώ οι Millennials (24-37 ετών) παρακολουθούν περισσότερες ταινίες σε απευθείας σύνδεση (58%).

Επίσης, η Gen X (38 έως 56 ετών) ξοδεύει περισσότερο χρόνο με την οικογένεια (52%), ενώ οι baby boomers (57 έως 64 ετών) παρακολουθούν περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές (51%).

Η διεθνής έρευνα, που διεξήχθη από τις 16 Μαρτίου έως τις 20 Μαρτίου σε 13 χώρες, αναδεικνύει μερικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πώς ψυχαγωγούνται οι πολίτες, ανά τον κόσμο, στις ημέρες της καραντίνας.

Για παράδειγμα, εν μέσω “social distancing” η ροή μουσικής δεν είναι τόσο κεντρική στη ζωή των πολιτών όσο οι δραστηριότητες που τους κρατούν σε επαφή με ό, τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.

Αποχή από τη μουσική;

“Για πολλούς καταναλωτές, η ακρόαση μουσικής συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μετακίνηση. Και με τους περισσότερους από τους μισούς να αποφεύγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, η απουσία της τακτικής μετακίνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ακρόασης μουσικής”, αναφέρει η σχετική ανάλυση. Τα στοιχεία του Spotify, σύμφωνα με τους αναλυτές, το επιβεβαιώνουν.

Για παράδειγμα, η Ιταλία, το σημερινό επίκεντρο της πανδημίας, παρουσίασε πτώση του μέσου αριθμού ροών κατά περίπου 4 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με το Spotify, αυτή η τάση υπάρχει, επίσης, στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι το streaming μουσικής αποτελεί μία από τις δέκα κορυφαίες δραστηριότητες των καταναλωτών που μένουν στο σπίτι, με τη Gen Z να κάνει τη μεγαλύτερη χρήση (57%) έναντι 39% των Millennials.

 

Πηγή: sepe.gr

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα