Newsroom

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 3/3 τέθηκε από τον ΔΕΣΦΑ το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την περίοδο 2023-2032.

Το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού €1,27 δισ., όντας σημαντικά ενισχυμένο (+55%) σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο επενδυτικό πλάνο, προκειμένου να ενισχύσει την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας σε όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, επιτρέποντας ταυτόχρονα αυξημένες εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την ευρύτερη περιοχή, στην κατεύθυνση εδραίωσης της χώρας μας σε πύλη εφοδιασμού φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ειδικότερα, στο προς διαβούλευση ΔΠΑ περιλαμβάνονται νέα έργα ύψους €458 εκατ., εκ των οποίων τα €430 εκατ. αφορούν σε επενδύσεις για την αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος μέσω της ενίσχυσης της ευελιξίας του δικτύου και της αποσυμφόρησης κρίσιμων τμημάτων του ΕΣΦΑ, η οποία θα εξασφαλίσει την βέλτιστη αξιοποίηση και συντονισμένη λειτουργία των υφιστάμενων, υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων υποδομών (TAP, ICGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, Dioriga Gas κ.α.).

Από τα έργα αυτά ξεχωρίζουν ο «Διπλασιασμός του κλάδου ΥΠ Καρπερή – Κομοτηνή», μέσω της κατασκευής ενός νέου αγωγού μήκους 215 χλμ., με προϋπολογισμό €290 εκατ. παράλληλου με το υφιστάμενο δίκτυο. Ο νέος αγωγός θα είναι 100% έτοιμος για τη μεταφορά υδρογόνου, ενώ θα έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, θα εξασφαλίσει την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας από και προς το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) σε όλα τα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του συγκεκριμένου κλάδου.

Επίσης, προτείνεται ο «Διπλασιασμός του ΥΠ κλάδου Πάτημα – Λειβαδιά», μέσω της κατασκευής νέου αγωγού μήκους 100 χλμ., παράλληλου με την όδευση του υφιστάμενου αγωγού. Πρόκειται για μια υποδομή ύψους €140 εκατ., η οποία κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στους μελλοντικούς χρήστες του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) της Διώρυγα Gas και, ως εκ τούτου, προτείνεται να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης της Διώρυγα Gas.

Τέλος, προτείνεται ο «Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Λειβαδιά – Καρπερή και Σταθμοί Συμπίεσης», με στόχο την περαιτέρω εξάλειψη των υφισταμένων σημείων συμφόρησης του ΕΣΦΑ, η οποία θα επιτρέψει τη μεγάλη αναβάθμιση των ποσοτήτων φυσικού αερίου προς διαμετακόμιση στις γειτονικές χώρες. Το συγκεκριμένο έργο, δυνητικού συνολικού μήκους 340 χλμ., μπορεί να υλοποιηθεί ως ένα πλήρως αρθρωτό έργο, με σταδιακή κατασκευή τμημάτων του και προσθήκη σταθμών συμπίεσης και διαστάσεις οι οποίες θα καθοριστούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας του market test, το οποίο ο ΔΕΣΦΑ αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου, για την αξιολόγηση νέων αιτημάτων δυναμικότητας από υφιστάμενους και νέους χρήστες. Για το λόγο αυτό, δεν έχει ακόμη υπάρξει εκτίμηση του ύψους της απαιτούμενης επένδυσης για το εν λόγω έργο.

Τα υπόλοιπα νέα έργα συνίστανται από επενδύσεις €13 εκατ. για την τεχνολογική αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση του ΕΣΦΑ, καθώς και καινοτόμα έργα ύψους €15 εκατ. που αφορούν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης του συστήματος μέσω των κατάλληλων επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, την ανάπτυξη πιλοτικού έργου πυρόλυσης καθώς και τη σύνδεση του δικτύου του ΔΕΣΦΑ με την σχεδιαζόμενη κοιλάδα υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, για την έγχυση πράσινου υδρογόνου στο υφιστάμενο δίκτυο.

Στο ΔΠΑ του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2023-2032 παραμένουν ήδη εγκεκριμένα έργα, επικαιροποιημένα ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, όπου αυτό χρειαζόταν, όπως ο Αγωγός προς τη Βόρεια Μακεδονία, ο Αγωγός προς τη Δυτική Μακεδονία, του οποίου η κατασκευή έχει ξεκινήσει, ο Αγωγός προς την Πάτρα, καθώς και οι σταθμοί συμπίεσης στην Κομοτηνή, τη Νέα Μεσημβρία και την Αμπελιά. Τέλος, περιλαμβάνεται η νέα προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό σταθμό Ρεβυθούσας, καθώς και μια σειρά εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας για την τροφοδοσία των περιοχών Άσπρος, Νάουσα και Καλαμάτα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV