Κατερίνα
Παναγέα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νέο έργο ανάπλασης στον Ωρωπό.

Το έργο της παρούσας περιβαλλοντικής μελέτης αφορά στην «Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου Σκάλας Ωρωπού – Νέων Παλατιών του Δήμου Ωρωπού».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19/12/2023.

Το προφίλ του έργου

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο χωροθετείται στη Σκάλα Ωρωπού – Νέα Παλάτια Δήμου Ωρωπού, που διοικητικά υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων, Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών του Δήμου Ωρωπού έχει στόχο τη λειτουργική, ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Επικεντρώνεται δε στη περιοχή της προκυμαίας, του αλιευτικού καταφυγίου και της παραλιακή οδό της Σκάλας Ωρωπού. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει η επέμβαση ανέρχεται σε 54,097στρ. (54.097,35m2) εκ των οποίων τα 828,09 αφορούν εκβαθύνσεις εντός της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου.

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν
• Λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου
• Σύνδεση και ανάδειξη των πλατειών Ηρώων, Μητέρας και Αγίου Ανδρέα
• Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων αναψυχής και εστίασης του παραλιακού μετώπου
• Ολοκλήρωση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητάς του από 80 σε 96 εξυπηρετούμενα σκάφη
• Δημιουργία ενιαίας ζώνης κίνησης πεζών κατά μήκος των καταστημάτων της πόλης
• Δημιουργία ποδηλατόδρομου
• Δημιουργία χώρους Στάθμευσης 165 θέσεων

Για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί εξοπλισμός με ισχύ 170kW.

Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας

1. Κατασκευή έργων

Στα πλαίσια κατασκευής των έργων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις υφιστάμενων διαμορφώσεων
• Ανακατασκευή έργων οδοποιίας και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
• Επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων εντός της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου
• Ανακατασκευή πεζόδρομών και δημιουργία ποδηλατόδρομου
• Αναδιάταξη / οργάνωση των φυτικών διαπλάσεων του παραλιακού μετώπου
• Άρδευση και ηλεκτροφωτισμός

2. Λειτουργία Έργων

Τα έργα θα εξυπηρετούν
α) λειτουργίες αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του οικισμού
β) θα βελτιώσουν τις συγκοινωνιακές προσβάσεις της πορθμειακής γραμμής Ωρωπού – Ερέτριας
γ) θα ενισχύσουν τις αλιευτικές υποδομές της περιοχής.

Αναμένεται κάποια ήπια αύξηση των επισκεπτών του οικισμού που θα είναι άμεση συνέπεια της ανάπλασης ενώ δεν αναμένεται αντίστοιχη άμεση αύξηση της κίνησης που αφορά την λειτουργία της πορθμειακής γραμμής.

Κατά την φάση λειτουργίας των έργων αναμένονται η παραγωγή αστικών απορριμμάτων προερχόμενων από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα υποστηρίζουν τα έργα και από την λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι όποιες εκροές αποβλήτων περιορίζονται σε αυτές από τα αλιευτικά σκάφη που ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο. Το Σχέδιο Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων (ΣΔΠΑΠ) που ισχύει για τους λιμένες δικαιοδοσίας του ΔΛΤΩ, στους οποίους περιλαμβάνεται και το αλιευτικό καταφύγιο Σκάλας Ωρωπού, προβλέπει τις κατηγορίες αποβλήτων που αναμένονται, προβαίνει σε εκτίμηση των ποσοτήτων τους και ακολούθως προδιαγράφει τις ευκολίες υποδοχής που απαιτούνται για τη παραλαβή τους.

Στόχος του έργου

Η υφιστάμενη κατάσταση του παραλιακού μετώπου χαρακτηρίζεται από μια εικόνα εγκατάλειψης με σποραδικές φθορές του οδοστρώματος και έκδηλη την έλλειψη του διαχωρισμού των χρήσεων. Στόχος της αρχιτεκτονικής παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής μελέτης σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο, με το διαχωρισμό των λειτουργιών που αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται αποκομμένες.

Πιο αναλυτικά, οι επεμβάσεις που προβλέπονται και αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του ως άνω στόχου συνοψίζονται παρακάτω:

  • Το σύνολο των αρχιτεκτονικών επεμβάσεων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου και οδεύσεων που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ, τη κατασκευή των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων, την αναβάθμιση των υλικών επίστρωσης, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα, καθιστικά, πέργολες, προστατευτικά κολωνάκια κλπ.),
  • Η λειτουργική ενοποίηση και αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου με επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων,
  • Την επέκταση του πεζόδρομου ανατολικά του καταφυγίου με παράλληλη προστασία έναντι των κυματισμών του υφιστάμενου παραλιακού τμήματος που τελεί υπό διάβρωση,
  • Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης κατά μήκος της παραλιακής οδού με την εκ νέου κυκλοφοριακή οργάνωση και σχεδιασμό αυτής καθώς και τη δημιουργία ζωνών στάθμευσης.

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Ωρωπού.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV