Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγήκε το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στην περιοχή του Ασπροπύργου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα-ΣΔΙΤ που έχουν ποτέ δημοπρατηθεί στη χώρα με προϋπολογισμό που με τον ΦΠΑ ξεπερνά τα 765 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 617,18 εκατ. ευρώ).

Πριν από τρεις εβδομάδες είχε γίνει σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νότη Μηταράκη, στο κτήριο του Υπουργείου, με θέμα την επίσπευση των διαδικασιών για να τρέξει ο διαγωνισμός. Στόχος είναι εντός του 2024 να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Το έργο αναμένεται να προσελκύσει πολλά σχήματα λόγω της μεγάλης του αξίας και με δεδομένη την σημαντικότητα του. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ). Η περιοχή επέμβασης χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την περιοχή του Θριασίου, που οριοθετείται από τα όρη Ποικίλο, Αιγάλεω, Πάρνηθα, Πατέρας και τον κόλπο της Ελευσίνας, στην θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας», ), σε ακίνητο 100 στρεμάτων, περίπου.

Η διάρκεια της σύμβασης για το μεγάλο έργο-ΣΔΙΤ μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού έχει υπολογιστεί σε 360 μήνες εκ των οποίων τα πρώτα 3-4 χρόνια θα αφορούν την κατασκευαστική περίοδο του έργου. Ωστόσο η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ). Η περιοχή επέμβασης χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την περιοχή του Θριασίου, που οριοθετείται από τα όρη Ποικίλο, Αιγάλεω, Πάρνηθα, Πατέρας και τον κόλπο της Ελευσίνας, στην θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας», ), σε ακίνητο 100 στρεμάτων, περίπου.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει: την εκπόνηση των μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης και είναι απαραίτητες για την κατασκευή του Έργου, με βάση τους εκδοθησομένους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου, το σύνολο των εργασιών κατασκευής των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προκειμένου οι άνω υποδομές, εγκαταστάσεις και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται, τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, (με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του Έργου).

Επίσης, την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τη βαριά συντήρηση (life cycle replacements), προκειμένου να διασφαλίζεται η ετοιμότητα και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι κατάλληλο και διαθέσιμο προς χρήση, όπως τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στα τεύχη δημοπράτησης της προτεινόμενης Σύμπραξης, την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του & την επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV