Connect with us

Ύδρευση - Αποχέτευση

Σε δημοπράτηση ο βιολογικός στη Νιγρίτα

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι τα έργα βιολογικού στη Νιγρίτα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Νιγρίτας – Τερπνής”. Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι ο Δήμος Βισαλτίας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 2.2 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 1.8 εκατ. ευρώ)και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 19 Απριλίου ενώ στις 23 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 30 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, ενώ υπάρχει και δυνατότητα για παράταση ισχύος της σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελούν τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης τής υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νιγρίτας και Τερπνής, συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης, του Δήμου Βισαλτίας.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

— την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,

— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

— τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

— τη λειτουργία της εγκατάστασης για δώδεκα (12) μήνες (τμήμα ΙΙ), από την ημερομηνία έγκρισης τού πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής ή εφόσον δεν εκδοθεί πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, από την ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού κατασκευαστικού έργου (τμήμα Ι), η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τη λήξη του διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών.

Στο αντικείμενο της κατασκευαστικής εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, και άρτια και αποδοτική λειτουργία του.

Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας, όσον αφορά στις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος, καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά του.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων της σύμβασης δίδεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τής σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 337 Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 και 156, Ν.4412/2016.

Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορίζεται σταθερός συντελεστής ίσος με 0,90.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα