Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση τέθηκε από την ΕΥΔΑΠ το έργο που αφορά τη λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, με επίσημο τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.)» με προϋπολογισμένο κόστος 261.485.000 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 324.241.400 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία υπόκειται σε παράταση, έχει οριστεί σε 60 μήνες. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην αναγγελία της σύμβασης, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για την 1η Ιουλίου και η αποσφράγισή τους για τις 5 Ιουλίου 2019.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, για τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) και για την ενεργειακή βελτιστοποίηση και αναβάθμιση αυτού. Οι παρεμβάσεις αφορούν τις εξής εγκαταστάσεις:

— Θάλαμος μερισμού Κ.Α.Α. και Σ.Κ.Α.Α., στην περιοχή Αγίας Άννης,

— Εγκαταστάσεις στον Ακροκέραμο,

— Εγκαταστάσεις στη νήσο Ψυττάλεια,

— Εγκαταστάσεις νήσου Σαλαμίνας,

— Λοιπά έργα εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, το μέγεθος της εγκατάστασης του Κ.Ε.Λ. Ψυττάλεια, η κρισιμότητα τής αδιάλειπτης εύρυθμης λειτουργίας του, λόγω του χαρακτήρα του ως μοναδικού αποδέκτη των λυμάτων τού μεγαλύτερου τμήματος του λεκανοπεδίου Αττικής και των άμεσων επιπτώσεων από τη λειτουργία του στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής, και το θαλάσσιο περιβάλλον τού Σαρωνικού Κόλπου, που είναι ο αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων, το καθιστά εγκατάσταση υψηλού ενδιαφέροντος και επαυξάνει τις ευθύνες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τη διασφάλιση της ομαλής, αδιάλειπτης, αποδοτικής και αδιατάρακτης λειτουργίας του.

Η λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, με την παράλληλη εκτέλεση εργασιών και λειτουργικών ρυθμίσεων, προς την κατεύθυνση της απομείωσης τού ενεργειακού αποτυπώματος της εγκατάστασης σε 1 σύμβαση, εξασφαλίζει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τον μέγιστο δυνατό και αποτελεσματικότερο έλεγχο τού Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας.

Προηγούμενες συμβάσεις

Στις προηγούμενες 2 συμβάσεις του έργου που αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του Κ.Ε.Λ. υπήρξε παρουσία της ΑΚΤΩΡ, θυγατρικής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πιο συγκεκριμένα, στον σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, η ΑΚΤΩΡ εξασφάλισε το συμβόλαιο παρέχοντας έκπτωση 23% στο έργο των 220 εκατ. ευρώ το οποίο διεκδικούσαν επίσης οι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και INTRAKAT αλλά και μία εταιρεία ξένων συμφερόντων. 

Αντίστοιχα τον Απρίλιο του 2009, το έργο είχε αναληφθεί από την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-Γ. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, έναντι αντιτίμου περίπου 118 εκατ. ευρώ με αρχικό προϋπολογισμό του έργου 200 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), είχε κατακυρωθεί δηλαδή με έκπτωση που κινήθηκε στο 41%.

Ψυττάλεια: Ο βιολογικός της Αθήνας και ένας από τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκά

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994 και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Η επεξεργασία λυμάτων στο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων  είναι της τάξεως των 730.000 κ.μ.  σε ημερήσια βάση.

Η Α΄ Φάση έργων του ΚΕΛΨ λειτουργεί  από το 1994, η Β΄Φάση από το 2004, ενώ η Γ΄ και τελική Φάση έργων λειτουργεί από το 2007 με την κατασκευή της μονάδας θερμικής ξήρανσης της ιλύος.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των λυμάτων στο ΚΕΛ Ψυττάλειας

– Η προεπεξεργασία αρχίζει στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, με απομάκρυνση των βαρέων στερεών, εσχάρωση, εξάμμωση και απόσμηση.

– Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους αγωγούς στην Ψυττάλεια.

– Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης συλλέγεται η πρωτοβάθμια ιλύς.

– Με την προχωρημένη  δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με το σύστημα της ενεργού ιλύος επιτυγχάνεται απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και σημαντική ελάττωση του αζώτου.

– Ακολουθεί χώνευση, αφυδάτωση και θερμική ξήρανση  της ιλύος.

– Η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΨ διαχέεται  στον Σαρωνικό Κόλπο μέσω αγωγών βαθιάς διάχυσης, με μειωμένο το οργανικό φορτίο των λυμάτων κατά 93% περίπου και του αζώτου κατά 80%.

 

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV