Connect with us

Κτιριακά Έργα

Σε δημοπράτηση με 255εκατ.ευρώ το mega έργο-ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στην Κρήτη

Δημοσιεύθηκε

στις

Σε δημοπράτηση είναι επίσημα, το μεγαλύτερο κτιριακό έργο-ΣΔΙΤ όλων των εποχών, που έρχεται ως συνέχεια πρόσφατου ρεπορτάζ του ypodomes.com. Πρόκειται για το περίφημο πλέον έργο κατασκευής φοιτητικών εστιών με εκτιμώμενο κόστος 255εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 205,94εκατ.ευρώ). Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Πρόκειται για την κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων στις 2 Πανεπιστημιουπόλεις, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν 2.000 φοιτητικές κατοικίες στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και 1.000 κατοικίες στο Ηράκλειο. Περιλαμβάνεται επίσης και η μελέτη κατασκευής του αμφιθέατρου στου Γάλλου το οποίο θα αξιοποιηθεί και ως συνεδριακό κέντρο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις: Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανοίγει τη σχετική διαδικασία, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαριου 2020. Στη συνέχεια, στη Β`φάση του διαγωνισμού, θα έχουμε δύο “υποφάσεις”. Στη Β1` φάση θα πραγματοποιηθεί ο “διάλογος” με τη συμμετοχή φορέων, αναθέτουσας αρχής και συμμετεχόντων από όπου θα προκύψει και το τελικό αντικείμενο. Στη Β2` φάση θα γίνει η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών. Ίσως να είναι τυχαίο, ίσως και όχι, όμως το πρώτο πολύ μεγάλο έργο υποδομής που δημοπρατείται στη νέα δεκαετία θα ειναι ΣΔΙΤ.

Η Κρήτη επίσης αναδεικνύεται σε “κέντρο” μεγάλων έργων υποδομής καθώς το συγκεκριμένο έργο έρχεται μετά το Αεροδρόμιο Καστελίου, τον ΒΟΑΚ και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Χανίων από την Fraport Greece.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με πρόσκληση υποψηφίων και ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων για το έργο θα είναι έξι. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 30 χρόνια (3 χρόνια έργα-27 λειτουργία). Στη περίοδο αυτή, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Advertisement

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κτιριακό έργο που θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο-ΣΔΙΤ. Επίσης είναι το πρώτο πανεπιστημιακό έργο που προωθείται με την συγκεκριμένο μέθοδο χρηματοδότησης. Να θυμίσουμε ότι το έργο είχει εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τον περασμένο Μάιο.

Μέχρι σήμερα με ΣΔΙΤ στο χώρο της παιδείας έχουμε δει σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικότερα η μέθοδος συναντάται σε κτιριακά έργα, μονάδες απορριμμάτων και εσχάτως οδικών αξόνων, φωτισμού κ.α. Υπολογίζεται πως μέχρι σήμερα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα άνω των 2 δισ.ευρώ. Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ είναι ο Νίκος Μαντζούφας.

Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από αρκετές διαφορετικές διαθέσιμες πηγές. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες 42εκατ.ευρώ θα προέρχονται από το ΠΔΕ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης είναι η εκτέλεση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων στις 2 Πανεπιστημιουπόλεις, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο τής σύμβασης σύμπραξης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα:

α) θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και στη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση τού συνόλου των αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις·

β) θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση τού αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών· επίσης δε, θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης τού περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση, για τον σκοπό που προορίζονται·

Advertisement

γ) θα προβεί στη χρηματοδότηση τού έργου με ιδία ή/και δανειακά κεφάλαια·

δ) θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση, καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία, για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών, και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο·

ε) θα προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, και συστημάτων των υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας·

στ) θα αναλάβει τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση τής υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, και συστημάτων των υποδομών, που αποτελούν αντικείμενο τής σύμβασης σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια τής σύμβασης σύμπραξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και

ζ) θα επιστρέψει το έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα