Σε δημοπράτηση με 22εκατ.ευρώ η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Αμάρι

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από το Φράγμα Αμαρίου. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο ύδρευσης της Δυτικής Κρήτης.

Το αρχικό κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε 22,10εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 17,82εξκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2019 και η αποσφράγιση θα γίνει στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Η διάρκεια του έργου έχει ορισθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν οι εργασίες ξεκινήσουν το ερχόμενο Φθινόπωρο, τότε θα μπορούν να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2023.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης, στη θέση «Λουτράκι».

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

— την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής, και κάθε είδος συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

— την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού,

— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

— την κανονική λειτουργία του έργου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία, για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου.

Η απαιτούμενη δυναμικότητα τής Ε.Ε.Ν. φράγματος ποταμών Αμαρίου ανέρχεται σε 30.000 m3/d, με δυνατότητα λειτουργίας στα 45.000 m3/d, στη Β φάση.