Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγήκε ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και φυσικά για τη Σάμο. Πρόκειται για την Παράκαμψη δρόμου Πυθαγορείου – Χώρας Ν. Σάμου. Σήμερα το συγκεκριμένα οδικό τμήμα, συνολικού μήκους 6χλμ, παρουσιάζει σημάδια κορεσμού ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν και κορυφώνεται η τουριστική κίνηση.

Η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθύ – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου και το πέρας του βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου. Το δεύτερο τμήμα του έργου αφορά στην παράκαμψη τού οικισμού της Χώρας. Κινείται νότια του οικισμού της Χώρας, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ..

Εν συνεχεία, η οδός συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τον οικισμό της χώρας από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ.. Τέλος, η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί για 17,4εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 14,03εκατ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 36 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) Παράκαμψη Πυθαγορείου:

Η παράκαμψη Πυθαγορείου παρακάμπτει τους οικισμούς Πυθαγορείου και Χώρας. Ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 6.060 μ.. Η αρχή του βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Βαθύ – Πυθαγορείου, βορείως του οικισμού Καρμπόβολου και το πέρας του βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου. Το πρώτο τμήμα της χάραξης κινείται βόρεια του Καρμπόβολου και στα όρια της ζώνης β’ του Αρχαιολογικού Χώρου. Στη συνέχεια και μέχρι να συναντήσει την παράκαμψη χώρας (χ.θ. 6+046), αγκαλιάζει τον λόφο Κουτσοδόντι, ώστε να αποφευχθεί η διάσπαση της ενότητας τού αρχαιολογικού τοπίου (Ευπαλίνειο Όρυγμα, αδριάνειο υδραγωγείο, αρχαία λατομεία, οχυρωματικά ρωμαϊκά κατάλοιπα). Στη Χ.Θ. 0+532 η χάραξη γεφυρώνει τη νέα οδό προς Καρμπόβολο, με γέφυρα ανοίγματος 11,86 μ. και στη Χ.Θ. 3+660 η χάραξη γεφυρώνει το ρέμα Αγάδων με κιβωτοειδή οχετό, διαστάσεων 3χ2 μ. Στη θέση Χ.Θ 6+062 διαμορφώνεται ο ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου και μέχρι το πέρας της βελτιώνει την υφιστάμενη οδό.

Β) Παράκαμψη Χώρας:

Η παράκαμψη Χώρας κινείται νότια του οικισμού της Χώρας, συνδέοντας τον άξονα Πυθαγόρειο – Χώρα με τον άξονα Χώρα – Πύργος. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 2.782 μ.. Η παράκαμψη Χώρας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+330, όπως και ο κλάδος εισόδου Χώρας, εξαιτίας του περιαστικού χαρακτήρα της περιοχής που διασχίζουν, ανήκουν στην κατηγορία ΓΙV και από Χ.Θ. 1+330 έως το πέρας της· η παράκαμψη Χώρας ανήκει στην κατηγορία οδών ΑΙΙΙ. Μέχρι τη Χ.Θ. 1+200 βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό. στην Χ.Θ. 1+221,95 γεφυρώνει το ρέμα Καλάθη με τεχνικό διαστάσεων 2χ5χ3. Από Χ.Θ. 1+322,36 ακολουθείται νέα χάραξη.

Γ) Οδός προς Μυτιληνιούς:

Η οδός προς Μυτιληνιούς συνδέει τον άξονα Μυτιληνιοί – Χώρα με την παράκαμψη Πυθαγορείου, παρακάμπτοντας τον οικισμό της χώρας από βορειοανατολικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙV και το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 1.434 μ..

Δ) Οδός Ηραίου:

Η οδός Ηραίου συνδέει τον κόμβο Ηραίου με τον κόμβο αεροδρομίου (μήκους 680 μ.) και βελτιώνει υφιστάμενη επαρχιακή οδό.

Το έργο περιλαμβάνει:

— κατασκευή παράκαμψης Πυθαγορείου,

— κατασκευή παράκαμψης Χώρας,

— κατασκευή οδού προς Μυτιληνιούς και οδού Ηραίου,

— αποκατάσταση καθέτων – παράπλευρων και αγροτικών οδών, που αποκόπτονται ή επηρεάζονται από το κύριο έργο,

— διαμόρφωση επτά (7) ισόπεδων κόμβων (ισόπεδος κόμβος Καρμπόβολου, ισόπεδος κόμβος Μυτιληνιών, ισόπεδος κόμβος Πυθαγορείου, ισόπεδος κόμβος Αεροδρομίου, ισόπεδος κόμβος Ηραίου, ισόπεδος κόμβος εισόδου Χώρας, ισόπεδος κόμβος εξόδου Χώρας,

— διευθετήσεις τμημάτων ρεμάτων σε πέντε (5) θέσεις: (Αγιάδων, Καλάθη, Καρμπόβολου, κλάδος Αγιάδων, κλάδος Καλάθη),

— τεχνικά έργα (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί).

Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν, αφορούν συνοπτικά στην εκτέλεση:

— χωματουργικών εργασιών,

— τεχνικών έργων (κάτω διάβαση οδού προς Καρμπόβολο, γεφύρωση ρέματος Καλάθη, τοίχοι αντιστήριξης συμβατικής μορφής και πασσαλοτοίχοι, κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί),

— έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης (τάφροι οφρύος, τάφροι στέψης τοίχου, παράπλευρες τάφροι, ρείθρα, αγωγοί ομβρίων, φρεάτια, διευθετήσεις ρεμάτων με συρματοκλωβούς),

— έργων προσωρινών αντιστηρίξεων, για την τοποθέτηση αγωγών και όπου απαιτηθεί αποκατάσταση δικτύου λυμάτων και ύδρευσης, με αποκατάσταση των ιδιωτικών συνδέσεων,

— εργασιών οδοστρωσίας,

— εργασιών ασφαλτικών,

— εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός κόμβων του έργου και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πυθαγορείου και Ηραίου),

— έργων σήμανσης και ασφάλισης,

— έργων πρασίνου και αποκατάστασης των αποθεσιοθαλάμων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV