Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγήκε ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο έργο των υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη Λίμνη Κάρλα (Α`φάση). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το κόστος του έργου προϋπολογίστηκε σε ποσό με ΦΠΑ 15 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 12,09 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 24 του ίδιου μήνα θα αποσφραγιστούν οι προσφορές.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Αν δεν υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στον διαγωνισμό, τότε το έργο εκτιμάται ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το 2025.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους με ποσοστό 15%. Είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας.

Ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού στην πεδινή περιοχή, δυτικά της λίμνης Κάρλας, εντός του Θεσσαλικού Κάμπου.

Τα έργα αυτά αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού αξιοποίησης των υδάτων της λίμνης Κάρλας για άρδευση των πέριξ περιοχών

• Τα έργα της παρούσας εργολαβίας αναπτύσσονται στη Ζώνη 3, μεταξύ των αποχετευτικών τάφρων 1Τ και 2Τ νότια του ελικοδρομίου στο Στεφανοβίκειο και στο βόρειο τμήμα της Ζώνης 6, στην περιοχή μεταξύ των τάφρων 3Τ και της σιδηροδρομικής γραμμής βόρεια του οικισμού Ριζομύλου. Πιο συγκεκριμένα η εργολαβία για τις προς αξιοποίηση περιοχές Ζώνη 3 και βόρειο τμήμα Ζώνης 6 περιλαμβάνει :

• Αρδευτικά δίκτυα διανομής

• Αντλιοστάσιο διανομής στη Ζώνη 3 (Α/Σ ΑΔ3)

• Δεξαμενή Ρυθμίσεως Δ02 – Εξισώσεως Δ5-Δ6 για την εξυπηρέτηση της άρδευσης της Ζώνης 6

• Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και

• Έργα αγροτικής οδοποιίας

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV