Connect with us

Διαχείριση Απορριμμάτων

Σε δημοπράτηση η μονάδα απορριμμάτων στο Γραμματικό

Δημοσιεύθηκε

στις

Ένα σημαντικό έργο που θα δώσει μία μεγάλη ανάσα στην Αττική όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς προκηρύχθηκε η δημοπράτηση για τη μονάδα απορριμμάτων στο Γραμματικό.

Πρόκειται για ένα εκ των τριών έργων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα με τη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς συγκεντρώνει την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας μας. Τα άλλα δύο σημαντικά έργα είναι αυτά στη Φυλή και το Σχιστό.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του Περιφερειάρχη Αττικής όπου και θα τεθεί επί τραπέζης η διαχείριση απορριμμάτων, ενώ ήδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις τεχνικές μελέτες που αφορούν την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Μ.Ε.Β.Α.) ανά ομάδες Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο διαγωνισμός για τις τεχνικές μελέτες με αναθέτουσα αρχή τον ΕΣΔΝΑ κοστολογείται στα 1.7 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 1.4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) με ημερομηνία δημοπράτησης τη 18η Μαρτίου, ενώ η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου. Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 12 μήνες.

Η μονάδα στο Γραμματικό

Η δημοπράτηση αφορά το έργο με τίτλο “Μονάδα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής” με αναθέτουσα αρχή τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ).

Πρόκειται για ένα δημόσιο έργο με το κόστος του να ανέρχεται στα 85.5 εκατομμύρια ευρώ (τιμή με ΦΠΑ. 69.5 εκατ. ευρώ τιμή χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτησή του θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου, ενώ στις 2 Απριλίου θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων.

Η χρηματοδότηση του έργου θα αποτελέσει ένα μείγμα κοινοτικών και ίδιων πόρων του ΕΣΔΝΑ, καθώς η μονάδα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ όπου και χρηματοδοτείται κατά 89.6% και εξ αυτών των πόρων το 85% προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής.

Η περίοδος κατασκευής του έργου ανέρχεται στους 96 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου και τη θέση του σε λειτουργία, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 72 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης όσον αφορά στη λειτουργία έως και 6 έτη με τη συνολική δαπάνη να υπολογίζεται στα 31 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ. 25.1 εκατ. ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ). Εφόσον η ρήτρα αυτή ενεργοποιηθεί το κόστος θα καλυφθεί πλήρως (100%) από ίδιους πόρους του ΕΣΔΝΑ.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως οι άλλες δύο μονάδες της Αττικής, αυτή στη Φυλή χωρητικότητας 260000 τόνων ανά έτος, καθώς και η μονάδα στο Σχιστό χωρητικότητας 180000 τόνων ανά έτος θα αποτελέσουν Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και έχουν λάβει ήδη το πράσινο φως από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Η περίοδος κατασκευής της πρώτης ανέρχεται στα 3 έτη, ενώ θα λειτουργήσει για άλλα 27, και η δεύτερη θα έχει κατασκευαστική περίοδο 2 ετών ενώ θα λειτουργήσει για 27 έτη.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόννων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε, όλες τις αναγκαίες υποδομές.

Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας), καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, δυναμικότητας 20.000 τόννων ετησίως.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

Η μονάδα επεξεργασίας των Α.Σ.Α. θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
— μονάδα υποδοχής,
— μονάδα μηχανικής επεξεργασίας,
— μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (βιοξήρανση),
— μονάδα μηχανικής μετεπεξεργασίας (ραφιναρία),
— μονάδα τεμαχισμού και δεματοποίησης δευτερογενούς στερεού καυσίμου.
Αντίστοιχα, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
— μονάδα υποδοχής,
— μονάδα μηχανικής προεπεξεργασίας,
— μονάδα κομποστοποίησης,
— μονάδα ωρίμασης,
— μονάδα ραφιναρίας – τυποποίησης κομπόστ,
— χώρο προσωρινής αποθήκευσης του τελικού προϊόντος.

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση τής μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής, για έξι (6) έτη.

Στο πλαίσιο της περιόδου κανονικής λειτουργιάς του έργου, προβλέπεται Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Υπηρεσιών Λειτουργιάς (Α.Ε.Σ.Π.Υ.Λ.), που διορίζεται από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη, με αντικείμενο την παρακολούθηση τής λειτουργίας του έργου και ειδικότερα, των αποτελεσμάτων κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση ανακυκλώσιμων, εκτροπή Β.Α.Α., υπολειμματικότητα), την παρακολούθηση των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφασή ένταξης τού έργου στο Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 και την παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν στα αποτελέσματα των κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας.

Advertisement
 SINTECNO

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα